GEEN VERLAGING OZB IN 2018

3 jaar geleden door

Helaas is het ons niet gelukt om de OZB tarieven voor burgers en bedrijven in 2018 te verlagen. De meerderheid van de raad stemde tegen de 2 amendementen die wij hiervoor hadden ingediend.

Niet op basis van inhoudelijke argumenten maar onze voorstellen benoemen als "cadeautje" of "het is zo weinig voordeel dus je kunt het net zo goed niet doen".

Wij zijn van mening dat we onze burgers en bedrijven niet extra moeten belasten, als er sprake is van structurele financiele overschotten in de gemeentebegroting.

In de lijst van goedkoopste gemeenten van Nederland is Bernheze in 4 jaar tijd gezakt van plek 123 naar 214 volgens het COELO.