VAN WELVAART NAAR WELZIJN

4 jaar geleden door

Wij willen de komende 4 jaar een sterker sociaal beleid ontwikkelen, waardoor er niemand in de knel raakt. We willen een vangnet creëren voor inwoners die tussen de wal en het schip dreigen te raken. Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen. Als wettelijke regels een noodzakelijke oplossing in de weg zitten, moeten wij toch regelruimte bieden aan hulpverleners om aan de vraag te voldoen.

Meer mensen zullen korter of langer op de solidariteit van de samenleving aangewezen zijn. Daarom willen wij dat wij ons samen meer verantwoordelijk gaan voelen voor de zorg aan anderen in onze gemeente, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven.

De bestaande financiele overschotten in ons sociaal domein willen wij vooralsnog gelabeld houden omdat wij nog steeds niet klaar zijn met de 3 grote transities in de zorg.

Ouderen en mensen met een beperkingen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Daar zijn wij het mee eens, maar wij willen voorkomen dat dan mantelzorgers uitvallen door overbelasting. Deze groep moet dus goed worden ondersteund, door tijdelijk zorg over te laten nemen door een beroepskracht of vrijwilliger. Daarnaast vinden wij een soepele in- en bijwoonregeling ten behoeve van mantelzorg belangrijk.

De burgers moeten nog steeds een hoge drempel nemen voor het aanvragen van een WMO voorziening. Dit moet makkelijker, laagdrempeliger en beter.
Daarnaast moet er een onafhankelijk meldpunt komen of een ombudsman, waar iedereen terecht kan met zorg gerelateerde klachten.

En wachtlijsten voor de jeugdzorg? Dat willen wij helemaal niet. Zorg op maat en dicht bij huis, daar gaan wij voor.