LOKAAL STEMT TEGEN VERHOGING OZB TARIEVEN 2018

4 jaar geleden door

Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft onze fractie tegen de verhoging van de OZB tarieven in 2018 gestemd.
Omdat wij de komende jaren structurele overschotten hebben in onze begroting, oplopend tot meer dan 400.000 euro, vinden wij het niet gepast om daarnaast ook nog eens extra geld te gaan vragen bij onze inwoners en bedrijven door verhoging van belastingen.