OP WEG NAAR VEILIGE DOORGAANDE ROUTE DOOR HEESWIJK-DINTHER

3 jaar geleden door

Nu al enige tijd een verbindingsweg is aangelegd in Heeswijk-Dinther Zuid naar de N279, wordt het de hoogste tijd dat de doorgaande weg door Dinther en Heeswijk wordt aangepakt.
De voormalige OPG die vier jaar geleden samen met de partijen ABB en Bernheze Solidair, de nieuwe partij LOKAAL heeft gevormd, heeft hier al decennialang aandacht voor gevraagd.
Ook wij als Lokaal hebben de afgelopen jaren uiteraard gepleit voor een aanpak van deze traverse door de kernen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zowel voor 2019, 2020 als 2021 in de meerjarenbegroting hiervoor jaarlijks €1 miljoen is gereserveerd.
Ter voorbereiding op het herindelingsplan van deze route heeft het college nu €50.000 uitgetrokken voor een onderzoek en verbeterplan. Daar zijn wij zeer tevreden over, nu ook
de resultaten van recente verkeerstellingen beschikbaar komen. De verkeersafwikkeling naar de “weg langs het kanaal” heeft zeker enige verkeersdruk weggenomen. Een ander belangrijk pluspunt is dat er al contacten zijn gelegd met actief burgerschap zodat u als inwoner straks zult kunnen meepraten over de mogelijkheden en oplossingen om de doorgaande weg anders te gaan inrichten.
Lokaal is bovendien groot voorstander van het houden van een onderzoek naar het ontwikkelen van de “4e” poot bij de rotonde Beugt om te bezien of het “zware” verkeer ook via Retsel kan worden afgewikkeld.