Angst

11 maanden geleden door

Voor de gemiddelde Nederlander heeft de terrorist geen eenduidig profile, behalve dan dat het een Moslim is en dat het veel mannen betreft. De Moslimman is voor velen dan ook geworden tot de verpersoonlijking van de terroristische dreiging. Terecht ? Absoluut niet. Begrijpelijk ? Zeker wel.
En dus zijn mensen bang voor de vluchtelingenstroom. Niet alleen in Heesch, maar in elke stad of dorp dat in aanmerking komt als langdurige opvangbasis.
Waarom vluchten die mannen met achterlating van hun gezin naar Europa? Waarom vluchten zij niet naar een islamitisch buurland, maar trekken zij door naar het verre, overwegend christelijke Europa ?
Europa – althans het gastvrije gedeelte ervan – zet zijn deuren open om vluchtelingen op te vangen. Binnen Europa toont Nederland zich eens te meer als het braafste jongetje van de klas.
Drie miljoen vluchtelingen verwacht de EU in 2016 te gaan opnemen. Dat zijn er 6 per 1000 EU-inwoners. De minister spreekt van 1% van de bevolking; dat rekent gemakkelijker.
Dat zou – als elke gemeente een eigen quotum asielzoekers zou moeten opvangen – neerkomen op zo’n 300 vluchtelingen voor heel Bernheze.
Maar sommige, ook grote gemeenten, geven niet thuis en zadelen collega-gemeenten dan op met de opvang. Daarmee komen de bereidwillige gemeenten, zoals Bernheze, onder grote druk te staan en is er een enorme verharding te merken onder de inwoners.
Binnen de AZC’s verblijven ook veel statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Laat die nou eens plaats maken voor de toestroom van vluchtelingen en verdeel de statushouders over de gemeenten. Daarbij zou dan wel een strakkere regie van de centrale overheid wenselijk zijn.
Aan die regie ontbreekt het op Europees niveau, maar ook in Nederland.

Frans van de Ven
Fractievoorzitter Lokaal