DE KRACHT VAN EEN KLEINE KERN

1 jaar geleden door

Wat een commotie tijdens de behandeling in de Raadsvergadering van 27 juni 2019.
Het college van B&W had op basis van de resultaten van onderzoeksbureaus een voorstel gedaan aan de gemeenteraad waarin stond vermeld dat de realisatie van tennisbanen in Loosbroek niet haalbaar werd geacht. Inderdaad, op basis van de resultaten van die bureaus was er geen andere conclusie mogelijk. Ook de gemeenteraad had eerder al aangegeven dat het budget voor de realisatie van de tennisbanen niet meer mocht bedragen dan € 580.000,-- all-in en welke variant ook berekend werd, het resultaat was in alle gevallen duurder.
Maar….de krachten in Loosbroek waren sterk. Alle gemeenteraadsleden hadden oor naar het aanbod van de Tennisclub Loosbroek om de tennisbanen voor het vastgestelde all-in budget te kunnen en willen realiseren, eventueel door zelfwerkzaamheid en/of sponsoring. Er was in de raadsvergadering enige tijd nog gesteggel of aan de wens van de Tennisclub Loosbroek tegemoet kon worden gekomen met een motie of met een amendement, twee politieke instrumenten. Toen wethouder R. Wijdeven aangaf dat in beide gevallen het college van B&W tot uitvoering zou overgaan, vonden de coalitie- en oppositiepartijen elkaar in een schorsing van de vergadering.
Goed om te constateren dat vervolgens de gemeenteraad unaniem de realisatie van de tennisbanen graag ziet gebeuren om de leefbaarheid in Loosbroek te bevorderen.
Niet in het minst hebben de vele tennisballen bij het gemeentehuis en de luide stem van aspirant-leden van de Tennisclub daar aan bijgedragen.
Succes Loosbroek en maak de belofte nu waar !