Lokaal in Heesch?

Onze belangrijkste punten voor Heesch

Woningbouw op locatie de Erven

Een meerderheid van de raad, waaronder wij, heeft ingestemd met woningbouw aan de westzijde van Heesch. Een nieuwe, duurzame, gasloze wijk waar een combinatie komt van huur-, goedkope- en vrijstaande woningen.Door vergroting van de rotonde aan de Cereslaan komt er bovendien een rechtstreekse ontsluiting van deze nieuwe wijk met ruim 400 woningen. Het bestemmingsplan is in 2019 onherroepelijk geworden zodat er gestart kan worden met de bouw van woningen.

Uitbreiding bedrijventerrein Vismeerstraat

! In Heesch is dringend behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. Wat ons betreft moet dit er komen aan de Vismeerstraat. In 2018 moeten we hiervoor plannen maken zodat we in 2019 de eerste kavels kunnen uitgeven voor (bij voorkeur) lokale bedrijven. Naar verwachting komt het ontwerp bestemmingsplan Vismeerstraat nu in de 2e helft van 2021 ter inzage, zodat het defintief bestemmingsplan in 2022 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Een nieuwe invulling van gemeenschapshuis De Pas

! De Pas moet volgens ons een nieuwe impuls krijgen om weer de "huiskamer" van Heesch te worden. Samenwerking met de bibliotheek, Eijnderic en andere gebruikers is nodig om dit doel te bereiken. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om "een Pas op de plaats te maken", te stoppen met de theaterfunctie en een nieuw bestuur de ruimte te geven voor een nieuwe opzet

Afronding herinrichting centrum Heesch

In 2018 moet de volledige herinrichting van het centrum van Heesch worden afgerond. Daarmee wordt het centrum een stuk veiliger omdat fietser en voetganger daar meer ruimt krijgen. Ook het fietspad bij de rotonde bij het Kruispunt wordt veiliger gemaakt. Er moeten robuuste nieuwe bomen komen als compensatie voor de bomen die verplaatst en gekapt worden. In 2019 is de laatste fase afgerond.

Herinrichting Graafsebaan afgerond

Nog in 2018 moet worden gestart met een volledige herinrichting van de Graafsebaan. Deze "snelweg" moet worden aangepast naar een verkeersveilige route voor fietser en automobilist als ontsluiting van de kern Heesch. In 2019 is gestart met de herinrichting en ook nog eens door een lokale ondernemer. Omdat er bezwaar werd ingediend tegen het kappen van een 2-tal eiken, heeft de herinrichting vertraging opgelopen. Begin 2020 is het bezwaar van tafel, zodat dit project nog volledig is afgerond.