Laden...

 

Wij verwelkomen Rob Houweling

1 week geleden door RoB Houweling

Nieuw bij Lokaal, na 8 jaar burgerlid bij de commissie RZ voor PP Blanco. Doordat PP Blanco heeft besloten zichzelf op te heffen en ik Vorstenbosch wil blijven vertegenwoordigen in de Raad en commissies heb ik mij aangesloten bij Lokaal. Lokaal is een politieke partij zonder kleur en dat is wat ik wil uitdragen. De Raad en commissie hebben namelijk geen kleur en de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen vertegenwoordigen alle inwoners en belanghebbenden van Bernheze. Het stoort mij dan ook dat er door partijen wordt 'geroep toetert' en op de 'borst geklopt' wordt, zodat het beeld ontstaat dat zij dit voor elkaar hebben gekregen. Dat is niet zo. De Raad en commissies nemen een gezamenlijk besluit dat breed gedragen is, met natuurlijk voor- en tegenstanders, maar het moet in het belang zijn van de inwoners en belanghebbenden van Bernheze. Ik wil me de komende periode inzetten voor het toegankelijker maken van de Raad en commissies voor de inwoners en belanghebbende van Bernheze, ook wel burgerparticipatie genoemd. Na de verkiezingen wil ik bij voldoende steun vanuit Vorstenbosch graag bij Lokaal burgerlid RZ worden. In het dagelijks leven ben ik Civieltechnisch Kostendeskundige, woon met veel plezier in Vorstenbosch, speel graag een potje tennis en ben actief bij de Vorstenbossche Boys.

Lees meer

Nieuw burgerlid Ellis van den Dobbelsteen

4 weken geleden door Ellis van den Dobbelsteen

Mijn naam is Ellis van den Dobbelsteen geboren en getogen in Maas en Waal, gemeente Beuningen. Sinds drie jaar ben ik woonachtig in het fraaie Heesch samen met mijn vriend Mark. We wonen hier met veel plezier en ik voel me erg thuis in het Brabantse. Ik heb de studie HRM aan de Avans hogeschool gestudeerd en ik ben in dienst als werkconsulent bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken om voor vrienden en familie een wijn-spijs menu samen te stellen. Sinds kort ben ik aangesloten als burgerlid bij Lokaal Bernheze. Deze fanatieke club enthousiastelingen met hart voor de regio hebben mij laten inzien hoe leuk lokale politiek kan zijn. De diversiteit, professionaliteit en gedrevenheid van leden is erg aanstekelijk. Ik hoop dan ook veel te mogen leren én ervaren. Ik ga me de komende gemeenteraadsverkiezingen o.a. bezighouden met de sociale media in de PR groep en het thema maatschappelijke zaken. Ik wil me graag inzetten voor inwoners en bedrijven die met de gemeente Bernheze te maken hebben. Hierbij ga ik graag het gesprek aan om elkaars gedachtegoed en zienswijze uit te wisselen. Mijn doel is om politiek toegankelijk en meer onder de aandacht van jongeren te brengen, en daar moeten we lokaal mee beginnen!

Lees meer

Netwerk Congestie

1 maand geleden door Sander Schaareman

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is ooit aangelegd om te voorzien in de vraag naar elektriciteit. Het ontwerp is destijds gebaseerd op het afleveren van energie bij klanten en behoord nog steeds tot een van de betrouwbaarste en stabiele netwerken ter wereld. Met de opgave om te verduurzamen hebben alle gemeentes de opgave om energie neutraal te worden en zijn er twee termijnen gesteld zijnde 2030 en 2050. Dat lijkt ver weg maar deze opgave is enorm om evenveel op te wekken ten opzichte van het verbruik waarbij we ook nog steeds meer energie gaan verbruiken. Kijk maar eens rond in je eigen huis en je realiseert snel hoeveel apparaten stroom verbruiken, los van je gas aansluiting en eventuele elektrische scooter/auto. We ontkomen er dan ook niet aan om op verschillende fronten grootschalige initiateven uit te werken zoals zonneweiden en windmolens. Hierbij zal het energienetwerk ook deze terug levering moeten gaan verzorgen. De beheerder Enexis heeft een toelichting gegeven en zal in de komende jaren flink moeten investeren om de gezamenlijke doelstelling te halen. Een vergelijk werd getrokken met een snelweg waarbij uitvoegen (stroom afnemen) voor doorstroming zorgt maar bij invoegen (toevoegen initiatieven) er opstoppingen en files ontstaan (congestie). Meerdere gemeentes lopen tegen deze netwerk congestie aan waarbij afstemming van initiatieven met Enexis cruciaal wordt en het ook provinciaal de aandacht krijgt. Naast deze gemeentelijke opgave kun je ook zelf een steentje bijdrage door kritische naar je eigen verbruik te kijken bij vervanging van appraten en/of isolerende maatregelen te treffen om verbruik te verlagen.

Lees meer

Democratische vernieuwing

2 maanden geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

Het imago van de politiek, van onze democratie, loopt de laatste jaren schade op en steeds meer breken wij bij Lokaal ons het hoofd over hoe het tij te keren. Het onderwerp dat steeds terugkomt is democratische vernieuwing en vooral hoe deze dan te laten slagen. Onze gemeente wordt gevormd door iedereen die daar op enige wijze werkzaam is, met een belangrijke rol voor onze raadsleden! De landelijke politici zijn de afgelopen periode niet bepaald het voorbeeld geweest voor een politicus waar mensen op kunnen vertrouwen. Als we alles doen zoals altijd, krijgen we wat we altijd kregen. Zo zullen de oppositiepartijen met argusogen kijken naar voorstellen die van de zijde van de coalitiepartijen komen. Kan dat niet anders? Na de verkiezingen gaan alle partijen vanuit de nieuwe zetelverdeling het gesprek met elkaar aan en zal er een coalitie gevormd gaan worden die normaalgesproken het zogenaamde coalitieakkoord opstelt. In de landelijke politiek werd gesproken over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het gaat er niet van komen, maar op gemeentelijk niveau gebeurt dit al wel! De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een bundel opgesteld waarin zij 10 gemeenten voorstelt die het anders hebben aangepakt. Laten we als partijen, die mee gaan doen aan de verkiezingen in maart, dit ook een andere aanpak in overweging nemen. Een bestuursakkoord op hoofdlijnen, een raadsbreed bestuursakkoord en -programma spreekt ons bij Lokaal aan. En het is mogelijk!

Lees meer

LOKAAL BLIJFT IN DE BUURT

5 maanden geleden door Gwendy Jacobs-Bardoel

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is al in zicht. Daarna gaan we genieten van hopelijk een mooie zomer. Maar politiek bedrijf je natuurlijk niet alleen in de raadszaal, politiek is overal, vooral lokaal, om je heen en in de buurt. De komende periode zullen we vanuit Lokaal zeker niet stilzitten. We gebruiken de ruimte in onze agenda’s om plannen te maken voor de toekomst en wat zou het fijn zijn als jij met ons meedenkt! Heb je een paar vrije dagen en zit je gezellig op een terras, of op je luie stoel voor de caravan of maak je een mooie wandeling in de natuur in of buiten Nederland? En zie je dingen die je in je eigen gemeente ook misschien wel zou willen hebben? Deel ze met ons! Hoe zijn dorpen met elkaar verbonden, qua natuur, qua wandel- fietsroutes en zijn deze goed verlicht? Liggen de stoepen logisch in verband met elkaar en zijn ze goed onderhouden zodat je veilig kunt wandelen? Of kijk eens kritisch rond in je eigen gemeente als je hier blijft met betrekking tot dit soort zaken. Mocht je op fantastisch ideeën komen om onze gemeente nog aantrekkelijker en duurzamer te maken? Neem contact met ons op, want wij luisteren graag naar jou. Zo kunnen we van elkaar leren en als we dan duidelijk met elkaar communiceren kunnen we uiteindelijk gaan handelen. Inspireer ons met jouw ideeën. Een zonnige lokale zomergroet van Gwendy Jacobs, gwendy@lokaal.nu

Lees meer

CPO JONGEREN: NU AAN DE SLAG!!

5 maanden geleden door Gerjo van Kessel

De nieuwe woonvisie 2022-2026 heeft op dit moment de volle aandacht. In de ogen van Lokaal is dit één van de belangrijkste onderwerpen die voor ons ligt. Het raakt namelijk de essentie van prettig wonen voor iedereen in Bernheze. Wij moeten met open vizier naar vernieuwende, innovatieve vormen van wonen te kijken. Wij denken onder andere aan: • Realiseren van tijdelijke woningvormen, vanwege acute krapte op de woningmarkt. • Bouwen sociale huurwoningen en zeker ook midden huur onder andere door prefab woningen • Horizontaal splitsen woningen, voor efficiënt gebruik van woningruimte. Dit zijn slechts een paar van de items die wij hebben ingebracht via een memo aan het College (zie onderaan) Een ander belangrijk onderdeel is het realiseren van CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten voor jongeren! Intussen zijn er een aantal succesvolle CPO projecten voor senioren tot stand gekomen in Bernheze. Wij zijn ervan overtuigd dat ook voor jongeren deze behoefte veelvuldig aanwezig is. Wij zijn van mening dat we als gemeente, eigen gronden moeten inzetten voor het realiseren van CPO projecten voor jongeren, al dan niet in combinatie met senioren. Dit kan volgens ons nu al direct worden opgepakt en wel in de volgende bestemmingsplannen: Schaapsdijk in Loosbroek en Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther. Hier liggen nu al uitgelezen mogelijkheden om ook succesvolle CPO projecten voor jongeren van de grond te krijgen! Wij roepen onze jongeren op: laat van je horen! MEMO INBRENG LOKAAL WOONVISIE JUNI 2020 CPO voor jongeren: Wij zien graag dat we als gemeente zelf initiatieven opstart voor jongeren. Bernheze heeft gronden in eigen bezit en kan die voor dit doel inzetten, In ons verkiezingsprogramma is dit een belangrijk item voor ons. Concreet denken wij aan plan Schaapsdijk in Loosbroek waarin wij als Bernheze voor 100% eigenaar zijn en daar geen projectontwikkelaar bij betrokken is. Idem dito voor het voorontwerp bestemmingsplan Heeswijkse Akkers. Dus in Loosbroek kunnen in onze ogen nu al worden toegewezen aan jongeren uit Loosbroek die daar samen dan hun eigen woning(en) kunnen realiseren. Nodig en daag ze nu uit. Voor starters een woning kopen onder het label “Koopgarant” of “Slimmer Kopen” Je koopt voor een prijs lager dan de marktwaarde tot 30%. Zie voor meer info op www.rvo.nl en zoeken naar koopgarant. Staan ook voorbeelden bij. Vergelijkbaar met koopgarant is het model van Slimmer Kopen waarbij (starters) woningen tot 30% korting worden aangeboden. Volgens ons breder toepasbaar als Koopgarant https://www.slimmerkopen.nl/files/shares/slimmerkopen/Feiten___Spelregels_web.pdf Kolat Wonen: Is van een bedrijf uit Heeswijk Dinther wat al een succesvol project in gemeente Landerd heeft gerealiseerd. Met name interessant voor starters die (nu nog) geen hypotheek kunnen krijgen, maar in dit concept wel alvast een (eigen) woning kunnen huren en als men daarna hypotheek kan krijgen, ze de (eigen) woning kunnen aankopen. Zie voor meer info op www.kolatwonen.nl. . Dus eerst een woning huren, daarna eigenaar worden is uitermate interessant voor jongeren op de woonmarkt, zeker als ze teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar van de andere kant net iets te weinig om een hypotheek aan te kunnen. Tijdelijke woonvormen: Contact zoeken met Barli uit Uden die dit doet voor woningbouwverenigingen in heel Nederland, ook voor Brabant Wonen maar woonmaatschappij Mooiland wil hier kennelijk niet aan. Dit zijn woningen die na 10/15 jaar weer opgepakt kunnen worden en elders herplaatst. Ook stapelbaar is mogelijk. Woningen worden op de fabriek gebouwd en binnen enkele weken geplaatst en zijn kant en klaar. De prijs van de woning staat vooraf vast, dus geen verrassingen. Voor meer info zie www.barli.nl. Hebben bijvoorbeeld mooie en betaalbare huurwoningen gebouwd in Boekel voor Peelrand Wonen. Als kanttekening hierbij is dat we ook moeten nadenken wat hier dan onze doelgroep is. Dit laatste kan namelijk (financiele) consequenties hebben voor ons sociaal beleid in de vorm van aanspraken op voorzieningen zoals bijvoorbeeld een uitkering en/of WMO voorziening. Grond in erfpacht uitgeven (horizontale eigendomssplitsing). Koper betaalt pacht voor de grond (dus koopt in eerste instantie niet aan) en bouwt daarna woning. Bij voldoende vermogen alsnog de grond kopen (van de gemeente). Horizontale splitsing van woningen toestaan: Ouderen hebben vaak een groot huis met verdieping. Idee om bovenverdieping te “splitsen” en deze te verkopen als appartement. Met de opbrengst kan de benedenverdieping worden aangepast in kader van levensloop bestendig wonen (dus slaapkamer en badkamer beneden, etc.). Andersom kan natuurlijk ook als een tuin niet is gewenst. Sociale Huurwoningen vastleggen in een bestemmingsplan: Om voor de toekomst te borgen dat sociale huurwoningen voor die doelgroep behouden blijven, vooral als die via projectontwikkelaars op de markt worden gezet, vinden wij dat dit geborgd moet worden in de bestemmingsplanregels. Voor een nadere toelichting zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/01/rapport-sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan/rapport-sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan.pdf Meer Middenhuur Wij zien te weinig woning(plannen) voor de middenhuur. En juist het middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen en het goed functioneren van de woningmarkt. De sociale woningbouwopgaaf heeft wel onze aandacht, maar daardoor komen andere doelgroepen buiten schot die net iets teveel verdienen om een sociale huurwoning te kunnen huren, maar daartegenover weer te weinig om een betaalbare koopwoning te vinden. Doordat het woningtekort op korte termijn nog oploopt en de rente nog verder is gedaald, zijn de woningprijzen fors gestegen. Hierdoor komt de positie van middeninkomens op de woningmarkt verder onder druk staan. Middenhuurwoningen zijn hiervoor dan een prima (tussen)oplossing. Ook deze middenhuur dan vastleggen in bestemmingsplan. Kamerbrief over woonkansen in het middensegment | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Kanttekening bij inbreidingslocaties Inbreidingslocaties kan ten koste gaan van het (openbaar) groen in de kernen en dus de leefbaarheid in een wijk als daar het groen wordt ingeruild voor woningbouw. Dit kan leiden tot strijdigheid met onze klimaatadaptieve ambities in de dorpen. Stellen van prioriteiten: Iedere maand komen er in de raad bestemmingsplannen voor maar 1 (ruimte voor ruimte) woning. Dit kost ambtelijke capaciteit die we ook in kunnen zetten voor grotere plannen, dus het maken van keuzes. Waarom krijgen deze losse plannen de voorkeur en gaan we niet zelf plannen maken voor onze strategische gronden, die nu ons geld kosten omdat we er niets mee doen? Op blz 28 van het door de gemeenteraad vastgestelde bestuursprogramma van Bernheze staat als concrete afspraak de afname van de hoeveelheid strategische gronden. Dus willen wij inzage hebben welke strategische gronden we nog hebben op welke wijze en wanneer we die gaan inzetten en voor welke doelgroep. Voordeel hiervan is dat wij de regie volledig in eigen handen hebben en niet afhankelijk zijn van de wensen/eisen van een projectontwikkelaar die gronden in eigendom heeft. Gebruik maken van regelingen andere overheden om woningbouw te bespoedigen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls https://publicaties.brabant.nl/bwvhw2020/flexpool/

