Lokaal in Heesch?

Onze belangrijkste punten voor Heesch

Woningbouw op locatie de Erven

! Een meerderheid van de raad, waaronder wij, heeft ingestemd met woningbouw aan de westzijde van Heesch. Een nieuwe, duurzame, gasloze wijk waar een combinatie komt van huur-, goedkope- en vrijstaande woningen.Door vergroting van de rotonde aan de Cereslaan komt er bovendien een rechtstreekse ontsluiting van deze nieuwe wijk met ruim 400 woningen

Uitbreiding bedrijventerrein Vismeerstraat

In Heesch is dringend behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. Wat ons betreft moet dit er komen aan de Vismeerstraat. In 2018 moeten we hiervoor plannen maken zodat we in 2019 de eerste kavels kunnen uitgeven voor (bij voorkeur) lokale bedrijven.

Een nieuwe invulling van gemeenschapshuis De Pas

! De Pas moet volgens ons een nieuwe impuls krijgen om weer de "huiskamer" van Heesch te worden. Samenwerking met de bibliotheek, Eijnderic en andere gebruikers is nodig om dit doel te bereiken.

Afronding herinrichting centrum Heesch

! In 2018 moet de volledige herinrichting van het centrum van Heesch worden afgerond. Daarmee wordt het centrum een stuk veiliger omdat fietser en voetganger daar meer ruimt krijgen. Ook het fietspad bij de rotonde bij het Kruispunt wordt veiliger gemaakt. Er moeten robuuste nieuwe bomen komen als compensatie voor de bomen die verplaatst en gekapt worden.

Herinrichting Graafsebaan

! Nog in 2018 moet worden gestart met een volledige herinrichting van de Graafsebaan. Deze "snelweg" moet worden aangepast naar een verkeersveilige route voor fietser en automobilist als ontsluiting van de kern Heesch