‘Omdat het altijd om de kern draait’

Daar draaien wij niet omheen!

WIE ZIJN WIJ

Lokaal is in 2014 ontstaan na fusie van de lokale partijen ABB, Bernheze Solidair en OPG. Deze partijen hadden hun sporen reeds verdiend in de Bernhezer politiek. Lokaal is daarom stevig verankerd in alle kernen. Lokaal is een onafhankelijke partij zonder binding met landelijke politieke partijen en daarom vrij in het bepalen van onze standpunten: het beste bereiken voor de inwoners en bedrijven van Bernheze. Lokaal komt dus primair op voor de belangen van onze inwoners en bedrijven voor een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Lees meer

WAT HEBBEN WE BEREIKT

Behoud van zelfstandigheid, gratis glasvezel voor iedereen, geen welstand, ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther, herinrichting Stationsplein Heesch en Plein 1969, herinrichting centrum Heesch, meer huurwoningen, meer openbaar vervoer in Heesch en Nistelrode, toename woningbouw, zorg op maat, bestrijding armoede en een financieel gezonde gemeente. Een nieuwe gymzaal in Vorstenbosch en de herinrichting Laar Nistelrode zijn in 2019 afgerond.

Lees meer

WAT WILLEN WIJ

Lokaal staat voor een praktische, duidelijke en eerlijke wijze van besturen. Een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Lokaal wil naar overheidsparticipatie: niet de gemeente bepaalt wat er moet gebeuren, maar meer en meer de burgers en bedrijven zelf, waarbij de gemeente mag aanschuiven aan tafel. Samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we Bernheze nog mooier maken

Lees meer

WAT VOOR GEMEENTE WILLEN WE ZIJN

Bernheze is een gemeente "die zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt". College en gemeenteraad moeten open, integer en bereikbaar zijn. Een betrouwbare overheid respecteert de rechten van inwoners en ondernemers, past de regels voor iedereen gelijk toe en zorgt ervoor dat de regels niet steeds wijzigen. Betrouwbaar zijn is ook vertrouwen geven. De gemeente Bernheze is: - een gemeente die met de burger en bedrijf mee denkt - een gemeente die denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden - een gemeente die burger en bedrijf ziet als klant - een gemeente die tijdig informeert - een gemeente die klachten serieus en onafhankelijk behandelt - een gemeente waar u weet waar u aan toe bent: afspraak is afspraak - een gemeente waar regels eenduidig zonder aanziens des persoons worden uitgelegd en toegepast - een gemeente die initiatieven vanuit de samenleving omarmt en stimuleert

Lees meer