Lees meer

Woningnood in Loosbroek

6 maanden geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

Op 14 mei was het Dorpsplein van Loosbroek gevuld met bezorgde bewoners van ons mooie dorp. Helaas kon ik er niet zijn, maar het deed me goed deze actie te zien. Ik hoop van harte dat de actie heeft laten zien dat Loosbroek vooruit wil en dat we trots zijn op ons dorp met alle verenigingen en faciliteiten. Onze basisschool als een mooi bijvoorbeeld; het oudste schoolgebouw van Nederland dat nog als zodanig in gebruik is. Zelf zat ik er op school, maar ook mijn vader zat op deze school en nu onze dochters. Hoe mooi is dat! Hierbij zou ik de jongeren die zijn opgestaan graag uitdagen om door te pakken en te kijken naar het plan Schaapsdijk. Inventariseer wie waar belangstelling voor heeft en maak het kenbaar bij de gemeente, zodat er sneller gestart kan worden als het bestemmingsplan definitief is. En denk mee over de op te stellen woonvisie, daarin zou plan Hanenberg ook al een plek kunnen krijgen. CPO is daar wellicht ook een mooie invulling? Als Lokaal willen we hierbij graag ondersteunen, ik hoor jullie graag. De afgelopen tijd zaten ook degenen die direct invloed hebben steeds in mijn gedachten. Ik denk daarbij aan de gemeente, het college, maar ook aan diegenen die wellicht nog een deal moeten sluiten en/of bezwaren hebben ingediend. Vanzelfsprekend moet iedereen opkomen voor zijn belangen, maar weeg het belang van een bruisend dorp daarbij mee zou ik zeggen. Mieke Dobbelsteen Voorzitter Lokaal mieke@lokaal.nu

Lees meer

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2022-2025

6 maanden geleden door Jan Bouwman

Voorzitter, collegeleden, collega raadsleden en belangstellenden, Laat ik maar eens beginnen met een aantal belangrijke items die u als college in de inleiding van de kadernota hebt aangegeven en die het vermelden meer dan waard zijn: dit is de laatste kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar waarin wij onze visie neerleggen voor de komende vier jaar. Deze raadsperiode hebben wij gewerkt met het bestuursprogramma “samen voor Bernheze”, dat voor het grootste deel is uitgevoerd en bovendien tot de conclusie leidt dat we als Bernheze een financieel gezonde gemeente zijn. Een resultaat waar we als bestuur en organisatie trots op kunnen en mogen zijn, en dat mag ook wel eens gezegd worden in deze moeilijke tijden. Ook nauwelijks bezuinigingen voor het komende jaar. Daartegenover staat wel een lastenverzwaring van 2% extra onroerendzaakbelasting voor de jaren 2022 t/m 2024 bovenop de 1,4 % prijsindex voor 2022. Onze fractie heeft daar wel enige moeite mee gehad omdat zo’n 2% voor de komende jaren wel cumulatief doorwerkt. Alles afwegende kunnen wij hier uiteindelijk mee instemmen. Met de investeringen die u voorstelt voor het komende begrotingsjaar kunnen wij instemmen. Wij voegen daar geen nieuwe aan toe, omdat wij het nieuwe college niet nu al op voorhand daarmee willen belasten. Dat wil niet zeggen dat we nu al freewheelend naar de verkiezingen op weg kunnen, want er is nog heel veel te doen. Tijdens de behandeling van de kadernota in de diverse commissies zijn al heel veel onderwerpen de revue gepasseerd en vragen beantwoord. Ook de beantwoording van de technische vragen die door ons zijn ingediend leverde veel informatie op. Waarvoor onze dank. En laten we niet vergeten dat de afgelopen maanden veel zaken de revue zijn gepasseerd zoals de organisatieontwikkeling, de visie en dienstverlening, de openbare orde en veiligheid (zie de behandeling van het rekenkamerrapport) en economische zaken met de vaststelling van de nota economie in de vorige raasvergadering. Dat betekent voor ons als LOKAAL dat wij ons bij deze algemene beschouwingen daarop niet zullen richten, maar ons zullen beperken tot de bespreking van een aantal hoofdthema’s die overigens ook in de nieuwe bestuursperiode volop de aandacht zullen opeisen.Voorzitter, laat ik beginnen met de klimaatproblematiek, en de energiestrategie. Dit laatste onderwerp staat wederom op de agenda voor vanavond. Het interview dat wethouder Wijdeven gaf in het Brabants Dagblad van 6 mei jl. waarin hij een fors pleidooi hield voor windenergie en de regie in eigen hand houden waar het betreft de bouw van windmolens, sprak ons zeer aan. Voor het overige verwijs ik naar al genoemd agendapunt van vanavond. Een ander onderwerp dat niet van de agenda zal verdwijnen is de woningbouw: de toekomstige woonvisie die er wat ons betreft zo snel mogelijk moet komen en de opzet naar de omgevingswet zien wij als koppelkansen richting de transitie in de landbouw en het buitengebied en de omvorming van de Wildhorst. De woningbouwopgave is groot. Mogelijkheden voor woningbouw in de kernrandzones en het realiseren van kleine woonblokken in de vorm van tiny houses, zowel voor de jeugd als senioren, zijn voor LOKAAL belangrijke items, naast het nadruk leggen op woningen voor al genoemd de ouderen, maar ook de starters, de statushouders/migranten en het bouwen van sociale huurwoningen. In 2023 wordt een regionaal woonbehoefteonderzoek uitgevoerd, maar dat heeft betrekking op de regio als geheel waarbij voor elke gemeente een apart deel wordt gemaakt. Is dat niet te globaal en geeft de uitkomst van zo’n onderzoek wel voldoende weer waar de knelpunten zich vooral gaan voordoen in onze diverse kernen om onze woonvisie daarop te kunnen aanpassen? De woningbouwopgave voor 2022 bedraagt 278 woningen waarbij u een verdeling aangeeft over de diverse kernen. In o.a. Loosbroek maakt men zich zorgen: wij hopen dat het met de grondaankopen aldaar wil vlotten, de bezwaarschriftenprocedures bij de Raad van State m.b.t. de Schaapsdijk snel tot een afronding zullen komen en er aandacht voor initiatieven zal zijn voor inbreidingslocaties. Een ander onderwerp dat we nu niet onbesproken willen laten is de Maashorst. We willen niet vooruitlopen op de extra bijeenkomst die voor ons als raadsleden nog gaat volgen, en de besluitvorming die via commissie en raad gaat plaatsvinden. De discussie gaat naar de mening van LOKAAL nu te veel over de grote grazers en de daarmee samenhangende veiligheid. Uitermate belangrijk weliswaar, maar met de toegezegde en te realiseren maatregelen waar het bestuurlijk regie team nog voor de zomerperiode zijn fiat aan heeft gegeven, kunnen wij volledig instemmen. Maar de Maashorst is veel meer dan dat. Een prachtig recreatief en ecologisch gebied waar een natuureducatief centrum behouden dient te blijven en verplaatsing wat ons betreft niet aan de orde is. Dat willen wij alvast meegeven. Een vermindering van de bijdrage aan de Maashorst van € 25.000 vinden wij wel erg willekeurig en willen wij in de nog te volgen discussie inbrengen. In de commissie MZ hebben wij onze zorgen uitgesproken over de nieuwe financieringssystematiek voor de gespecialiseerde jeugdzorg. Wij komen hier nogmaals op terug omdat het onder andere om een andere denk- en werkwijze vraagt van het basisteam Jeugd en Gezin. Worden de medewerkers van het BJG daarin voldoende geschoold zeker met het oog op de kostenbeheersing die daar gaat plaatsvinden.Een ander zorgpunt is waar Bernheze staat als het gaat om de preventieve jeugdhulp. Er komen daar extra financiële middelen voor beschikbaar. Op welke wijze gaan wij deze inzetten? Er vinden naar ons oordeel te weinig activiteiten voor jongeren plaats. Zijn er jongerenwerkers beschikbaar die de straat opgaan om jongeren te ondersteunen, ook op het terrein van eenzaamheid, zeker nu in deze coronatijd. En in het verlengde daarvan liggend: Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 7 december 2020 hebben wij u gevraagd of u van plan bent het per gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor verveelde jeugd van het ministerie van VWS van €10.000 in te zetten voor activiteiten voor deze jeugdigen in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. Het gaat daarbij om jongeren in verband met hun fysieke en psychische gezondheid vanwege de coronacrisis. U reageerde daarop positief, maar zijn nu benieuwd op welke wijze, mogelijk ook in regionaal verband, deze gelden zijn besteed. Tot slot zien wij dat de pilot teamregisseur integrale toegang is verlengd en voor 2022 een incidentele bijdrage vraagt van € 76.000 Onze vraag daarbij is wat uit de eerste fase van deze pilot is voortgekomen, wat zijn de tussenresultaten geweest? Tot zover voorzitter, met dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de zorgvuldig opgestelde en duidelijk leesbare kadernota.

