INFORMATIE

1 jaar geleden door

Laatst hadden wij in de commissie Maatschappelijke Zaken een doorverwijzing gekregen van een inwoner uit Bernheze. Hierin stond dat er te weinig openbaar vervoer is in de gemeente en dan met name in de ‘kleine’ kernen.
Nu heeft de betreffende inwoner zelfs een brief gestuurd naar de busmaatschappij, maar die vertelden dat het niet rendabel is om hiervoor een bus in te zetten. Ook de ambtelijke organisatie gaf een ontkennend antwoord.
We hebben in onze gemeente tal van mogelijkheden om dit soort zaken aan te pakken, denk aan de buurtbus, of de regiotaxi, wat een oplossing is voor als er geen bussen rijden. Ze halen je voor de deur op en zetten je af waar nodig.
Tijdens de vergadering werd maar weer eens het belang van goede voorlichting aangestipt, want als zelfs ambtenaren het niet weten, hoe moeten inwoners dan weten welke voorzieningen er zijn? Wij pleitten er dan ook voor om onze inwoners goed en duidelijk te kunnen voorzien in deze informatie.