GEEN VETO OVER HEESCH WEST

1 jaar geleden door

De daadwerkelijke ontwikkeling van industrieterrein Heesch west gaat nu toch eindelijk plaatsvinden. Al meer dan 15 jaar hangen de plannen in de lucht en als je ter plekke gaat kijken zie er nog steeds niets van, maar het begint nu toch echt. Het voor-ontwerpbestemmingsplan is bekend gemaakt en daarmee zien we nu ook hoe het gebied ingedeeld gaat worden. Daarmee komen ook andere concrete zaken aan de orde. Zoals de plaatsing van een drietal windmolens op het terrein. In het verleden hebben we hier als gemeente altijd tegen gestemd en we hebben als gemeente een veto recht hierop bedongen. Nu ze concreet in het plan staan moet hier dus een besluit over genomen worden.
Om de ambitie van het meest duurzame industrie te gaan bouwen moeten we op de een of andere manier voldoende duurzame energiebronnen vinden. Daarbij ontkomen we niet aan de plaatsing van windmolens. Niet iedereen vindt ze mooi en ze zullen nooit alle stroom kunnen leveren die er nodig is maar ze helpen wel een flinke basis onder deze ambitie te leggen.
Aan ons als gemeente is nu gevraagd om wij ons van ons veto recht ten aanzien van de plaatsing van een windmolen op ons grondgebied af te zien. En met de inzichten van nu en de verplichtingen die we hebben om de energietransitie mee vorm te geven moeten we dit ook doen. Gewoon omdat we ze nodig hebben.