Lees meer

EVEN VOORSTELLEN.....Mari van de Ven

7 maanden geleden door Mari van de Ven

Geboren, getogen Heeschaar, 57jaar, 32 jaar getrouwd met Jacqueline, drie kinderen. Ik ben 10 Jaar bestuursvoorzitter geweest bij een gehandicaptenraad, Oss en 8 Jaar bestuurslid geweest bij TV de Hoef. Sinds begin dit jaar burgerlid bij Lokaal. Ik heb internationale werkervaring (Operations & Inkoop) opgedaan in de industrie, infra en bouw gerelateerde bedrijven. Duurzame ontwikkelingen in onze ‘achtertuinen’?? Door veranderende wet en regelgeving gaan allerlei vraagstukken, stap voor stap de revue passeren. De krapte op de woningmarkt, leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn zeker niet in lijn. Zelf ben ik een energie neutraal huis aan het bouwen en heb een enorme ballast ervaren aan regels en procedures op gemeentelijk en provinciaal niveau. Dit kan echt anders! Er is veel te doen in de politieke arena van Bernheze! Er zijn veel dossiers, portefeuilles en er zijn ontzettend veel complexe procedures aangaande wonen en ondernemen. Wat gaat er veranderen? Wat is er mogelijk en wat niet? En wie beslist daarover? Aandacht voor ieders belang, toch! Vandaar dat ik sedert januari 2021 lid geworden van de politieke partij Lokaal. Dicht bij het thuisfront, in onze ‘achtertuinen’ zijn duurzame ontwikkelingen gaande. Daar staat Lokaal erg dicht bij de mensen, vandaar mijn keuze voor Lokaal. Zaken concreet maken, plannen maken en uitvoeren. Dat is waar ik mij graag voor wil inzetten: open, transparant en met plezier. Kortom andere mensen helpen met de complexe materie van onze overheid, daarom wil ik u graag ontmoeten. Wij zien elkaar!

Lees meer

EVEN VOORSTELLEN.....Archel Kerkhof

7 maanden geleden door Archel Kerkhof

Drijfveren vertellen ons wat we het liefste willen, waar we gelukkig van worden en waar we behoefte aan hebben. Waar we ons bed voor uit willen komen. Onze drijfveren bepalen wat willen en waar we naar streven, waar we energie van krijgen en waar we energie aan geven óm het te krijgen. Drijfveren zijn datgene wat ons motiveert en inspireert. Mijn grootste drijfveer om me in te gaan zetten voor de gemeenschap is dat ik van betekenis wil zijn om Bernheze een nog meer herkenbaar gezicht te geven voor de inwoners. Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners zichzelf mee kunnen identificeren en waar iedereen met veel plezier kan wonen, werken en elkaar ontmoeten. Maar nog concreter wil ik me inzetten om in Bernheze onderwijs meer en beter in verbinding te brengen met jeugdhulp. Ik geloof dat de samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang en jeugdhulp kinderen en jongeren alle kansen kunnen bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om bovenstaande redenen heb ik gekozen om me in te gaan zetten voor de gemeenschap en heb me aangesloten bij Lokaal. Ik geloof dat een lokale partij nog beter dienstbaar kan zijn aan de lokale gemeenschap, doordat de partij niet is gebonden aan de landelijke politiek. Daardoor is het mogelijk om een partij te kunnen zijn met betrokken mensen vanuit de gemeenschap die samen met de inwoners in al onze kernen een goed partijprogramma kan maken en uitvoeren. Een herkenbaar beleid. Mijn naam is Archel Kerkhof, burgerlid Maatschappelijke Zaken voor Lokaal. Ik kijk er naar uit om u allen te ontmoeten en te spreken.

Lees meer

DE WONINGOPGAVE

7 maanden geleden door Sander Schaareman

De huizenmarkt in Nederland zit compleet op slot. Elke woning die vrijkomt gaat met overbiedingen van de hand. Resultaat: Veel teleurgestelde huizenzoekers. Veel lagen in onze samenleving worden hierdoor geraakt, ouderen die kleiner willen gaan wonen of starters die graag een woning willen in hun vertrouwde dorpskern. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. De landelijke overheid overweegt dit centraal op te pakken. Als je binnen onze gemeente rondkijkt zie je verschillen wijken verschijnen in de dorpskernen met een mix van type woningen. In de voorbeschouwing op 2022 staan er 278 woningen gepland in alle kernen, met daarbij extra aandacht voor senioren, starters, statushouders, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en (sociale) huurders. Deze ambitie wordt vastgelegd in de woonvisie 2022-2027 waarin naast de aantallen ook de gewenste vorm/kwaliteit wordt beschreven. Elke twee jaar zullen deze uitgangspunten worden bijgesteld naar de actuele behoefte in de woningmarkt. Alle partijen zijn er stellig van overtuigd dat deze opgave een van de aandachtpunten is die we snel moeten invullen en hierbij alle alternatieven moeten bekijken. Denk hierbij aan “koppel kansen” waarbij de de transitie in de landbouw samen kan komen met mogelijkheden van huisvesting. Een andere kans ligt bij de omvorming van De Wildhorst in lijn met de ingezette toekomstvisie. Ook andere creatieve oplossingen kunnen hun steentje bijdragen en we zullen ons als gemeente hiervoor open moeten stellen. Dus….denken in kansen om aanbod en doorstrooming in de huizenmarkt weer op gang te krijgen.

Lees meer

DE WARMTETRANSITIE

8 maanden geleden door Sander Schaareman

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het energiebeleid van de overheid richt zich op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie. Duurzame energie is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Met de warmtetransitie gaan we stappen maken om het verbruik van aargas te reduceren met als uiteindelijk doel om geheel van deze energiedrager af te zijn in 2050. Maar wat betekend dat dan voor onze inwoners en wie pakt het voortouw in deze transititie. Voor de nieuwe wijken en individuele nieuwbouw projecten is het opgenomen in het bouwbesluit en moet de initativenemer werken met duurzame methodes en is gas geen optie meer. Maar het grootste gedeelte woont nog in woningen die verwarmt wordt door midddel van een gasaansluiting. Een wijk of buurt lijkt vaak een eenheid, maar er zijn grote verschillen tussen woningen en ook in de bereidheid en de mogelijkheden van de bewoners om mee te doen met het veranderingsproces. Daarnaast vragen verschillende warmteopties zoals restwarmte, geothermie, elektrisch of waterstof om andere maatregelen achter de voordeur en vergt het nog tijd om te weten welke warmteopties naar de toekomst toe reëel zijn. De eerste ervaringen laten zien dat in de praktijk vaak gedetailleerd maatwerk nog is en niet elke oplossing past bij een wijk of type woning. Komende tijd gaat de gemeente hun beleid vorm geven en zullen we kleinschalig aan de slag gaan samen met onze bewoners.

Lees meer

In memoriam Gerard Barten

9 maanden geleden door Hieke Stek

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van Gerard Barten Hij stond aan de wieg van de oprichting van de Onafhankelijke Politieke Groepering in Heeswijk-Dinther, waar hij vanuit het raadslidmaatschap twee periodes wethouder werd, van 1986 tot 1994. Zijn portefeuille bestond uit welzijn en sociale zaken totdat in 1994 de vorming van de gemeente Bernheze plaatsvond. Een portefeuille die hem als een jas paste gezien zijn bevlogenheid voor onze gemeenschap. Zijn bestuursstijl kenmerkte zich door zijn open- en eerlijkheid. Hij kon goed relativeren en had een groot gevoel voor humor. Hij zag de kracht van samenwerking die uiteindelijk mede heeft geleid tot één grote politieke partij: LOKAAL. Deze werd gevormd door drie plaatselijke partijen. Vanaf de oprichting van LOKAAL in 2014 tot het laatste moment voelde hij zich zeer betrokken bij onze partij. Wij maakten dankbaar gebruik van zijn kennis, ervaring en adviezen. Wij zijn Gerard heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet en wensen zijn vrouw Jet, kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte.

Lees meer

Verkiezingen in Maart

10 maanden geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

We zitten halverwege februari en nu komen de landelijke verkiezingen dichtbij. Voor ons als Lokale partij aanhangers weer een reden om ons extra te verdiepen in de landelijke politiek. En zeker dit jaar, want er is zo (of te?) veel te kiezen. De winter van de afgelopen week doet weer meer beseffen hoe geweldig sneeuw en ijs zijn en hoe belangrijk onze 4 seizoenen. Aandacht voor het klimaat dus. Op een website kwam ik op de stelling dat we van economisch naar ecologisch leiderschap zullen moeten gaan. Interessante gedachte. Ecologisch leiderschap gaat over menselijke organisaties als levende ecosystemen. Leiders zijn tuiniers, die doen wat er nodig is om het systeem te laten floreren. Het creëren van een vruchtbare bodem waarin mensen optimaal tot bloei komen. Voorlopig zal er nog ‘traditioneel’ economisch leiderschap nodig zijn om de heldere richting en de sterke motivatie te formuleren. Maar liefst al gecombineerd met ecologisch leiderschap. En bovenal hebben we menselijkheid nodig. Verbinding, compassie en begrip voor het feit dat we allemaal anders zijn met een reden. Laten we in elk geval allemaal stemmen en hopen op een mooie verkiezingsuitslag voor eenieder.

Lees meer

Vrouwenpower in het politiek bos

10 maanden geleden door Bwendy Jacobs-Bardoel

Op 4 maart word ik voorgedragen als nieuw lid van de gemeenteraad. De aanleiding hiervoor is enorm verdrietig en ik zal mijn best doen om een volwaardige opvolger van John te zijn, weliswaar in met een tikje vrouwenpower. Vrouwen hebben pas vanaf 1917 het recht kregen om een rol te spelen in de Nederlandse politiek. Wat mij betreft mag ook de Bernhezer politiek wat meer vrouwenpower krijgen: een gezonde mix tussen mannen en vrouwen lijkt mij goed! Natuurlijk altijd in het vizier om vanuit samenwerking een gezamenlijk doel te bereiken. Momenteel zie je dat de landelijke partijen al bezig zijn met campagne voeren, ook in de lokale politiek. Dit gaat soms ook ten koste van de kwaliteit van de discussie. Zo voerden we onlangs nog een stevige discussie over de verordening Jeugdhulp, welke uiteindelijk met een ruime meerderheid van stemmen werd aangenomen. Mijns inziens een te inhoudelijke discussie, waarbij door sommige partijen, onterecht, de uitvoering door het ambtelijk apparaat in twijfel werd getrokken. Ik heb voorgesteld om de desbetreffende ambtenaren uit te nodigen om hun werk toe te komen lichten, zodat raadsleden meer zicht krijgen op de uitvoering van de kaders die de raad stelt in o.a. de verordening Jeugdhulp. Het politieke bos is soms moeilijk te doorgronden. Ik streef ernaar om in de gemeenteraad een goede en duidelijke wegwijzer te zijn. Dus mocht je vragen hebben of mee willen discussiëren, neem gerust contact met me op gwendy@lokaal.nu. Jullie weten mij nu te vinden!

Lees meer

WONINGEN VOOR JONGEREN

10 maanden geleden door Gerjo van Kessel

Komende raadsvergadering staat het CPO project Balledonk in Heeswijk –Dinther op de agenda. Er zijn binnen onze gemeente intussen tal van succesvolle CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten, voornamelijk voor en door onze senioren, gerealiseerd. Wij zijn erg tevreden met het feit dat deze groep de samenwerking met elkaar zo goed weet te vinden als het gaat om het samen bouwen voor een eigen toekomstbestendige woningen voor een nieuwe levensfase. Wij zijn ervan overtuigd dat er met CPO projecten grote kansen liggen om in Bernheze voor onze jongeren een eerste eigen betaalbare woning te bouwen. Hierbij willen wij, als Lokaal, met open blik kijken naar alle mogelijk denkbare vormen van woningbouw voor onze jongeren. Er moeten snel grote slagen gemaakt kunnen worden. In onze ogen dient het bouwen van kleine , betaalbare woningen specifiek voor onze groep starters prioriteit te hebben, zodat de krapte op de woningmarkt snel verminderd wordt. Deze zogenaamde “Tiny Houses” zijn in onze ogen de uitgelezen mogelijkheid om in de vorm van CPO projecten te kunnen realiseren. Daarnaast ontstaat er ook een geweldige sociale binding tussen elkaar als buren door het samen optrekken tijdens dit bouwproces. Dit is direct een oproep aan alle jullie; Jongeren die in Bernheze willen (blijven) wonen! Wij zijn benieuwd naar jullie vernieuwende ideeën en een frisse blik. En zijn graag bereid, te kijken op welke wijze we behulpzaam kunnen zijn.

Lees meer

Onze 5 harten

11 maanden geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

De 5 harten in ons logo staan symbool voor het feit dat onze harten kloppen in en voor de samenleving in elke kern van Bernheze. Aan het einde van het jaar gedenken wij nu vooral met heel ons hart dat het zo’n raar jaar is geweest, dat we nog niet weten wanneer dit écht eindigt, dat we dierbaren hebben verloren en hen zo erg missen! We spreken onze steun uit, recht uit ons hart, aan de hulpverleners, aan de getroffen ondernemers, aan iedereen die het moeilijk heeft, door de maatregelen en door de fysieke afstand. Ook is er dankbaarheid en hartelijkheid, we houden elkaar meer vast in ons hart en kijken hopelijk wat meer naar elkaar om en we realiseren ons hoe goed we het ondanks alles hebben. En zo gloort er hoop en maakt ons hart een voorzichtig sprongetje, want er is een vaccin, want we mogen nieuwe mensen verwelkomen en hoop doet leven! Onze harten kloppen op plaatsen waar mensen samen komen, en we hopen van harte dat we dit in 2021 weer echt kunnen doen in onze mooie dorpen. Fractie en bestuur van Lokaal wensen jullie fijne Kerstdagen en een mooi, maar vooral gezond 2021 toe.

