Subsidie voor verveelde jeugd

11 maanden geleden door

Nog drie weken en 2021 staat voor de deur en kijken we terug op een bizar jaar! En dan heb ik het niet over de warmterecords die dit jaar weer veelvuldig zijn gebroken, maar uiteraard over datgene wat ons al negen maanden in zijn greep houdt.
Veel verdriet en eenzaamheid heeft veroorzaakt, ons een andere manier van werken en omgaan met elkaar heeft opgeleverd.
Dat geldt ook voor ons als raad als het gaat om de wijze van vergaderen: fysiek of digitaal.
Maar ondanks deze beperkingen zijn er belangrijke besluiten genomen. U heeft daarover vast al het nodige gelezen.
Het maatschappelijk draagvlak voor het ons houden aan de maatregelen neemt af, vooral onder de jeugd is mijn indruk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderkent dit ook en stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor jongerenprojecten die tot doel hebben verveling van de jeugd in de leeftijd van 12 tot 25 jaar tegen te gaan omdat zij zich vanwege de corona maatregelen vervelen en overlast veroorzaken in de openbare ruimte door bijvoorbeeld samen te scholen of met z’n allen te socializen.
Alle gemeenten kunnen hieraan deelnemen waarbij aan elke gemeente dan 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld.
Gemeenten kunnen ook bijvoorbeeld per regio een collectieve aanvraag indienen.
Het geheel is ingegeven door de toenemende zorg over de mate waarin de landelijke maatregelen effect hebben op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren.
Wij zullen donderdag tijdens de raadsvergadering het college vragen een aanvraag in te dienen.