WEL VERHOGING OZB IN 2018!!

4 jaar geleden door

Op 3 maart jl. hebben vele burgers en bedrijven een brief gekregen van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, waarin staat geschreven: "De gemeente Bernheze heeft ons vlak voor het versturen laten weten dat zij de tarieven voor zowel de onroerende zaakbelasting en de rioolheffing wil laten DALEN!!!".
Verderop staat geschreven "Dat betekent dat ook u wat minder belasting hoeft te betalen. De gemeenteraad vergadert daarover op 15 maart".

Welnu, wat heeft de gemeenteraad nu op 15 maart besloten? De tarieven voor de OZB STIJGEN dit jaar met 2%!!!!!!!!!

Met andere woorden, onze burgers en bedrijven zijn met deze brief gewoon voor de gek gehouden. Dat kan in onze ogen niet en wij vinden een rectificatie op de plaats.

Daarnaast hebben wij als enige partij in de gemeenteraad TEGEN de stijging van 2% gestemd. CDA, D66, VVD, Progressief Bernheze, Blanco en SP stemden allen VOOR. Wij vinden deze tariefstijging absurt gezien de forse overschotten op onze begroting.

Op 21 maart krijgt u een herkansing, #stemLOKAAL