Lokaal in Heeswijk-Dinther?

Onze belangrijkste punten voor Heeswijk-Dinther

Infrastructuur

! Door aanleg ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther Zuid worden diverse doorgaande wegen door Heeswijk en Dinther minder belast. Wij zorgen voor een upgrade van die wegen (bijvoorbeeld verbeteren en verbreden trottoirs);

Inrichting van Ter Weer

! Inrichting van (plein) Ter Weer zodat het een bruisend middelpunt wordt van de kern