De Pas, De Nieuw Instelling tegen elke prijs?

1 jaar geleden door

Al jarenlang staat de exploitatie van De Pas onder druk. Maar ook de Eijnderic is een verliesgevende organisatie. Om hier verandering in te brengen wil De Pas samengaan met de Eijnderic en meer samen gaan werken met de bibliotheek. De Pas zou daar wel voor verbouwd moeten worden en meer de huiskamer van Heesch kunnen worden, waar al onze inwoners welkom zijn. De vraag die voorligt luidt: wat mag dat dan wel kosten? En, zal die huiskamerfunctie ook echt gerealiseerd kunnen worden. Het café zou ook (deels) een commerciële horecafunctie moeten krijgen.

Lokaal denkt dat de samenwerking tussen De Pas, Eijnderic en Bibliotheek een goede ontwikkeling kan zijn, maar dan zal wel de exploitatie vooral positief moeten zijn. Het bestuur van De Nieuwe Instelling, zoals de samenvoeging voorlopig wordt genoemd, vindt het nodig dat voor de verbouwingen en de inrichting een bedrag van 5.3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Het is wel gemeenschapsgeld dat door ons allen als belastingbetaler werd opgehoest. Omgerekend per gezin zou dat betekenen dat elk gezin in Heesch een bedrag van ruim € 1.300,-- zou moeten betalen om de plannen van het bestuur te bekostigen. Hebben wij dat er voor over?
Bovenstaande discussie is door het Stichtingsbestuur nu op scherp gezet doordat het gebouw van De Pas door het bestuur te koop wordt gezet. De gemeente zal gebruik moeten maken van het voorkeursrecht tot koop om het gemeenschapshuis te behouden.