Jeugdbeleid Bernheze

4 jaar geleden door

Afgelopen week waren de gemeentelijke budgetten op het gebied van zorg weer volop in het landelijke nieuws. Gemeenten houden zorggeld op de plank, terwijl de klachten in de jeugdzorg toenemen. De wachtlijsten lopen op, ouders zijn ontevreden over de communicatie en de kwaliteit van zorg en het aantal suïcide pogingen lijkt toe te nemen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de transitie? Gemeenten moeten maatwerk bieden.

Is het binnen onze gemeente ook zo zwart/wit? Kun je Bernheze rekenen op maatwerk? Kennen onze burgers de weg naar het BJG (basisteam jeugd en gezin)? Weten hulpverleners elkaar voldoende te vinden? Hoe verloopt de communicatie? Is er al voldoende sprake van 1 kind 1 plan?

Binnen de werkgroep “jeugdbeleid gemeente Bernheze” zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. Lokaal vindt het ook erg belangrijk dat er los van de landelijke ontwikkelingen, goed wordt gekeken of de inwoners van Bernheze die zorg krijgen die ze nodig hebben om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Speerpunten voor de komende periode zijn dan ook het verbeteren van de verbinding tussen het basisteam jeugd en gezin (BJG), de zogenoemde vindplaatsen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen enz.) en de huisartsen. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de nazorg na behandeling. Zo komt het nog te vaak voor dat mensen een behandeling krijgen en daarna de geleerde vaardigheden niet kunnen toepassen in de voor hun vertrouwde omgeving.

Wil je meedenken over het jeugdbeleid, of heb je vragen n.a.v. dit stuk? Neem gerust contact op via jacobsgwendy@gmail.com.