RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID

4 jaar geleden door

Om te kunnen voldoen aan de lokale vraag naar nieuwe vestigingslocaties, moeten we dit jaar aan de slag met het maken van bestemmingsplannen. In Heesch aan de Vismeerstraat, in Nistelrode aan het Runneke en in Heeswijk-Dinther op het Retsel.
Om te voldoen aan de bovenregionale vraag wil Lokaal medewerking verlenen aan de realisatie van bedrijventerrein Heesch-West, wat een heleboel extra werkgelegenheid gaat opleveren. Voorwaarden zijn wel een perfecte verkeersaansluiting en zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Samen met de ondernemers en vastgoed-eigenaren moeten we kijken hoe we de leegstand van winkels in de centra gaan oplossen. Enerzijds door winkels in de periferie naar het centrum toe te halen in combinatie met transformatie naar woningbouw zijn volgens ons een oplossing voor dit probleem.

Samen met de ondernemers willen wij de invoering van een Bernhezer Ondernemers Fonds verkennen. Door het afzonderen van een bepaald percentage van de OZB opbrengsten van bedrijven, kan dat bedrag worden besteed aan activiteiten die de ondernemers zelf bepalen.

Wij willen dat er een centraal aanspreekpunt voor ondernemers komt, waar alle ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ook het pro-actief benaderen van ondernemers hoort daar bij, zeker als wij zelf kansen zien voor onze lokale bedrijvigheid.

Tenslotte willen wij dat onze gemeente haar producten en diensten zoveel als mogelijk Lokaal inkoopt. Waarom ver weg als deze ook in Bernheze voor handen zijn.