Wisseling fractievoorzitterschap Lokaal

De afgelopen jaren zijn termen als burgerparticipatie en burgerinitiatieven veel gebruikt. Vaak worden deze aangehaald als essentieel onderdeel om een plan succesvol te laten slagen.

 

Toch blijkt het in de praktijk juist lastig om de vele goede ideeën en mooie initiatieven een succesvol vervolg te geven. De reden waarom het vaak niet lukt zijn even divers als het aantal plannen die er zijn. De ene keer heeft het te maken met de openbare inrichting, verkeer of is er impact die door omwonenden als onwenselijk wordt ervaren. Ik kan me niet in de gedachte van de initiatiefgroep verplaatsen , maar het kan niet anders dan dat dit demotiverend werkt.

 

Wij zijn van mening dat als er burgerinitiatieven zijn veel vaker het Ja, mits principe toegepast dient te worden en gekeken wordt naar de kansen en niet naar de bedreigingen. Zodat het enthousiasme in het initiatief blijft. Wij als Lokaal blijven vanuit deze gedachte  initiatieven benaderen. Dit hebben tijdens de behandeling in mei 2022 van het burgerinitiatief Pumptrack Heeswijk- Dinther naar voren gebracht.  Het raakt ons dan ook dat het (vooralsnog) lijkt dat het initiatief op de stapel niet gerealiseerd komt.

 

Vandaar onze harte kreet aan u als inwoner van Bernheze uw goede ideeën te blijven indienen, dan kunt u van ons als Lokaal een positieve houding verwachten. En spreek de hoop en verwachting uit dat we over een paar jaar door iedere kern van Bernheze lopen en ten minste één geslaagd burgerinitiatief kunnen aanwijzen.

Namens Lokaal 

Gerjo van Kessel