Woningnood in Loosbroek

4 maanden geleden door

Op 14 mei was het Dorpsplein van Loosbroek gevuld met bezorgde bewoners van ons mooie dorp. Helaas kon ik er niet zijn, maar het deed me goed deze actie te zien.
Ik hoop van harte dat de actie heeft laten zien dat Loosbroek vooruit wil en dat we trots zijn op ons dorp met alle verenigingen en faciliteiten. Onze basisschool als een mooi bijvoorbeeld; het oudste schoolgebouw van Nederland dat nog als zodanig in gebruik is. Zelf zat ik er op school, maar ook mijn vader zat op deze school en nu onze dochters. Hoe mooi is dat!

Hierbij zou ik de jongeren die zijn opgestaan graag uitdagen om door te pakken en te kijken naar het plan Schaapsdijk. Inventariseer wie waar belangstelling voor heeft en maak het kenbaar bij de gemeente, zodat er sneller gestart kan worden als het bestemmingsplan definitief is.
En denk mee over de op te stellen woonvisie, daarin zou plan Hanenberg ook al een plek kunnen krijgen. CPO is daar wellicht ook een mooie invulling?
Als Lokaal willen we hierbij graag ondersteunen, ik hoor jullie graag.

De afgelopen tijd zaten ook degenen die direct invloed hebben steeds in mijn gedachten. Ik denk daarbij aan de gemeente, het college, maar ook aan diegenen die wellicht nog een deal moeten sluiten en/of bezwaren hebben ingediend. Vanzelfsprekend moet iedereen opkomen voor zijn belangen, maar weeg het belang van een bruisend dorp daarbij mee zou ik zeggen.

Mieke Dobbelsteen
Voorzitter Lokaal
mieke@lokaal.nu