Lokaal in Vorstenbosch?

Onze belangrijkste punten voor Vorstenbosch

Nieuwe gymzaal gekoppeld aan de Stuik

Samen met de school, Stuik en toekomstige gebruikers moet er een multifunctionele gymzaal worden gebouwd. Het geld is begroot dus in 2018 kan worden gestart met de bouw. In augustus 2019 wordt de bouw opgeleverd en de nieuwe accommodatie officieel in gebruik genomen.

Herinrichting Kerkstraat

Het wordt hoog tijd dat de Kerkstraat opnieuw wordt ingericht. In samenspraak met de buurt en de dorpsraad moet er een nieuw inrichtingsplan worden gemaakt.

Woningbouw op Bergakkers

! Om Vorstenbosch te laten groeien, moet er in 2018 een nieuw bestemmingsplan komen voor de Bergakkers. Wat ons betreft een combinatie van starterswoningen, huurwoningen en ruimte voor zelfbouwers. In 2019 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Met uitgifte van gronden kan nog niet worden gestart omdat er beroep is aangetekend bij de Raad van State.

Ouderenwoningen aan de Eggerlaan

! De vrijkomende locatie van de gymzaal is een prima plek specifiek voor woningen voor ouderen. Dicht bij de voorzieningen en centraal gelegen. Een mooie kans om in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) dit te realiseren. In 2019 moet de uitgifte van grond plaatsvinden (dan is de nieuwe gymzaal klaar) en kan worden gestart met de bouw.