GEMEENTENAAM "MAASHORST" VERWARREND EN MISLEIDEND

1 jaar geleden door

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de gemeenten Uden en Landerd samen één gemeente willen gaan vormen. Dit voornemen is al geruime tijd geleden ontstaan, waarbij zij ook graag hadden gezien dat (een deel van) Bernheze zich daarbij had aangesloten.
Maar zoals u weet heeft onze gemeenteraad besloten zelfstandig te blijven. Nu hebben de twee fuserende gemeenten altijd de werknaam “gemeente Maashorst” aangehouden. In mei jl. heeft onze gemeenteraad het college gevraagd om met de collega’s van Uden en Landerd in gesprek te gaan om onze zorgen uit te spreken over deze naam. Immers de Maashorst is een schitterend natuurgebied dat gelegen is in vier gemeenten. Ook in Oss en in Bernheze. Vele miljoenen zijn de afgelopen jaren, vooral door de provincie, in het gebied geïnvesteerd en is de Maashorst uitgegroeid tot een “landschap van allure”. Er is veel publiciteit aan gegeven en wie Maashorst zegt (en niet alleen in onze regio) weet niet anders dan dat het om het natuurgebied gaat.
De naam “gemeente Maashorst” brengt alleen maar verwarring en onduidelijkheid. De gemeentebesturen van de fusiegemeente bleven doof voor deze argumenten. Nu het herindelingsontwerp door beide raden is vastgesteld kan een zienswijze (bezwaar) tegen de naam worden ingediend.
Bij de algemene beschouwingen bij de begroting 2020 heb ik het college gevraagd bezwaar te maken.
Lokaal heeft er vertrouwen in dat de naam Maashorst als deze wordt getoetst door een speciale commissie in den Haag, als gemeentenaam gaat sneuvelen.