Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing klaar

11 maanden geleden door

Komende raadsvergadering wordt het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) vastgesteld. Voor
alle agrarische gebouwen die ooit buiten gebruik zijn geraakt of dat binnenkort komen is er een
mogelijkheid om te er een andere bestemming voor te vinden. Een prima oplossing, want het maar
eindeloos slopen van nog prima bebouwing is geen echt duurzame oplossing. Wel zal er een gedeelte
moeten verdwijnen. Er staat zeker nog voldoende gebouwen. En niet alles is het waard om te
bewaren of nodig her te bestemmen. Krijgen we zowaar een ontstening van het buitengebied,
misschien ook een idee voor het binnengebied?
Maar goed. Dit plan biedt ruimte om iets te doen met al die stallen en bijgebouwen die anders
misschien tot in de lengte van jaren zouden blijven staan en grote kans compleet zouden
verpauperen. Ook zullen ze niet zo maar beschikbaar zijn voor de ongewenste kweek van plantjes of
andere ongewenste activiteiten en dat is ook prima. Wij gaan er van uit dat de eigenaren de kans
krijgen en aan zullen grijpen om er iets mee te doen.