Lees meer

IN MEMORIAM JOHN VAN DEN AKKER

12 maanden geleden door Frans vd Ven

Zondag 13 december, net op de middag, krijgen wij als fractieleden en leden van het bestuur van Lokaal het bericht dat onze collega John van den Akker, die ochtend tijdens het mountainbiken is overleden. Via de whatsapp en telefonisch worden alle collega’s op de hoogte gesteld. Iedereen is er behoorlijk door van slag en helemaal beduusd. John was toch zo’n beer van een vent; hoe kan dat nou? Nee toch!! Bij Lokaal was John van groot belang; hij zorgde jarenlang als voorzitter voor de verbinding onder elkaar. Hij was het die bij de laatste verkiezingen aangaf ook politiek actief te willen zijn en hij was het ook die als 6de op de lijst ook werd gekozen tot raadslid toen Lokaal bij herhaling de wethouder leverde. Even wennen was het voor John; besturen kon hij wel, maar die politieke arena kende hij nog niet zo goed. Maar gaandeweg de tijd leerden wij John kennen als een no-nonsens man die heel sociaal was en vooral ook oog had voor de minderbedeelde in de samenleving. Het terrein van Ruimtelijke Ordening lag hem wel en vooral de ontwikkelingen in het buitengebied hadden zijn interesse. Wij gaan John missen. Wij wensen zijn vrouw Anja, de kinderen en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Een fijne collega is van ons heengegaan. Bestuur en Fractie Lokaal

Lees meer

Subsidie voor verveelde jeugd

12 maanden geleden door Jan Bouwman

Nog drie weken en 2021 staat voor de deur en kijken we terug op een bizar jaar! En dan heb ik het niet over de warmterecords die dit jaar weer veelvuldig zijn gebroken, maar uiteraard over datgene wat ons al negen maanden in zijn greep houdt. Veel verdriet en eenzaamheid heeft veroorzaakt, ons een andere manier van werken en omgaan met elkaar heeft opgeleverd. Dat geldt ook voor ons als raad als het gaat om de wijze van vergaderen: fysiek of digitaal. Maar ondanks deze beperkingen zijn er belangrijke besluiten genomen. U heeft daarover vast al het nodige gelezen. Het maatschappelijk draagvlak voor het ons houden aan de maatregelen neemt af, vooral onder de jeugd is mijn indruk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderkent dit ook en stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor jongerenprojecten die tot doel hebben verveling van de jeugd in de leeftijd van 12 tot 25 jaar tegen te gaan omdat zij zich vanwege de corona maatregelen vervelen en overlast veroorzaken in de openbare ruimte door bijvoorbeeld samen te scholen of met z’n allen te socializen. Alle gemeenten kunnen hieraan deelnemen waarbij aan elke gemeente dan 10.000 euro beschikbaar wordt gesteld. Gemeenten kunnen ook bijvoorbeeld per regio een collectieve aanvraag indienen. Het geheel is ingegeven door de toenemende zorg over de mate waarin de landelijke maatregelen effect hebben op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Wij zullen donderdag tijdens de raadsvergadering het college vragen een aanvraag in te dienen.

Lees meer

Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing klaar

1 jaar geleden door John van den Akker

Komende raadsvergadering wordt het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) vastgesteld. Voor alle agrarische gebouwen die ooit buiten gebruik zijn geraakt of dat binnenkort komen is er een mogelijkheid om te er een andere bestemming voor te vinden. Een prima oplossing, want het maar eindeloos slopen van nog prima bebouwing is geen echt duurzame oplossing. Wel zal er een gedeelte moeten verdwijnen. Er staat zeker nog voldoende gebouwen. En niet alles is het waard om te bewaren of nodig her te bestemmen. Krijgen we zowaar een ontstening van het buitengebied, misschien ook een idee voor het binnengebied? Maar goed. Dit plan biedt ruimte om iets te doen met al die stallen en bijgebouwen die anders misschien tot in de lengte van jaren zouden blijven staan en grote kans compleet zouden verpauperen. Ook zullen ze niet zo maar beschikbaar zijn voor de ongewenste kweek van plantjes of andere ongewenste activiteiten en dat is ook prima. Wij gaan er van uit dat de eigenaren de kans krijgen en aan zullen grijpen om er iets mee te doen.

Lees meer

ANGST VOOR OVERLAST

1 jaar geleden door Gwendy Jacobs

Angst voor jeugd-overlast moet niet leiden tot het niet nemen van beslissingen ten behoeve van burgerparticipatie. Is angst niet een slechte raadgever? Heel jammer vind ik dus, de angstvallige en terughoudende houding van de gemeente voor het plaatsen van bankjes bij de prachtige nieuwe speeltuin in Rodenburg. En ook het verplaatsen van een vissteiger, die door burgerinitiatief was geplaatst en die nu door het gevoel van ‘jeugdoverlast’ verplaatst wordt. Omdat (jeugd)overlast een subjectief begrip is en iedereen het op een eigen persoonlijke manier ervaart, is luisteren naar elkaar dus van groot belang voor een goede aanpak. Als je ‘hinder’ van elkaar ondervindt, probeer dat dan in eerste instantie mét jongeren zélf te bespreken. Wacht niet te lang, want communicatie vanuit frustratie verloopt meestal niet positief. Fijner is om hen te benaderen op de manier zoals je zelf ook benaderd zou willen worden: met de wil om het samen op te lossen. Als dat uiteindelijk niet lukt, kun je altijd de gemeentelijke BOA’s bellen. Het is nu een rare tijd waarin eenzaamheid voor eenieder op de loer ligt. Juist nú is elkaar ontmoeten belangrijk. Nu gebeurt dat, genoodzaakt, meer op openbare ontmoetingsplekken. Laten we proberen om elkaar écht te zien en écht te ont-moeten.En dat kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en vooral door heel goed naar elkaar te luisteren.

Lees meer

Reactie op gemeentebegroting 2021

1 jaar geleden door Jan Bouwman

Vandaag en volgende week donderdag 5 november bespreken we de begroting 2021 van onze gemeente en de meerjarenbegroting 2022 t/m 2024, en dit in een context die zijn weerga niet kent. Een ongekende crises die de hele wereld treft. Ik beperk me in dit verband maar even tot onze eigen gemeente en regio die extra hard getroffen is. Veel overledenen, veel verdriet, veel besmettingen en veel ondernemers die hard getroffen zijn. Als raad hebben wij in dit verband op 28 mei van dit jaar een motie aangenomen waar de GGD en het RIVM is verzocht op korte termijn en voortvarend, onderzoek te doen naar de intensiteit van de besmettingen door het coronavirus hier in Bernheze en in de regio. Ook landelijk is daar aandacht voor gevraagd. Heeft het college al van genoemde instanties enig signaal ontvangen dat het onderzoek is gestart of is er al contact opgenomen? Bij begrotingen draait het uiteraard veel om financiële cijfers: Deze begroting kan daarom niet los gezien worden van de financiële gevolgen die het virus met zich meebrengt. Voorzichtigheid is daarom geboden: Het gaat onder meer om de (financiële) gevolgen voor horeca, evenementen, sportverenigingen en de culturele sector. Maar ook om maatschappelijke voorzieningen, handhaving, een oplopende werkloosheid, maar wel gelukkig meer banen in Bernheze, en de mogelijke gevolgen voor armoede en schulden nu de crisis steeds langer duurt. De septembercirculaire gaf aan dat gemeenten op enigerlei wijze worden gecompenseerd voor de extra uitgaven, maar of dat toekomstgericht, nu de situatie weer extra nijpend wordt en steeds langer gaat duren, voldoende zal blijken te zijn is nog maar de vraag. Bij de behandeling van de kadernota 2021 en volgende jaren kampten we met grote begrotingstekorten. In een opiniërende vergadering van de commissie BS in september lag een notitie voor dat voorzag in het sluitend maken van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting. Onze opmerkingen heeft u betrokken bij het nu voorliggende dekkingsplan. LOKAAL stelt tevreden vast dat u niet bezuinigt op groen, de controle op arbeidsmigranten, de rekenkamer en internationalisering. Naast alle maatregelen in het dekkingsplan gaf de septembercirculaire nog een extra positieve financiële impuls, zodanig dat voor 2021 een begrotingsoverschot wordt verwacht van € 192.000. Ook de jaren daarna zien er positief uit. Nu is de verleiding groot om bijvoorbeeld een aantal voorgestelde getemporiseerde investeringen weer terug te draaien. Gedacht zou kunnen worden aan infrastructurele investeringen waarbij uw college de in de kadernota opgenomen budgetten van € 3 miljoen bijstelt naar € 1 miljoen. Wij spreken nu alvast uit dat wij in beginsel voorstellen die inbreuk zullen maken op het huidige dekkingsplan, niet zullen steunen. De argumenten daarvoor zijn de navolgende: de financiële onzekerheid met betrekking tot het virus, de herijking van het gemeentefonds met onder andere gevolgen voor het sociaal domein, de ontwikkeling van het gemeentefonds die naar verwachting voor onze gemeente fors minder geld gaat opleveren, en het aspect dat het ook vaak gaat om uitgaven dan wel investeringen vanaf 2022. Keuzes kunnen voor die tijd alsnog gemaakt worden aan de hand van de dan voorhanden zijnde financiële gegevens. Kortom dit zijn voor LOKAAL genoeg redenen om geen amendementen in te dienen voor voorstellen dan wel investeringen die weer extra geld kosten. Ik noemde zojuist financiële gevolgen voor het sociaal domein bij de herijking van het gemeentefonds. Nu beschikken wij dienaangaande over een ruime reserve. Er is een koppeling gelegd tussen de kosten en ontvangen baten van het rijk. Nu die aparte uitkering voor deze taken is losgelaten met ingang van 2019 en grotendeels is opgegaan in de algemene uitkering, doet de vraag zich voor of het college en wij als raad het advies van de provincie willen opvolgen om de koppeling los te laten en de benodigde dekkingsmiddelen in de integrale afweging te betrekken. Graag een reactie van het college. Is het voor de ambtelijke organisatie doenlijk om zo’n lange tijd naast de corona crisisstructuur de reguliere processen ongewijzigd te laten doorlopen is onze vraag gelet ook op het aantal uren dat inmiddels aan “corona” is besteed. Met betrekking tot de “Duysenberg werkgroep” over de verdere doorontwikkeling van de P&C-cyclus, merken wij op dat er geen hoofdstuk(ken) onder de loupe zijn genomen. Wanneer komt er nu eens echte structuur in dit kader? De lasten voor onze inwoners worden fors verhoogd vooral door de component afval. Echter de lasten zijn daarvoor in 2021 € 2,8 miljoen, terwijl dat aan de batenkant niet tot uitdrukking komt. Die worden geraamd op € 3,4 miljoen. Graag een verklaring. Wij blijven er een groot voorstander van dat de oude samenwerking tussen de vier gemeenten in de Maashorst zo snel mogelijk wordt hersteld. In de nieuwe overeenkomst ontwikkelen Uden en Landerd de plannen voor het natuurgebied en Bernheze en Oss mogen tegen betaling meedoen aan bepaalde projecten of diensten afnemen. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling. In die “oude samenwerking” is heel veel gerealiseerd. Het concept jaarplan 2021 laat zien dat 685.000 benodigd is waarvan €335.000 alleen al aan personeel. Als Oss afhaakt, moet die €685.000 dan opgebracht worden door de drie resterende gemeenten? Wij dragen de Maashorst een warm hart toe, maar het wordt in velerlei opzicht tijd voor bezinning. Wanneer kunnen wij behandeling van het jaarplan en begroting verwachten? Uw college geeft aan dat de (kwaliteit van) dienstverlening zich niet altijd op het gewenste niveau begeeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan de recente voorbeelden op het gebied van bewaking van processen. Hoe gaat u dat verbeteren? Wij onderschrijven de belangrijke deelname van Bernheze aan het regionaal informatie- en expertisecentrum, het RIEC in combinatie met de Taskforce Brabant Zeeland, ondanks het wegvallen van rijksbijdragen én het ophogen van het huidige beschikbare budget. Zij vormt een belangrijke bijdrage in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Maar nu is er ook sprake van een Maasland Interventie Team, die zich ook begeeft op het terrein van ondermijningszaken. Wat voegt zij toe? Of creëren we hiermee een extra advies/ uitvoeringsorgaan? Belangrijk is dat wij “grip blijven houden” op de regionale samenwerking. Te vaak zien wij dat “onze stem” binnen het samenwerken met andere gemeenten niet voldoende doorkomt. Denk aan onze opmerkingen bij de regionale energiestrategie, transitie warmte, regio NOB, Agrifood Capital en de OBBN. Over deze laatste gesproken: er is voor onze gemeente een structurele kostenstijging van € 207.000 omdat onze zienswijze niet is gehonoreerd. Is dit bedrag in de begroting verwerkt? In het kader van de Regionale Energie is een voorlopige opgave gedaan. Vooral het feit dat het regionale karakter nog niet zo uit de verf komt baart ons zorgen. Nu de invulling van windmolens op Heesch-West niet doorgaat, wordt de opgave elders neergelegd. Het is zaak hier binnen afzienbare tijd met alternatieven te komen. 2021 mag van ons het jaar worden dat er een duidelijk concretere invulling komt. Ecologische verbindingszones: De projecten worden doorgezet; € 937.000 is voor de komende 4 jaar opgenomen. Dat is naar onze mening mede ingegeven door de 50% provinciale subsidie. Het legt druk op de tijdsbesteding binnen de organisatie. Terwijl we elders in de organisatie het aantal fte terugdringen. Moeten we hier ook niet gaan temporiseren? Nu de initiële fase bij de warme sanering in de landbouw voorbij is en we een beeld hebben van het potentieel aantal deelnemers is het een goede zaak hier mankracht voor in te zetten. Het is zaak om het momentum vast te houden en in de breedte zaken erbij te betrekken. De extra Fte’s hiervoor geraamd, zijn een stap in de richting. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de interactieve kaart waarin duidelijk zal worden waar de gebiedsontwikkelingen gaan plaatsvinden. Tot zover voorzitter, met dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de uitgebreide en zorgvuldig opgestelde begrotingsstukken.

