Zorgen over ontwikkelingen Biospares Nistelrode

4 jaar geleden door

In het Brabants Dagblad verscheen recent een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de agrariër Coppens uit Boekel of de mesttransporteur Jennissen uit Den Dungen, voornemens zijn om op het terrein van de eerdere mestverwerker Biospares aan de Loosbroekseweg te Nistelrode de mestverwerking te hervatten en mogelijk zelfs ook een intensieve veehouderij op te gaan zetten.
Daar maken wij ons grote zorgen over omdat dit waarschijnlijk een forse toename van verkeersbewegingen in ons buitengebied met zich mee zal brengen wat wij ongewenst vinden. Provinciaal beleid gaat er volgens ons van uit dat mestverwerking primair op bedrijventerreinen moet plaatsvinden om zodoende overlast en hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

1. is het College bekend met deze berichtgeving en is er al een concrete aanvraag voor de mestverwerking ingediend ?
2. Is er een aanvraag voor de intensieve veehouderij ingediend ?
3. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of -vergisting, anders dan voor de dieren ter plekke, meer thuis hoort op een industrieterrein ?
4. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of –vergisting leidt tot een onaanvaardbare hoeveelheid van transportbewegingen en de verkeersveiligheid in Nistelrode (bij komst Coppens) of Heeswijk-Dinther-Loosbroek (bij komst Jennissen) daarmee nog verder onder druk komt te staan ?
5. Is er overleg met de Provincie om te voorkomen dat op dit terrein wederom mestverwerking en vergisting gaat plaatsvinden ?
6. Is er door de eigenaar van de desbetreffende onroerende zaken, Rijkers, een subsidieaanvraag ingediend om de mestverwerking c.q. mestvergisting te kunnen realiseren ?
7. Is er voor de desbetreffende locatie nog een geldende milieuvergunning voor het houden van dieren ?
8. Is het College bereid al datgene te ondernemen om te voorkomen dat er op de desbetreffende locatie wederom een mestverwerking en/of –vergisting gaat plaatsvinden ?