Lokaal in Nistelrode?

Onze belangrijkste punten voor Nistelrode

Herinrichting Laar

In 2018 moet worden gestart met de herinrichting van het Laar tussen de Heuvelstraat en de Parkstraat. In dit gebied moeten voetgangers en fietsers centraal komen te staan terwijl daar de automobilist te gast is. Begin 2019 is gestart met de herinrichting en in mei opgeleverd. In het najaar moeten er nog wat bomen bijkomen en dan is alles gereed.

Herontwikkeling locatie de Brouwershoeve

! Wij vinden dat het aanzicht van het plein met daaromheen horeca centraal moet staan bij de herontwikkeling van deze locatie. Plannen van de eigenaar moeten daar primair op getoetst worden. Het plan tot herinrichting van deze locatie is in 2019 in procedure gebracht. Het wordt een combinatie van woningbouw, horeca en parkeren in het centrum van Nistelrode.

Nieuwbouw woningen op Zwarte Molenweg

We moeten snel aan de slag met de bouw van nieuwe woningen aan de Zwarte Molenweg voor onze jeugd. Huurwoningen, goedkope woningen en ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) moeten daar worden gerealiseerd, in totaliteit ca 170 woningen. Het bestemmingsplan is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2019 wordt gestart met de uitgifte van kavels voor particulieren en de bouw van projectmatige woningen alsmede huurwoningen.

Ruimte voor 2e supermarkt

Als er een initiatief komt (ongeacht de locatie) voor een 2e supermarkt, dan gaan wij dat ondersteunen.

nieuw bedrijventerrein aan 't Runneke

In Nistelrode is geen bouwkavel voor een bedrijf meer te koop. Daarom moeten we opnieuw aan de slag met de locatie aan 't Runneke. Het eerder niet door de Raad van State goedgekeurde bestemmingsplan moet opnieuw in procedure worden gebracht met de inzichten van nu.

Aanleg snelfietsroute

! Samen met de provincie willen we investeren in een snelfietsroute tussen Oss, via Bernheze, naar Uden en Veghel. Voor een belangrijk gedeelte gaat deze route door Nistelrode lopen. Daarom moeten aan de voorkant de plannen zorgvuldig worden afgestemd met de inwoners en direct betrokkenen, voordat tot aanleg over wordt gegaan. In 2019 wordt gestart met de aanleg van het 1e gedeelte tussen Delst en Kleinwijk. In 2020 volgt de fietstunnel nabij de Noorderbaan alsmede de aansluiting richting Uden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en geld hiervoor beschikbaar gesteld. Ook de Provincie Noord Brabant financiert in belangrijke mate mee bij deze snelfietsroute.