LAGER OZB TARIEF VOOR SPORTACCOMMODATIES EN GEMEENSCHAPSHUIZEN?

3 jaar geleden door

Vorige maand heeft de Tweede Kamer besloten dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om voor sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en andere instellingen van sociaal belang (zoals een muziekvereniging, goede doelen) met ingang van 2019 een lager OZB tarief te hanteren. Dit tarief zou dan gelijk worden aan het tarief voor woningen.
Wij denken dat verlaging van het OZB tarief ertoe zal bijdragen dat deze organisaties hun belangrijke maatschappelijke en sociale functie ook in de toekomst kunnen blijven vervullen.

Wij gaan daarom in de raadsvergadering van 13 december een motie indienen om deze mogelijkheid voor Bernheze nader uit te werken. Daarna moet er dan aan de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.