Nee heb je....

11 maanden geleden door

Even wat anders…
De komst van een mogelijk AZC heeft ons de afgelopen weken/maanden goed bezig gehouden, maar nu de gemeenteraad van Bernheze heeft uitgesproken dat men ‘tegen’ de komst van een AZC is, moeten we ook weer naar de toekomst kijken. Ook naar de eigen inwoners van onze gemeente. Vooral naar degenen die het hoofd zelf amper boven water kunnen houden door bijvoorbeeld het verliezen van een baan en hierdoor afhankelijk zijn geworden of worden van de sociale dienst. Wij hebben hiervoor Optimisd. Zij bereiken al een groot gedeelte van onze inwoners welke al gebruik maken van hun diensten, echter nog lang niet iedereen. Dus bij deze wil ik dit nogmaals onder uw aandacht brengen. Soms zijn mensen te trots, maar probeer dit opzij te zetten. Winston Churchill zei eens:”Trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen”. Toch, zelfs nu we ook alles op internet op kunnen zoeken, weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben. Laat u goed informeren! Nee heb je en ja kan je krijgen.
Bas van der Heijden