Lokale omroep Bernheze uitgevoerd door SOM- Dtv

4 jaar geleden door

In de afgelopen jaren zal u vast en zeker wel eens iets hebben opgevangen over de discussie tussen de staatssecretaris Sander Dekker en de publieke omroepen over de taakopdracht/programmering van deze omroepen. Waarbij wellicht het meest bekende stokpaardje van de staatssecretaris is dat amusement zonder publiek belang, zoals bijvoorbeeld bananasplit en Lingo, niet langer bij de publieke omroep thuishoren.
Ook Bernheze is op haar beurt ,weliswaar in het klein, medeverantwoordelijk voor een omroep, namelijk Stichting omroep Maasland/Dtv, nadat per 1 november 2014 de Bernhezer Omroep Stichting hierin is opgegaan. Stichting omroep Maasland heeft onlangs een hernieuwd subsidie verzoek ingediend met een viertal keuzes. Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit hierover nemen. De hoogte van de subsidie zal met name worden bepaald door de keuze om vrijwilligers wel, gedeeltelijk of niet te laten ondersteunen door één van de professionele krachten die in dienst zijn.
Wij, als Lokaal, vinden het van belang dat u als inwoner van Bernheze op de hoogte blijft van het lokale nieuws en zien hierin voor de lokale omroep zeker een rol weggelegd. Maar we zijn zeker ook van mening dat het subsidiebedrag dat we als gemeente dienen te gaan bijdragen in de juiste verhouding dient te blijven staan. Daarbij past in onze visie niet dat het subsidiebeleid gebaseerd dient te worden op het inzetten van een fulltime professionele kracht , hetgeen zou betekenen dat het huidige subsidieniveau bijna verdrievoudigd zou dienen te worden. Dat gaat ons een stap te ver!

Gerjo van Kessel