Realisatie zonnepark Achterste Groes stap dichterbij

2 jaar geleden door

Op 5 juli nam de gemeenteraad het besluit om verder te gaan met de realisatie van een zonnepark op Heesch-West. De bedoeling is dat daar volgend jaar 21.000 zonnepanelen komen te liggen.
Met dit park kunnen ca 1.700 huishoudens worden voorzien van zonne-energie en krijgen een directe mogelijkheid om via de zgn "postcoderoos" te participeren. Investeert een burger of bedrijf mee in dit park, dan geeft dat recht op korting op de energiebelasting tot nihil in de eerste schijf van de energiebelasting, en dat 15 jaar lang. Dit park gaat dus een bijdrage leveren aan onze doelstelling voor duurzame energie, maar ook voor een groter draagvlak. Met deze regeling kunnen dus ook burgers en bedrijven, die zelf geen geschikt dak of terrein hebben voor zonnepanelen, gebruik maken van dit fiscaal voordeel.
Wij zijn dus heel blij met dit raadsbesluit en zeker ook met de steun van de oppositiepartijen D66 en Progressief Bernheze, die ook dit belang zien.