HOE VERDER MET DE MAASHORST

2 jaar geleden door

Als overheid moet je zeer betrouwbaar overkomen.
Overheden onderling vertrouwen elkaar niet zo goed als ik de krant moet geloven.
Binnen het natuurgebied de Maashorst hebben 4 gemeenten en Staatsbosbeheer jarenlang samengewerkt , maar daar lijkt verandering in te komen. Dat Landerd en Uden in het kader van de fusie het voornemen hebben om de nieuwe gemeente “Maashorst” te gaan noemen, lijkt niet echt mee te helpen.
Gemeente Oss heeft aangegeven fors minder te gaan bijdragen aan de Maashorst en lijkt zich te gaan beperken tot het deelgebied “Herperduin” op Oss’ grondgebied.
Tot vorig jaar was er geen probleem onderling. Toen stelde de Provincie nog met een gulle hand in totaal 18 miljoen euro ter beschikking. De gemeente Oss deed ook mee om allerlei projecten uit te laten voeren. Zo werd de Cereslaan aangepakt om tunnels voor diertjes aan te leggen en werd “Landerij van Tosse” gerealiseerd.
Maar nu zijn de Provinciale bijdragen opgedroogd. Dat betekent dat de gemeenten het beheer en onderhoud zelf moeten gaan uitvoeren terwijl Landerd en Uden hun nieuw te vormen gemeente ook nog eens “Maashorst” willen gaan noemen.
Het is misschien ook niet kiesch van Uden en Landerd om een reeds jarenlang bestaande naam van een gezamenlijk natuurpark te gaan gebruiken als naam.
Nu rijst de vraag aan de overblijvers (waaronder Bernheze) of zij zonder een forse bijdrage van Oss de kosten maar op zich moeten nemen. Geen makkelijke kwestie.