Lokaal in Nistelrode?

Onze belangrijkste punten voor Nistelrode

Herinrichting Laar

In 2018 is gestart met de planvorming herinrichting van het Laar tussen de Heuvelstraat en de Parkstraat. In dit gebied moeten voetgangers en fietsers centraal komen te staan terwijl daar de automobilist te gast is. In 2019 is begonnen met de uitvoering en begin 2020 is alles afgerond.

Herontwikkeling locatie de Brouwershoeve

Wij vinden dat het aanzicht van het plein met daaromheen horeca centraal moet staan bij de herontwikkeling van deze locatie. Plannen van de eigenaar moeten daar primair op getoetst worden. Het plan tot herinrichting van deze locatie is in 2019 in procedure gebracht. Het wordt een combinatie van woningbouw, horeca en parkeren in het centrum van Nistelrode. In februari 2020 is gestart met de bouw en eind 2020 wordt dit complex opgeleverd

Nieuwbouw woningen op Zwarte Molenweg

We moeten snel aan de slag met de bouw van nieuwe woningen aan de Zwarte Molenweg voor onze jeugd. Huurwoningen, goedkope woningen en ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) moeten daar worden gerealiseerd, in totaliteit ca 170 woningen. Het bestemmingsplan is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2019 is gestart met de uitgifte van kavels voor particulieren en de bouw van projectmatige woningen alsmede huurwoningen.

Ruimte voor 2e supermarkt

Als er een initiatief komt (ongeacht de locatie) voor een 2e supermarkt, dan gaan wij dat ondersteunen. Omdat de grote ketens toch geen interesse hebben in Nistelrode en zijn afgehaakt, komt er een kleinschalige supermarkt in de kern van Nistelrode.

nieuw bedrijventerrein aan 't Runneke

In Nistelrode is geen bouwkavel voor een bedrijf meer te koop. Daarom moeten we opnieuw aan de slag met de locatie aan 't Runneke. Het eerder niet door de Raad van State goedgekeurde bestemmingsplan moet opnieuw in procedure worden gebracht met de inzichten van nu.

Aanleg snelfietsroute

! Samen met de provincie willen we investeren in een snelfietsroute tussen Oss, via Bernheze, naar Uden en Veghel. Voor een belangrijk gedeelte gaat deze route door Nistelrode lopen. Daarom moeten aan de voorkant de plannen zorgvuldig worden afgestemd met de inwoners en direct betrokkenen, voordat tot aanleg over wordt gegaan. In 2019 wordt gestart met de aanleg van het 1e gedeelte tussen Delst en Kleinwijk. In 2020 volgt de fietstunnel nabij de Noorderbaan alsmede de aansluiting richting Uden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en geld hiervoor beschikbaar gesteld. Ook de Provincie Noord Brabant financiert in belangrijke mate mee bij deze snelfietsroute.