Diensttijd of dienstplicht?

In het landelijke nieuws komt het opnieuw invoeren van de dienstplicht – in een nieuwe vorm – de laatste tijd weer aan de orde. Deze discussie hoeven we op gemeentelijk niveau niet te voeren, maar het bracht mij wel op het idee om de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) onder de aandacht te brengen. 

 

In ons verkiezingsprogramma maken wij ons hard voor een actieve deelname aan Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Jongeren tussen de 14 en 27 jaar ontdekken hun eigen talenten, doen tegelijkertijd iets voor een ander, ontmoeten nieuwe mensen en maken daardoor zichzelf en onze samenleving sterker.

Ze geven bijvoorbeeld taalles aan statushouders, helpen bij ouderen of organiseren samen een maatschappelijk evenement zoals een toernooi of een festival. Er zijn veel mogelijkheden, want er wordt gekeken naar wat bij de deelnemer past. 

 

De gemeente Bernheze draagt ondertussen actief bij. Meer hierover is te vinden op de website www.projectmet.nl

 

Lokaal daagt de jongeren van Bernheze uit zich hierin te verdiepen, want je leert mensen kennen, doet iets voor de maatschappij en pimpt je CV! Na een volbracht project kan je ook nog een Europass certificaat over je vrijwilligerswerk krijgen, mooi toch! 

Hartelijke groet, 

Mieke Dobbelsteen 

Voorzitter Lokaal