DE WARMTETRANSITIE

7 maanden geleden door

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het energiebeleid van de overheid richt zich op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie. Duurzame energie is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa.
Met de warmtetransitie gaan we stappen maken om het verbruik van aargas te reduceren met als uiteindelijk doel om geheel van deze energiedrager af te zijn in 2050. Maar wat betekend dat dan voor onze inwoners en wie pakt het voortouw in deze transititie. Voor de nieuwe wijken en individuele nieuwbouw projecten is het opgenomen in het bouwbesluit en moet de initativenemer werken met duurzame methodes en is gas geen optie meer.
Maar het grootste gedeelte woont nog in woningen die verwarmt wordt door midddel van een gasaansluiting. Een wijk of buurt lijkt vaak een eenheid, maar er zijn grote verschillen tussen woningen en ook in de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om mee te doen met het veranderingsproces. Daarnaast vragen verschillende warmteopties zoals restwarmte, geothermie, elektrisch of waterstof om andere maatregelen achter de voordeur en vergt het nog tijd om te weten welke warmteopties naar de toekomst toe reƫel zijn.
De eerste ervaringen laten zien dat in de praktijk vaak gedetailleerd maatwerk nog is en niet elke oplossing past bij een wijk of type woning. Komende tijd gaat de gemeente hun beleid vorm geven en zullen we kleinschalig aan de slag gaan samen met onze bewoners.