Lees meer

DE STEM VAN HET VOLK

1 jaar geleden door Frans van de Ven

Oftewel, participatie, om het met een duurder woord aan te duiden. Meepraten en meedenken is belangrijk. Vaak echter gaat het niet goed, tenminste dat vinden dan de inwoners, omdat er een besluit is genomen wat ze niet bevalt. Zo wil het bestuur van De Pas en De Eijnderic een nieuwe instelling en het liefst met een bedrag van 5,3 miljoen. Veel stemmen gaan echter op om dat toch maar niet te doen. De gemeenteraad gaat eind oktober een besluit nemen. De appartementen aan het Van de Ven Erf op de Erven in Heesch gaan ook niet door. Omwonenden roerden zich en maakten zich boos omdat de bouw van appartementen niet voorzien was toen zij een huis kochten. De wethouder is nu met de ontwikkelaar in onderhandeling om er kleinere grondgebonden woningen te bouwen. De windmolens op industrieterrein Heesch-West komen er niet; door de slagschaduw zijn er minder mogelijkheden om industriegebouwen te plaatsen. Ik denk dat de weerstand vanuit de inwoners en de politiek hier een meer doorslaggevende rol heeft gehad. De jarenlange lobby van diverse gemeenten en instellingen bij de minister van Verkeer en Waterstaat om de A50 vanaf Paalgraven naar Ewijk aan te pakken heeft eindelijk geleid tot een gevolg. De minister heeft de snelweg opgenomen in de planning om zo snel mogelijk te worden aangepakt. Zo zie je maar dat het belangrijk is je stem te laten horen. Daarvoor vindt u bij Lokaal een luisterend oor.

Lees meer

WATER "VANGEN"

1 jaar geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

Na wederom een warme zomer en een zogeheten Indian Summer in september lijkt nu toch echt de herfst te zijn aangebroken. Afgelopen weekend is er al flink wat regen gevallen en onze bodem heeft die zo ontzettend hard nodig. Maar hoe vangen we dat water nu zodat het niet het riool in stroomt, weg van onze bodem? Daarvoor moeten er klimaatbestendige maatregelen worden genomen in de publieke ruimte, maar ook in onze privé tuinen. Als LOKAAL schreven we in ons verkiezingsprogramma dat er in Bernheze extra gelden worden vrij gemaakt voor behoud en versterken van de groene infrastructuur: zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. De buien van dit weekend maakten mij nieuwsgierig naar wat daar ondertussen van terecht is gekomen. Door de grote vraagstukken van de laatste tijd is het wellicht wat naar de achtergrond verdwenen. Maar hoe leuk was het te lezen dat er wel degelijk actie is ondernomen op dit vlak. Een beetje zoekwerk levert op dat gemeente Bernheze meewerkt aan de operatie Steenbreek, en ook het waterschap heeft regelingen voor initiatiefnemers van projecten die de water- en groenstructuur verbeteren. Verder zijn er uitnodigende acties zoals korting op een regenton en staan er handige tips op een website met als onderwerp klimaatadaptatie van de provincie Noord-Brabant. Ik ga me erin verdiepen en hopelijk doen we dat in heel Bernheze! Met lokale groet, Mieke Dobbelsteen Voorzitter Lokaal

Lees meer

Samenwerking in de Maashorst?

1 jaar geleden door Frans van de Ven

Is het gedaan met de regionale eensgezindheid? Het Brabants Dagblad kwam met de mededeling dat de Maashorst de eenheid definitief laat varen en in het nieuwe besturingsmodel de gemeenten Uden en Landerd (straks: gemeente Maashorst) de lead gaan nemen. De andere deelnemers, Oss en Bernheze, kunnen dan op contractbasis diensten laten verrichten. Dit is vooral ook het gevolg van het feit dat de gemeenten Uden en Landerd in het kader van de herindeling het voornemen hebben geuit om straks de naam “Maashorst” te gaan hanteren. In Oss waren de rapen gaar. De gemeenteraad van Oss stuurde aan op een harde koers in de Maashorst en wil de geldkraan sluiten of beperken tot het eigen gebied Herperduin. Als Bernheze bezitten wij 8.29% van het gebied van de Maashorst maar dragen al tientallen jaren een vierde van de totale kosten. Immers we deden als 4 gemeenten in gelijke mate mee en dat kostte ons jaarlijks zo’n 200.000 euro. Daarvoor hadden we dan wel ergens Wisenten rondlopen die aan natuurlijk procesbeheer deden. De mens kan er dan niet meer zo vrij bewegen, maar dat is wel weer goed voor de natuur. Misschien moeten de politici in Bernheze zich ook eens goed beraden op onze positie binnen de Maashorst. Heeft het wel zin om bij te dragen aan een ambtelijk apparaat in een andere gemeente. Wellicht moeten wij onze bijdragen ook beperken tot de kosten voor De Hooge Vorssel, Zevenbergen en Menzel. Wat denkt u? Laat het ons weten: info@lokaal.nu

Lees meer

Tennisbanen Loosbroek

1 jaar geleden door Bas van der Heijden

Allereerst wil Lokaal een groot compliment maken aan het bestuur van Sport in Loosbroek (SIL), dat naar aanleiding van het amendement van onze gemeenteraad vorig jaar juni, erin is geslaagd om binnen de gestelde financiële kaders een plan uit te werken. Ondanks alle tegenslagen en frustraties daarvoor over het proces van de politieke besluitvorming, hebben zij de handschoen opgepakt en zijn voortvarend aan de slag gaan. Zoals het voorstel er nu ligt, is men erin geslaagd om binnen de door de gemeenteraad gestelde financiele kaders, tot aanleg van tennisbanen over te gaan. Daarin zijn ook begrepen de gemeentelijke kosten begrepen, zoals gevraagd door de gemeenteraad. Nogmaals de complimenten, ook aan WHV en Korloo, die beiden hierin geparticipeerd hebben en dit plan ondersteunen. Een groot punt van zorg blijft, net als toen, of er ook een meerjarige sluitende exploitatie zal zijn. Dit is natuurlijk vooral ook afhankelijk van de deelname aan de tennissport in Loosbroek door de inwoners, zeker als we constateren dat de Wij als Lokaal gunnen in dit geval het voordeel van de twijfel aan SIL dat bij herhaling heeft betoogd dat er genoeg deelnemers zijn om van een sluitende exploitatie verzekerd te zijn. Daarbij betrekken wij in onze overweging dat het hier een gezamenlijke exploitatie betreft van zowel de voetbalclub, de korfbalclub als de tennisclub, zodat plussen en minnen met elkaar worden verrekend. Samen zetten zij er hun schouders onder om met vereende krachten dit project te laten slagen. Een andere voorwaarde van de gemeenteraad was dat er een goede dialoog gevoerd zou worden met de omgeving. Er heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden met de omwonenden en zelfs heeft op verzoek van SIL ook de gemeente hierin nog geacteerd om de participatie zo goed mogelijk vorm te geven. Het extra faciliteren van een mediator/gespreksleider door de gemeente om partijen dichter bij elkaar te brengen, is helaas niet gelukt. Dit betreuren wij ten zeerste, omdat voor- en tegenstanders van dit plan, ondanks welk besluit wij ook nemen, in de toekomst met elkaar toch verder moeten. Lokaal heeft in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat de tennisbanen in Loosbroek gerealiseerd zullen worden. In die zin lossen wij nu onze verkiezingsbelofte in, zeker nu het binnen de door de gemeenteraad gestelde financiele kaders past. Daarvan was vorig jaar geen sprake en was de reden om Sport in Loosbroek een nieuwe opdracht mee te geven. Ook past dit initiatief binnen ons verkiezingsprogramma dat wij meer van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: een gemeente die loslaat, faciliteert en de ruimte geeft aan initiatieven uit de samenlevering. Wat dat betreft is dit een prima voorbeeld. Alles overwegende voorzitter, zijn wij op basis van onze overwegingen van plan de gemeenteraad een positief advies mee te geven. Wij hopen van ganser harte dat Loosbroek straks toch eensgezind zal kunnen sporten.

Lees meer

De Pas, De Nieuw Instelling tegen elke prijs?

1 jaar geleden door Hans Vos

Al jarenlang staat de exploitatie van De Pas onder druk. Maar ook de Eijnderic is een verliesgevende organisatie. Om hier verandering in te brengen wil De Pas samengaan met de Eijnderic en meer samen gaan werken met de bibliotheek. De Pas zou daar wel voor verbouwd moeten worden en meer de huiskamer van Heesch kunnen worden, waar al onze inwoners welkom zijn. De vraag die voorligt luidt: wat mag dat dan wel kosten? En, zal die huiskamerfunctie ook echt gerealiseerd kunnen worden. Het café zou ook (deels) een commerciële horecafunctie moeten krijgen. Lokaal denkt dat de samenwerking tussen De Pas, Eijnderic en Bibliotheek een goede ontwikkeling kan zijn, maar dan zal wel de exploitatie vooral positief moeten zijn. Het bestuur van De Nieuwe Instelling, zoals de samenvoeging voorlopig wordt genoemd, vindt het nodig dat voor de verbouwingen en de inrichting een bedrag van 5.3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Het is wel gemeenschapsgeld dat door ons allen als belastingbetaler werd opgehoest. Omgerekend per gezin zou dat betekenen dat elk gezin in Heesch een bedrag van ruim € 1.300,-- zou moeten betalen om de plannen van het bestuur te bekostigen. Hebben wij dat er voor over? Bovenstaande discussie is door het Stichtingsbestuur nu op scherp gezet doordat het gebouw van De Pas door het bestuur te koop wordt gezet. De gemeente zal gebruik moeten maken van het voorkeursrecht tot koop om het gemeenschapshuis te behouden.

