Lokaal in Heeswijk-Dinther?

Onze belangrijkste punten voor Heeswijk-Dinther

Herinrichting Hoofdstraat en St Servatiusstraat

! Nu de verbreding van de N279 is afgerond alsmede de ontsluitingsweg is afgerond, moeten we van start met de herinrichting van deze 2 straten. In 2018 moeten de plannen worden gemaakt samen met de omgeving, zodat deze in 2019, 2020 en 2021 worden uitgevoerd. Omdat het proces vertraging heeft opgelopen, is de 1e fase pas in september 2020 tot uitvoering gebracht.

Herinrichting van Plein 1969

Plein 1969 moet opnieuw worden ingericht zodat dit weer een bruisend middelpunt wordt van de kern. In 2018 wordt dit plan uitgevoerd waarbij, naast een grand cafe, het hele plein op de schop gaat. Bovendien komt er een waterberging onder zodat er bij hevige regenval en minder wateroverlast is. In 2019 is de herinrichting afgerond en opgeleverd. In 2020 wordt gestart met de herontwikkeling van de oude COOP locatie. Er komen daar appartementen in combinatie met commerciële ruimte aan het plein zelf

Nieuwbouw woningen Heeswijkse Akkers

Omdat het nieuwe bestemmingplan Rodenburg al bijna uitverkocht is, moet er een nieuw plan komen. Aan de noordzijde van Heeswijk is daarvoor een mogelijkheid waar ca 38 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Uitbreiding bedrijventerrein 't Retsel

De uitgifte van nieuwe bedrijfskavels aan 't Retsel is dringend noodzakelijk om aan de vraag te voldoen. Daarom moet nog in 2018 het plan hiervoor worden afgerond zodat we zo spoedig mogelijk tot uitgifte over kunnen gaan. In 2019 is het wijzigingsplan door het college vastgesteld. Omdat er door 1partij nog beroep is aangetekend bij de Raad van State, is het nog even afwachten voordat er daadwerkelijk tot uitgifte over kan worden gegaan

Herinrichting recreatieterrein de Wildhorst

Wij zien nog steeds mogelijkheden om de Wildhorst een recreatieve functie te geven, maar niet met de 2 huidige grootgrondbezitters. Door opzegging van een pachtovereenkomst, komen deze gronden weer terug naar de gemeente en dan ook de regie. Samen met (markt)partijen moeten naar nieuwe kansen zoeken.