Lokaal in Loosbroek?

Onze belangrijkste punten voor Loosbroek

Aanleg tennisbanen

! Wij vinden dat er in Loosbroek tennisbanen moeten komen. Het college heeft onlangs aan de gemeenteraad hiervoor een voorstel voorgelegd met als conclusie om dat de aanleg onhaalbaar is: - het meer dan in de begroting staat - verwachte exploitatietekorten na aanleg De gemeenteraad is nu aan zet op daar (op 27 juni) zelfstandig een afweging over te maken en daarover een besluit te nemen.

Woningbouw Schaapsdijk locatie Ruimte voor Ruimte

! Om de jeugd in Loosbroek te laten (blijven) wonen, moet de gemeente de regie van dit plan over nemen van de provincie. Dit betekent voor ons betaalbare woningen voor starters en ruimte voor zelfbouwers in dit plangebied. Ook moet er ruimte zijn voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) Het ontwerp bestemmingsplan is in april 2019 ter inzage gelegd.