Lees meer

ONZE VISIE OVER KADERNOTA GEMEENTE 2021-2024

2 jaar geleden door Jan Bouwman

Geen perspectiefnota, maar nu kadernota geheten. Een nieuwe naam, maar what’s in a name. Een andere behandeling, geen algemene beschouwingen, maar een behandeling zoals we die bij alle agendapunten gewend zijn, in twee termijnen, maar dat heeft meer te maken met de omstandigheden waaronder we in deze crises vergaderen. En een andere wijze geschreven waarop het college de raad meeneemt in de voornemens en investeringen in de komende jaren. Uit de reacties van collega’s begreep ik dat men de kadernota een prettig leesbaar stuk vond. Zelf ben ik die mening niet in alle hoofdstukken toegedaan. Veel onderdelen waren in mijn ogen wat staccato en abstract beschreven. Maar goed, het gaat om de inhoud. Nu is een kadernota een document waar door het college een beeld wordt geschetst van het beleids- en financieel kader voor de komende jaren met een visie in het achterhoofd zoals deze in het bestuursprogramma is geformuleerd. Onderscheid werd gemaakt in besluiten, ontwikkelingen die we kunnen vertalen en ontwikkelingen die als risico kunnen worden aangemerkt. En tenslotte werd een keuze van voornemens gemaakt die konden worden meegenomen en van voornemens die niet in de begroting pasten. Dat laatste treffen we niet in de kadernota aan, hetgeen we als een gemis ervaren. Sterker nog, de perspectiefnota 2020-2023 werd geopend met acht pagina’s waarin een duidelijk financieel perspectief werd beschreven; nu in de kadernota wordt volstaan met een halve pagina. Drie korte zinnen worden eraan gewijd: de vermogenspositie is solide. De herverdeling van het gemeentefonds zou wel eens nadelig kunnen uitpakken, maar eind dit jaar worden de contouren zichtbaar en de lastendruk wordt beperkt gehouden. Dat was het. Een voorbeeld hoe ik vind dat onderdelen te abstract worden weergegeven. Op het einde van de nota dan nog een korte toelichting enkel toegespitst op de lokale lastendruk en de budgetvraag. Wij pleiten ervoor toekomstgericht terug te keren naar de uitvoerige wijze waarop in het verleden het financieel perspectief werd geschetst. Graag een reactie. En nu we het toch over financiën hebben: deze kadernota is in grote lijnen opgesteld voordat de coronacrises uitbrak en de financiële gevolgen die dat ook had voor onze gemeente nog niet bekend waren. U schrijft dat mogelijk ambities bijgesteld moeten worden en de crisis ongetwijfeld gevolg kan hebben voor de financiële stabiliteit. Kunt u aangeven hoeveel extra geld op dit moment als gevolg van de crises is uitgegeven en in hoofdzaak voor welke doeleinden. Vanmiddag is een verlenging met drie maanden van het steunpakket aan ondernemers en zzp’ers bekend gemaakt. Dat zal ongetwijfeld ook voor gemeenten weer extra werk opleveren en financiële bijdrages vragen Dit maakt het voor ons als fractie moeilijk om met deze kadernota richting te geven aan toekomstig beleid. De essentie van een kadernota is nu juist dat wij als raad een oordeel geven over het perspectief dat u ons als college voor het komende begrotingsjaar en meerjarig biedt en wij daarnaast onze ideeën, wensen, en suggesties mede met moties richting kunnen geven. In die zin vinden wij een kadernota een belangrijker document dan een begroting. Alleen voor dit jaar zal het accent volledig op begroting komen te liggen. Gezien de onzekere situatie waarin wij als samenleving verkeren, hebben wij besloten geen moties in te dienen die mogelijk weer een extra beslag leggen op uw organisatie en de financiële middelen. Deze kadernota sluit met een tekort van afgerond € 800.000. Dit wordt vooral ingegeven door een structurele uitbreiding van de formatie met bijna 12 fte. Nu is de vraag van het college reëel om de raad te vragen op welke wijze dit tekort kan worden opgevangen. Dat kan echter alleen met het verlagen of schrappen van andere structurele uitgaven. Kijkend naar deze nota constateren we dat in overgrote meerderheid er sprake is van incidentele uitgaven die worden bekostigd uit reserves dan wel voorzieningen. Wij voelen er op dit moment niets voor om maar eens een paar voorbeelden te noemen om structureel onkruidbeheersing van bestrating of het verbeteren van de kwaliteit groenonderhoud te schrappen. Wij maken op uit het staatje dat is opgesteld bij de formatie-uitbreiding van genoemde 12 fte ook de 5fte voor de i-functie is opgenomen. In de toelichting bij het onderdeel “gemeente in uitvoering-organisatie op orde” wordt slechts meegedeeld dat de i-functies moeten worden versterkt voor het op orde krijgen van onze informatieorganisatie. Nu gaat het college over de personeelsformatie, maar de raad over het beschikbaar stellen van budget. Kortom dit vraagt toch wel om een nadere toelichting, omdat hier veel geld mee is gemoeid. Die toelichting kan ook geen kwaad bij het aanstellen van twee teamregisseurs integrale toegang en 1 programmaregisseur samenleving. Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, maar wij vragen het college toch dringend om kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid van de omvang van een aantal formatie-uitbreidingen. De lastendruk voor onze inwoners zal vooral gaan stijgen door een forse verhoging van de afvalstoffenheffing. Wij dringen aan op spoed als het gaat om een debat om mogelijke alternatieven om de kosten terug te dringen. U schrijft na de zomervakantie. Graag concreet wanneer. Tot slot voorzitter, nog een paar aandachtspunten en vragen: de invoering van de omgevingswet vraagt veel (incidenteel) geld. De omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Kunnen deze kosten echt niet over een langere periode worden uitgesmeerd en zijn deze echt benodigd? M.b.t. de Maashorst wordt gewerkt aan een inhoudelijk kader voor een doorontwikkeling van het gebied. Dit inhoudelijk kader krijgt een financiële vertaling in de meerjarenbegroting 2021-2024 die begin 2020 aan de raden zou worden aangeboden en wel tijdig voor de kadernota. Wij hebben dit tot op heden niet aangetroffen. Wanneer wel? Een brief vanuit Vorstenbosch maakte ons erop opmerkzaam dat bij de herinrichting Kerkstraat, de inrichting van Heuvel niet meer was opgenomen, terwijl beide wegen in elkaars verlengde liggen. Hoe zit het precies? Hoe staat het met de start van de eerste fase herinrichting Traverse. Nog altijd 1 november a.s. Om moverende redenen weliswaar, maar wel 1 jaar uitstel nu. U bent nogal ambitieus als het gaat om het opstellen van visies: ik noem er enkele: een woonvisie, een visie kernrandzones, een centrumvisie voor hoofdkernen, het opstellen van een horecavisie en het opstellen van een evenementenvisie. Ik hoop dat u dit waar kunt maken in deze onzekere tijden en dat u ons als raad actief informeert als u begrijpt wat ik bedoel, als u daar op onderdelen niet in slaagt. Gelet op het voorgaande wat wij hebben ingebracht kunnen wij voor dit moment instemmen met alle voornemens van het college op terrein van landbouw, klimaat, en sociaal domein. Dat wij er nu geen extra woorden aan besteden wil niet zeggen dat wij daar geen oog voor hebben. Integendeel!

Lees meer

WAT IS WIJSHEID?

2 jaar geleden door Rien Wijdeven

Ik vraag mezelf af hoe we over 5 jaar terug kijken naar deze bizarre “Corona” tijd waarin we nu leven. De trieste en emotionele verhalen van de nabestaanden van overledenen uit Bernheze in de TV-uitzending “Kruispunt” van maandag 20 april jl, houden mij nog steeds bezig. Maar maken we nu de wel de juiste keuzes? Over 5 jaren weten we het. Dan is het zeker dat er nu ook verkeerde besluiten zijn genomen. De gezondheid staat nu voorop en daarvoor wordt een groot sociaal offer gevraagd van ons allemaal. Maar hoe lang houden wij dit vol, ook financieel en economisch gezien? De schuldenlast van de overheden nemen fors toe en zal toch een keer terug betaald moeten worden. De rekening wordt verlegd naar de toekomst. Daarom zullen binnenkort de teugels toch verder losgelaten moeten worden. Anders is dit niet meer op te brengen, zowel sociaal als economisch. De gevolgen daarvan moeten we dan ook maar gaan aanvaarden. Er worden nu allerlei ad-hoc regelingen de lucht ingeschoten om mensen van een inkomen te blijven voorzien. Dat is allemaal niet meer nodig als we over 5 jaar een gegarandeerd Basisinkomen hebben voor iedereen. Dat biedt rust en zekerheid, zeker in een periode van crisis zoal nu. Wereldwijd zijn er al experimenten gehouden en is bewezen dat het werkt: minder ongelijkheid, minder armoede, een sterke vereenvoudiging van sociale zekerheid en belastingen, lagere gezondheidskosten en zelfs economische groei. Kortom, iets om nu al over na te denken.

Lees meer

SAMEN MAAR TOCH ALLEEN

2 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Leefbaarheid: een term die we de afgelopen jaren veel hebben gebruikt om de kernen van Bernheze voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden. Waarbij zeker ook de sociale contacten een zeer belangrijk aspect zijn. Hoe anders staan we er op dit moment voor. Al weken houdt het Coronavirus ons volledig in de greep. Het heeft voor iedereen een enorme impact op het dagelijkse leven. Onze sociale contacten zijn vanwege alle noodzakelijke maatregelen tot een uiterste minimum beperkt. Ook Bernheze wordt hard geraakt, velen van ons hebben vrienden ,familie en bekenden die ziek zijn of zijn geweest. Of zijn er in uw naaste omgeving zelfs overleden aan het Coronavirus. Op zo’n moment voel je je heel machteloos. Het enige wat je op dat moment eigenlijk wil doen. Is troosten , er voor elkaar zijn, een arm om de schouder leggen en elkaar omhelzen. Maar dat is wat nu niet kan. Om te zorgen dat het virus niet nog harder om zich heen slaat kunnen we alleen op afstand of telefonisch ons medeleven laten blijken. Dat is misschien nog wel het meest wrede! Gelukkig zien we in Bernheze ook hele liefdevolle, initiatieven die zeker ook oog hebben voor de eenzaamheid van onze ouderen. Dit zijn op dit moment lichtpuntjes in deze moeilijke tijden waaraan we ons moeten vasthouden, zodat we over een tijdje elkaar weer echt in de armen kunnen sluiten. Ik wens iedereen heel veel kracht toe om deze verschrikkelijke situatie te doorstaan!

Lees meer

Kom der bij!!!

2 jaar geleden door John van den Akker

Onlangs zijn wij als Lokaal bijgepraat door het Kennispunt Lokale Politieke partijen over het belang van de werving van nieuwe leden. Ondanks dat in heel Nederland nog geen 2% van de bevolking lid is vaan een politieke partij vinden wij het belangrijk dat we gesteund worden door zo veel mogelijk leden. Sinds enige tijd worden de lokale politieke partijen in Nederland ondersteund door dit kennispunt. Het lijkt een mooi gebaar van de regering om de lokale partijen vanuit het ministerie te ondersteunen maar het staat in geen enkele verhouding tot de 25 miljoen euro die zij jaarlijks toedelen aan de landelijke partijen om hun werk te kunnen doen. We leerden we onder andere, dat we onze nieuwe leden eigenlijk al kennen maar nog niet hebben kunnen overtuigen om de stap te maken. Dus hierbij doen we een oproep aan iedereen die ons wil steunen in welke vorm dan ook. Kom er bij. Er is nog volop plek binnen onze partij voor meer meningen en meer betrokkenheid. Kijk op onze site voor het aanmeldformulier of spreek een van onze mensen in uw omgeving aan. Wij kijken uit naar uw komst. John van den Akker A.vanden.akker@bernheze .org

Lees meer

GEMEENTENAAM "MAASHORST" VERWARREND EN MISLEIDEND

2 jaar geleden door Jan Bouwman

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de gemeenten Uden en Landerd samen één gemeente willen gaan vormen. Dit voornemen is al geruime tijd geleden ontstaan, waarbij zij ook graag hadden gezien dat (een deel van) Bernheze zich daarbij had aangesloten. Maar zoals u weet heeft onze gemeenteraad besloten zelfstandig te blijven. Nu hebben de twee fuserende gemeenten altijd de werknaam “gemeente Maashorst” aangehouden. In mei jl. heeft onze gemeenteraad het college gevraagd om met de collega’s van Uden en Landerd in gesprek te gaan om onze zorgen uit te spreken over deze naam. Immers de Maashorst is een schitterend natuurgebied dat gelegen is in vier gemeenten. Ook in Oss en in Bernheze. Vele miljoenen zijn de afgelopen jaren, vooral door de provincie, in het gebied geïnvesteerd en is de Maashorst uitgegroeid tot een “landschap van allure”. Er is veel publiciteit aan gegeven en wie Maashorst zegt (en niet alleen in onze regio) weet niet anders dan dat het om het natuurgebied gaat. De naam “gemeente Maashorst” brengt alleen maar verwarring en onduidelijkheid. De gemeentebesturen van de fusiegemeente bleven doof voor deze argumenten. Nu het herindelingsontwerp door beide raden is vastgesteld kan een zienswijze (bezwaar) tegen de naam worden ingediend. Bij de algemene beschouwingen bij de begroting 2020 heb ik het college gevraagd bezwaar te maken. Lokaal heeft er vertrouwen in dat de naam Maashorst als deze wordt getoetst door een speciale commissie in den Haag, als gemeentenaam gaat sneuvelen.

