Kunst in openbare ruimte

4 jaar geleden door

In het Brabants Dagblad van afgelopen week stond een artikel over ‘Entree De Hoef omhoog om wateroverlast te voorkomen’, omdat diverse fikse regenbuien overlast hadden veroorzaakt: het voetpad was onbegaanbaar en de auto’s moesten stapvoets over de toegangsweg rijden i.v.m. aquaplaning. ‘Entree De Hoef’ is, inclusief de rotonde van De Ploeg, onderdeel van een kunstproject waarin water centraal staat. Het hemelwater wordt verzameld in wadi’s. Als er te veel regen in korte tijd valt, stroomt het water uit die wadi’s over de toegangsweg. Bij dit soort wateroverlast moet het probleem opgelost worden, zonder de intentie van het kunstproject aan te tasten. Uit jurisprudentie blijkt dat er risico’s verbonden zijn aan het zélf doen van onderhoud - en/of restauratie van kunstwerken. Herstel of aanpassing van kunstwerken is specialistisch werk. Er moet ook rekening gehouden worden met de auteursrechten van de kunstenaar of zijn/haar nabestaanden. Er is toestemming nodig van de kunstenaar of van de nabestaanden, die tot 70 jaar na zijn/haar overlijden de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaar behartigen. Het is dus zaak om als gemeente goed de gevolgen te beoordelen en af te wegen.

Een ander probleem is vandalisme, zoals onlangs van het kunstwerk in Loosbroek en de aansprakelijkheidsstelling bij een ongeluk door een kunstwerk. Een oplossing voor bovenstaande problemen zou kunnen zijn: het werken met contracten voor bepaalde tijd. Hierin zouden dan tevens de risico’s, het beheer en onderhoud in vastgelegd kunnen worden.

Hans Vos