DE WONINGOPGAVE

6 maanden geleden door

De huizenmarkt in Nederland zit compleet op slot. Elke woning die vrijkomt gaat met overbiedingen van de hand. Resultaat: Veel teleurgestelde huizenzoekers. Veel lagen in onze samenleving worden hierdoor geraakt, ouderen die kleiner willen gaan wonen of starters die graag een woning willen in hun vertrouwde dorpskern. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. De landelijke overheid overweegt dit centraal op te pakken.
Als je binnen onze gemeente rondkijkt zie je verschillen wijken verschijnen in de dorpskernen met een mix van type woningen. In de voorbeschouwing op 2022 staan er 278 woningen gepland in alle kernen, met daarbij extra aandacht voor senioren, starters, statushouders, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en (sociale) huurders. Deze ambitie wordt vastgelegd in de woonvisie 2022-2027 waarin naast de aantallen ook de gewenste vorm/kwaliteit wordt beschreven. Elke twee jaar zullen deze uitgangspunten worden bijgesteld naar de actuele behoefte in de woningmarkt.
Alle partijen zijn er stellig van overtuigd dat deze opgave een van de aandachtpunten is die we snel moeten invullen en hierbij alle alternatieven moeten bekijken. Denk hierbij aan “koppel kansen” waarbij de de transitie in de landbouw samen kan komen met mogelijkheden van huisvesting. Een andere kans ligt bij de omvorming van De Wildhorst in lijn met de ingezette toekomstvisie. Ook andere creatieve oplossingen kunnen hun steentje bijdragen en we zullen ons als gemeente hiervoor open moeten stellen.
Dus….denken in kansen om aanbod en doorstrooming in de huizenmarkt weer op gang te krijgen.