Lees meer

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2020 BERNHEZE

2 jaar geleden door Jan Bouwman

Nederland is boos, Nederland is ontevreden, Nederland protesteert en gaat massaal de straat op. De voorbeelden liggen voor het oprapen: de boerenacties tegen het stikstofbeleid, het onderwijzend personeel dat gaat staken, evenals het verplegend personeel in de ziekenhuizen; klimaatactivisten die wegen blokkeren in Amsterdam en jongeren die niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa aandacht vragen voor een adequater klimaatbeleid. Gisteren de bouwsector die massaal naar den Haag afreisde. De politie die zeer ontevreden is, en de jeugdzorg die schreeuwt om meer aandacht en meer geld. Waar vloeien deze ontevredenheid en protesten uit voort? Het antwoord is complex, maar heeft zeker te maken met de kloof die tussen burger en politiek steeds groter wordt door het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen tussen deze twee. Ik kan het lijstje nog veel langer maken, maar vandaag staan we stil bij de begroting 2020 van onze eigen gemeente. Is er binnen onze gemeentegrenzen dan niets aan de hand? Gaat bovengenoemde problematiek aan ons voorbij? Welnee! Denk eens aan de massale toeloop waar het ging over het mogelijk niet doorgaan van de aanleg van tennisbanen in Loosbroek. Aan de protesten toen het voorstel voorlag om het vetorecht op te heffen om geen windmolens op Bernhezer grondgebied in Heesch-west te plaatsen. Aan de druk die werd uitgeoefend om geen arbeidsmigranten te plaatsen in de Koffiestraat. Een veelgehoorde klacht is, zowel landelijk als hier, het ontbreken van voldoende communicatie en overleg. Ik wil het wel nuanceren: dit argument wordt ook ingezet als besluitvorming een kant opgaat die een bepaalde groep niet wenselijk vindt. Zie je wel, “er wordt toch niet naar ons geluisterd”. Maar ontegenzeggelijk, de communicatie moet beter. Onlangs is er in een werkbijeenkomst van de raad stilgestaan bij communicatie en participatie anno nu en de lessen die uit de huidige praktijk getrokken kunnen worden. Aandacht, aandacht hiervoor! Voorzitter, een aantal van bovengenoemde landelijke en Bernhezer thema’s willen wij als Lokaal graag nog eens onder de loep nemen. Bernheze is een agrarische gemeente en wij als Lokaal zijn dan ook zeer begaan met de problematiek waarmee onze agrarische mede-inwoners worden geconfronteerd. Naast de landelijke en provinciale regels kunnen we gelukkig ook op plaatselijk niveau een bijdrage leveren: te denken valt aan de stoppersregeling en het vastgestelde VAB-beleid om leegkomende stallen op andere wijze te benutten. Maar ook veehouders die willen doorgaan met hun onderneming verdienen onze aandacht. Wij vragen u ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan meer maatwerk en tot het zetten van mogelijke (financiële) accenten. We vragen ons af in hoeverre wij als gemeente de impact van dit alles in beeld hebben. Door de stikstofproblematiek komen veel bouwprojecten stil te liggen. Zijn er voorbeelden te noemen waar dit ook in onze gemeente speelt of gaat spelen. De landelijke klimaatmaatregelen zullen de komende jaren vast onderdeel gaan vormen van vele agenda’s. Ook van de Bernhezer raad. Gemeenten krijgen daarin een belangrijke rol te vervullen. In de begroting schrijft u dat u in nieuwe en bestaande wijken stappen wil zetten naar gasloos. En in aansluiting op de regionale energiestrategie Noord-Oost Brabant onze duurzame energieagenda wil herijken. Wanneer kunnen wij deze agenda tegemoet zien? De ontwikkeling van de elektrische deelauto juichen wij toe. Maar wanneer en op welke wijze kunnen onze inwoners daar straks gebruik van maken. Wordt dit idee ook uitgerold op wijkniveau? Zonnepanelen leggen op o.a. bestaande daken van stallen ligt wat ons betreft meer voor de hand dan landbouwgrond daarvoor te gebruiken. Deelt u ons standpunt? Maar u zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de aandacht die de GGD’s vragen voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. Geluidshinder van windmolenparken; wat zijn de effecten van de luchtkwaliteit (fijnstof) rond biomassacentrales. Welke rol dicht u zich als college daarbij toe? Wij zouden graag zien, meer dan u nu in de begroting aangeeft, hoe u inhoud gaat geven aan – en welke rol u wilt gaan en moet spelen aan de klimaatdoelen die de overheid zich gesteld heeft. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft flinke kritiek op het rapport dat is opgesteld over de milieueffecten van het bedrijventerrein Heesch-West. In de beantwoording op vragen gesteld door een collega fractie bij de begroting krijgen wij de indruk dat het college aan de essentie van de kritiek voorbijgaat. Gesproken wordt over een analyse van de inspraakreacties, gesprekken met de omgeving en het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan, inclusief een aanvulling/update van de MER. Vragen onzerzijds zijn: neemt u de kritiek wel serieus? Er zijn opmerkingen door de genoemde commissie gemaakt over “waarom deze locatie als bedrijventerrein, er is kritiek op de indeling van het terrein, andere indelingen zijn mogelijk minder schadelijk voor het milieu en de omgeving; waarom plaatsing van windturbines op Heesch-West, andere locaties zijn niet onderzocht. Kortom dat vergt veel huiswerk. Graag een reactie hoe u de onderzoeken gaat aanpakken. Heeft een en ander nog gevolgen voor de grondoverdracht aan de gemeenschappelijke regeling? Voorzitter, ondanks het feit dat in de meicirculaire extra gelden voor de jeugdzorg zijn toegevoegd, worden de zorgen voor een efficiënte uitvoering, steeds groter. Kunt u ons in het kort een beeld schetsen hoe we in Bernheze ervoor staan. En wilt u daarin de volgende vraag meenemen: De middelen sociaal domein zijn in 2019 overgegaan en opgenomen in de algemene uitkering, en dus niet meer geoormerkt. Nu hebben we nog een overschot, maar dat zal in rap tempo afnemen zo verwachten wij. Op welke wijze gaat u de inkomsten en uitgaven beheersbaar blijven houden. De aanpak van ondermijning in het buitengebied is een prioriteit uit het beleidskader integrale veiligheid 2019-2022. Maar tegelijkertijd lezen we dat de meldingsbereidheid in het buitengebied verontrustend laag is. 20% van de Brabantse boeren is benaderd om een stal of schuur te verhuren. Negentig procent van de Brabantse boeren zwijgt over verdachte situaties, vanuit een diepgeworteld wantrouwen tegen de overheid. “Politie doet toch niets” Ik sprak daar in mijn inleiding ook al over. Voorzitter, u bent bestuurslid van de taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Hoe denkt u de rollen om te kunnen draaien? Voorzitter, financieel gaat het onze gemeente goed. Tegelijkertijd hebben wij zorgen over de ongewisse situatie rond De Nieuwe Instelling. De eerdergenoemde wens voor een investering van € 5,6 miljoen is niet realistisch. Met spanning wachten wij op het businessmodel dat in maart zal volgen. Idem geldt dit ook voor de Wildhorst waarvan de uitkomst van de inventarisatie eind dit jaar te verwachten valt. Wij stemmen in met de stijging van de OZB van 1,4% en de stijging van de afvalstoffenheffing. Een heroverweging volgend voorjaar om een forse stijging van de afvalkosten voor de komende jaren te temperen, is zeker op zijn plaats. Nu de ontwikkelingen van plan de Erven en Heesch West concreet vorm beginnen te krijgen vragen wij ons af in hoeverre de verkeersafwikkeling over de Cereslaan en in het verlengde daarvan de Kruishoekstraat en de Bosschebaan in volledigheid is doorgerekend. De huidige drukte op de Cereslaan en de toename door verwezenlijking van alle plannen baren ons zorgen. Gaat hier geen bottleneck ontstaan? Voorzitter, de traverse Heeswijk-Dinther. Ligt de planontwikkeling stil? Een geplande bewonersbijeenkomst is afgezegd. Wat speelt er op dit moment. De communicatie bij dit project naar de inwoners en direct betrokkenen is altijd uitstekend verlopen. Waarom nu niet? En tot slot, voorzitter, de herindelingsontwerpen zijn door de gemeenten Uden en Landerd vorige week vastgesteld. De gemeentenaam “Maashorst” is ondanks discussie daarin blijven staan. U kunt nu uitvoering geven aan de door de raad aangenomen motie om een zienswijze tegen deze gemeentenaam in te dienen. Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor de heldere begrotingsstukken en de beantwoording van de gestelde vragen.

Lees meer

HOE VERDER MET DE MAASHORST

2 jaar geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

Als overheid moet je zeer betrouwbaar overkomen. Overheden onderling vertrouwen elkaar niet zo goed als ik de krant moet geloven. Binnen het natuurgebied de Maashorst hebben 4 gemeenten en Staatsbosbeheer jarenlang samengewerkt , maar daar lijkt verandering in te komen. Dat Landerd en Uden in het kader van de fusie het voornemen hebben om de nieuwe gemeente “Maashorst” te gaan noemen, lijkt niet echt mee te helpen. Gemeente Oss heeft aangegeven fors minder te gaan bijdragen aan de Maashorst en lijkt zich te gaan beperken tot het deelgebied “Herperduin” op Oss’ grondgebied. Tot vorig jaar was er geen probleem onderling. Toen stelde de Provincie nog met een gulle hand in totaal 18 miljoen euro ter beschikking. De gemeente Oss deed ook mee om allerlei projecten uit te laten voeren. Zo werd de Cereslaan aangepakt om tunnels voor diertjes aan te leggen en werd “Landerij van Tosse” gerealiseerd. Maar nu zijn de Provinciale bijdragen opgedroogd. Dat betekent dat de gemeenten het beheer en onderhoud zelf moeten gaan uitvoeren terwijl Landerd en Uden hun nieuw te vormen gemeente ook nog eens “Maashorst” willen gaan noemen. Het is misschien ook niet kiesch van Uden en Landerd om een reeds jarenlang bestaande naam van een gezamenlijk natuurpark te gaan gebruiken als naam. Nu rijst de vraag aan de overblijvers (waaronder Bernheze) of zij zonder een forse bijdrage van Oss de kosten maar op zich moeten nemen. Geen makkelijke kwestie.

Lees meer

DE KRACHT VAN EEN KLEINE KERN

2 jaar geleden door Frans van de Ven

Wat een commotie tijdens de behandeling in de Raadsvergadering van 27 juni 2019. Het college van B&W had op basis van de resultaten van onderzoeksbureaus een voorstel gedaan aan de gemeenteraad waarin stond vermeld dat de realisatie van tennisbanen in Loosbroek niet haalbaar werd geacht. Inderdaad, op basis van de resultaten van die bureaus was er geen andere conclusie mogelijk. Ook de gemeenteraad had eerder al aangegeven dat het budget voor de realisatie van de tennisbanen niet meer mocht bedragen dan € 580.000,-- all-in en welke variant ook berekend werd, het resultaat was in alle gevallen duurder. Maar….de krachten in Loosbroek waren sterk. Alle gemeenteraadsleden hadden oor naar het aanbod van de Tennisclub Loosbroek om de tennisbanen voor het vastgestelde all-in budget te kunnen en willen realiseren, eventueel door zelfwerkzaamheid en/of sponsoring. Er was in de raadsvergadering enige tijd nog gesteggel of aan de wens van de Tennisclub Loosbroek tegemoet kon worden gekomen met een motie of met een amendement, twee politieke instrumenten. Toen wethouder R. Wijdeven aangaf dat in beide gevallen het college van B&W tot uitvoering zou overgaan, vonden de coalitie- en oppositiepartijen elkaar in een schorsing van de vergadering. Goed om te constateren dat vervolgens de gemeenteraad unaniem de realisatie van de tennisbanen graag ziet gebeuren om de leefbaarheid in Loosbroek te bevorderen. Niet in het minst hebben de vele tennisballen bij het gemeentehuis en de luide stem van aspirant-leden van de Tennisclub daar aan bijgedragen. Succes Loosbroek en maak de belofte nu waar !

Lees meer

GEEN VETO OVER HEESCH WEST

2 jaar geleden door John van den Akker

De daadwerkelijke ontwikkeling van industrieterrein Heesch west gaat nu toch eindelijk plaatsvinden. Al meer dan 15 jaar hangen de plannen in de lucht en als je ter plekke gaat kijken zie er nog steeds niets van, maar het begint nu toch echt. Het voor-ontwerpbestemmingsplan is bekend gemaakt en daarmee zien we nu ook hoe het gebied ingedeeld gaat worden. Daarmee komen ook andere concrete zaken aan de orde. Zoals de plaatsing van een drietal windmolens op het terrein. In het verleden hebben we hier als gemeente altijd tegen gestemd en we hebben als gemeente een veto recht hierop bedongen. Nu ze concreet in het plan staan moet hier dus een besluit over genomen worden. Om de ambitie van het meest duurzame industrie te gaan bouwen moeten we op de een of andere manier voldoende duurzame energiebronnen vinden. Daarbij ontkomen we niet aan de plaatsing van windmolens. Niet iedereen vindt ze mooi en ze zullen nooit alle stroom kunnen leveren die er nodig is maar ze helpen wel een flinke basis onder deze ambitie te leggen. Aan ons als gemeente is nu gevraagd om wij ons van ons veto recht ten aanzien van de plaatsing van een windmolen op ons grondgebied af te zien. En met de inzichten van nu en de verplichtingen die we hebben om de energietransitie mee vorm te geven moeten we dit ook doen. Gewoon omdat we ze nodig hebben.

