Lokaal in Heesch?

Onze belangrijkste punten voor Heesch

Bedrijventerrein Heesch-West

! Heroverweging aanleg duurzaam bedrijventerrein Heesch-West. Inmiddels is duidelijk dat de omvang van het bedrijventerrein van 125 ha terug wordt gebracht naar 50 ha. Samen met de provincie wordt nu een business plan opgesteld voor dit terrein. Daarnaast worden plannen opgestart voor de aanleg van zonnepanelen waarvan de inwoners van Heesch en Oss op basis van de zgn. "postcoderoos" van kunnen profiteren.

HVCH

! Ondersteuning HVCH bij realisatie nieuwbouwplannen

Centrum Heesch

! (Door)ontwikkeling van het centrum, zodat het een gastvrije uitstraling krijgt en het er goed toeven is (zowel winkels als horeca) met een minimum aan gemotoriseerd verkeer

Herinrichting Stationsplein Heesch

De bewoners en bedrijven hebben er lang op moeten wachten maar begin 2017 is het Stationsplein in Heesch eindelijk volledig op de schop genomen en opnieuw ingericht. Daarnaast zijn de bushaltes vernieuwd en is er een goede stalling voor de fietsen gemaakt.