WAT HEEFT LOKAAL DE AFGELOPEN 4 JAAR BEREIKT?

4 jaar geleden door

Een groot gedeelte van ons verkiezingsprogramma hebben we de afgelopen periode kunnen realiseren: we zeggen wat we doen en doen daarna wat we zeggen.

- gratis glasvezel voor iedereen vooral dankzij de inzet van onze wethouder Rien Wijdeven
- het afschaffen van welstand bij bouwplannen
- een prima minimabeleid zodat niemand in de knel komt
- extra geld voor onderhoud fietspaden, wegen en bermen
- realisatie ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther
- herinrichting van het Stationsplein in Heesch
- nieuwe kleedlokalen voor voetbalvereniging HVCH
- facelift centrum van Heesch
- plan voor nieuwbouw gymzaal Vorstenbosch
- zorg-initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund
- meer sociale huurwoningen in bestemmingsplannen
- ruimte voor particuliere woningbouw
- een gezonde financiele huishouding van onze gemeente
- daling van de afvalstoffenheffing
- een besluit over nieuwe tennisbanen in Loosbroek wordt binnenkort genomen

Helaas lukt niet alles. Ons amendement om de OZB in 2018 te verlagen, heeft het helaas niet gehaald bij stemming in de gemeenteraad. Alle partijen waren tegen, behalve de VVD.