Lees meer

INFORMATIE

2 jaar geleden door Bas van der Heijden

Laatst hadden wij in de commissie Maatschappelijke Zaken een doorverwijzing gekregen van een inwoner uit Bernheze. Hierin stond dat er te weinig openbaar vervoer is in de gemeente en dan met name in de ‘kleine’ kernen. Nu heeft de betreffende inwoner zelfs een brief gestuurd naar de busmaatschappij, maar die vertelden dat het niet rendabel is om hiervoor een bus in te zetten. Ook de ambtelijke organisatie gaf een ontkennend antwoord. We hebben in onze gemeente tal van mogelijkheden om dit soort zaken aan te pakken, denk aan de buurtbus, of de regiotaxi, wat een oplossing is voor als er geen bussen rijden. Ze halen je voor de deur op en zetten je af waar nodig. Tijdens de vergadering werd maar weer eens het belang van goede voorlichting aangestipt, want als zelfs ambtenaren het niet weten, hoe moeten inwoners dan weten welke voorzieningen er zijn? Wij pleitten er dan ook voor om onze inwoners goed en duidelijk te kunnen voorzien in deze informatie.

Lees meer

REACTIE OP PERSPECTIEFNOTA GEMEENTE

3 jaar geleden door Jan Bouwman

De nu voorliggende perspectiefnota biedt in haar inleiding een duidelijk omschreven financieel perspectief voor de komende jaren. Zo op het oog is het natuurlijk een frappant gegeven dat de reserve nog nader te bestemmen en de bestemmingsreserve respectievelijk een saldo kennen van € 18,7 miljoen en € 17,6 miljoen en daar tegenover voor de jaren 2020 tot en met 2023 een overschot op de begroting staat dat niet echt overhoudt. Dat houdt verband met de vele investeringen die gedaan worden. In dit verband bezien is het te hopen dat de provincie akkoord kan gaan met het afromen van € 4 miljoen uit de reserve nog nader te bestemmen om dit bedrag in een aparte reserve te plaatsen, zodat tien jaar lang een bedrag van € 400.000 ten gunste van de exploitatie kan worden gebracht. Het spreekt voor zich dat wij op de hoogte worden gehouden van het overleg met de provincie. Het bovenstaande klemt des te meer nu bekend geworden is uit de meicirculaire van het rijk dat de gemeenten voor een bedrag van € 215 miljoen worden gekort. (bron: binnenlands bestuur) O.a. € 148 miljoen onderuitputting op de rijksuitgaven (de trap op- trap af methode) is hier mede debet aan. Wij hopen dat u voor de vaststelling van de perspectiefnota op 29 mei a.s. ons inzicht kunt geven in de consequenties die dit heeft voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Dit brengt ons als Lokaal bij een volgend aspect en dat nog wel op de dag dat er vandaag in Nederland Europese verkiezingen gehouden worden: zeer recent werd bekend dat Nederland € 4,9 miljard aan Europese subsidies ontvangen heeft in de periode 2014 tot 2020. Dit bedrag kwam terecht bij zo’n 11.000 organisaties en leverde naar schatting zo’n 107.000 banen op. Ongeveer een kwart van het bedrag ging naar gemeenten en provincies voor o.a. infrastructurele of maatschappelijke projecten. En ongeveer een kwart naar bedrijven voor hoofdzakelijk innovatieve projecten. Gemiddeld wordt per Nederlandse gemeente € 60 Europees subsidiegeld per inwoner binnengehaald. Voor Bernheze ligt dit op € 40 en 55 arbeidsplaatsen. Het loont naar ons idee zeer de moeite waard om niet alleen als gemeente maar ook in samenwerking met de Bernhezer ondernemers te onderzoeken of voor projecten Europees geld binnen te halen valt. Nog niet zo lang geleden hadden wij binnen onze gemeente een subsidioloog in dienst. En daarmee leg ik een bruggetje met het onderdeel bedrijfsvoering in de perspectiefnota. U schrijft dat u de komende jaren naast programma ondersteunende formatie-uitbreiding speciale aandacht wilt geven aan de doorontwikkeling van de organisatie, waarbij maatwerk uitgangspunt is. U vraagt voor dat laatste onderdeel een budget van € 210.000, waarbij flexibel formatie kan worden ingezet op terreinen waar dat nodig is. Ik had het zojuist over een subsidioloog. Is dat misschien het overwegen waard? Overigens zijn wij als Lokaal van mening dat wij ons verre moeten houden van organisatorische- en personele invulling. Dat is een expliciete college verantwoordelijkheid zo is onze opvatting. Gelet op de achter ons liggende crisisjaren waar ook nadrukkelijk op personeel is bezuinigd, kunnen wij ons voorstellen, in samenhang met nieuwe ontwikkelingen, dat er nu vraag is naar uitbreiding van het personeelsbestand op diverse belangrijke posten. Wij kunnen dan ook met uw voorstellen instemmen, hoewel deze een fors beslag leggen op ons financiële budget. En dat brengt ons weer bij het geld en wel bij de lastendruk voor onze inwoners. Wij stemmen in met een verhoging van 2% voor de OZB en de rioolheffing overeenkomstig het te verwachten prijspeil. De lastendrukverhoging zit vooral in de forse stijging van de afvalstoffenheffing. In de onlangs gehouden informatieavond over dit onderwerp is duidelijk geworden dat door een aantal maatregelen mogelijk voordelen te behalen zijn. Bijvoorbeeld door frequentiewijziging in het ophalen. Is dat nog een mogelijkheid? Daarnaast dringen wij aan op een gedegen en structurele informatievoorziening aan onze inwoners waar het gaat om nut en noodzaak van het gescheiden inzamelen van afval. Hoe kan het dat in het restafval nog meer dan 40% aan etensresten wordt aangetroffen? Voorzitter, Lokaal draagt de Maashorst een warm hart toe. Recentelijk werden we als raad nog bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ons is toegezegd dat een totaalvoorstel over de nieuwe Maashorstorganisatie in de raad van 27 juni a.s. zal worden voorgelegd. Is dat nog steeds het streven? In de raadskalender hebben wij dit onderwerp nog niet aangetroffen. Zolang er nog geen enkel plan voorligt, gaan wij op voorhand nog niet akkoord met de € 190.000 die u in de nota hebt opgenomen. De Nieuwe Instelling: bij de behandeling van het bestuursprogramma en de begroting 2019 in november vorig jaar hebben wij een aantal kritische opmerkingen geplaatst bij dit onderwerp. Wij zullen nu in dit stadium van het lopende proces geen inhoudelijke vragen stellen. De broedende kip niet storen nietwaar? Maar wel de vraag wanneer wij een voorstel kunnen verwachten. Is dat volgens planning nog altijd 26 september? Ten aanzien van de financiering zijn wij zeer kritisch, maar dat weet u. Voorzitter wij onderschrijven de perspectiefnota, onder de aantekening die wij zojuist hebben gemaakt bij de Maashorst, maar twee specifieke punten willen we toch nog even benoemen: prima om startende en jonge ondernemers te ondersteunen door deel te nemen aan Starters Succes Oss en daarvoor de komende jaren € 20.000 beschikbaar te stellen. Dat u met Ons Welzijn in overleg gaat over de uitvoering van hun opdracht in het licht bezien van onze doelen in het sociaal domein onderschrijven wij volledig, want het kan en moet beter. Tot slot voorzitter het volgende: door de twee verkiezingen, voor de provinciale staten en de Europese commissie zijn onze invalswegen in alle kernen “opgesierd” door verkiezingsborden. Het ziet er echt niet uit. En dat bracht onze fractie tot het volgende: in de diverse kernen om ons heen (Schijndel en Veghel binnen de gemeente Meierijstad) en in de gemeente Uden, zie je prachtige zuilen bij binnenkomst met wisselende gemeentelijke informatie. In verkiezingstijd zijn deze mogelijk ook in te zetten om daar de verkiezingsposters op te projecteren. Kortom wij zullen daar een motie voor indienen. Wij zijn toch een gemeente om trots op te zijn! En daar hoort informatievoorziening, op deze manier communiceren en uitstraling wat ons betreft ook bij! Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de duidelijke en overzichtelijke perspectiefnota.

Lees meer

HET SCHEIDEN VAN AFVAL LOONT IN BERNHEZE

3 jaar geleden door Frans van de Ven

Wel eens gehoord van circulaire economie? Er wordt mee bedoeld dat de producten die geproduceerd worden altijd weer hergebruikt kunnen worden en niet bij het afval hoeven te worden gedumpt. Daarvoor is dan wel vereist dat er gebruik wordt gemaakt van grondstoffen die steeds weer gebruikt kunnen worden. De materialen circuleren van het ene product naar het andere: circulaire economie. Afvalverwerking is duur. In de komende jaren zal de verwerking van het afval zo duur gaan worden dat wij als inwoners van de gemeente graag zullen gaan scheiden naar afvalsoorten. Het GFT-afval is nu al gratis: daar hoeven we niets voor te betalen! Het restafval daarentegen, zal steeds duurder worden. Volgens de voorjaarsnota (Perspectiefnota) van de gemeente zullen in 2020 de kosten voor de verwerking van het afval gaan stijgen van € 185,-- naar € 220,-- per jaar; een stijging van bijna 20%. Het wordt voor ons allemaal dus heel belangrijk om het afval goed te scheiden. Papier en kleding kunnen gratis ter beschikking worden gesteld. GFT-afval wordt gratis opgehaald. PMD-afval kan gratis worden aangeboden. Het aanbieden van restafval daarentegen is duur en zal steeds duurder worden. Het scheiden wordt voor ons allemaal dus bittere noodzaak om de kosten in de hand te houden. Niet alleen houden we dan de kosten in de hand, maar we dragen ook een steentje bij aan de circulaire economie.

Lees meer

SANDER SCHAAREMAN NIEUW BURGERLID LOKAAL

3 jaar geleden door Sander Schaareman

22 jaar geleden zijn wij komen wonen in het mooie buitengebied van Heesch met mijn vrouw Gertie. In de deze eerste jaren was er wel een connectie met het dorp maar door het werk buiten de gemeente nog niet echt ingeburgerd. Met de komst van onze drie jongens veranderde dit natuurlijk en kwamen we in aanraking met de verschillende sport verengingen en scholen. Hiermee leerden we ook veel mensen kennen die we nu tot onze vriendenkring behoren. Met de verbouwing van onze boerderij en andere ruimtelijke aanpassingen kwamen wij in aanraking met de gemeente Bernheze. Naast mijn huidige functie in een groot internationaal bedrijf was ik op zoek naar een zinvolle invulling en werd mijn interesse gewekt om aan te schuiven als burgerlid van Lokaal. Na het meedraaien en bijwonen van enkele commissie vergaderingen was ik om en ga ik graag meedenken en werken aan een fijne leefomgeving voor ons als gezin maar zeker ook voor de inwoners van Bernheze.

Lees meer

MIEKE DE MOL NIEUWE VOORZITTER "LOKAAL"

3 jaar geleden door Mieke de Mol

“En daar heb ik reuze zin in! Ik voel mij oprecht betrokken bij de politiek van Bernheze". Eerder al was ik voorzitter bij ABB. Toen deze opging in Lokaal twijfelde ik geen moment om bestuurslid te worden. Samen met John vd Akker (voorzitter) Cor Janssen (secretaris) Hans Vos (penningmeester) en Hieke Stek is er een hecht bestuur gevormd dat op elkaar durft te bouwen, dat elkaar vertrouwd en elkaar helpt. Dit was voor mij een essentiële basis om tegen de voorzittersfunctie volmondig ‘ja’ te kunnen zeggen. Mijn doel als voorzitter is om het goede wat er is te bewaken en te bewaren en de club te helpen groeien als team, in kwantiteit en kwaliteit. Wat een mooie beweging ook: door de winst bij de verkiezingen van onze partij kregen we een extra zetel, waardoor John v.d. Akker raadslid kon worden. Deze twee rollen zijn in onze statuten niet te combineren. Maar voorzitterschap dient zorgvuldig overgedragen te worden en dat is nu op deze ALV gebeurd. Ik wil John bij deze hartelijk bedanken voor zijn trouwe inzet als voorzitter de afgelopen 5 jaren. Ook wil ik de aanwezige leden bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben.” Op de Algemene Leden Vergadering maandag 28 januari droeg het bestuur haar bestuurslid Mieke de Mol voor als kandidaat-voorzitter. Er werd unaniem door de ALV voor haar gekozen.

Lees meer

LAGER OZB TARIEF VOOR SPORTACCOMMODATIES EN GEMEENSCHAPSHUIZEN?

3 jaar geleden door Jan Bouwman

Vorige maand heeft de Tweede Kamer besloten dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om voor sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en andere instellingen van sociaal belang (zoals een muziekvereniging, goede doelen) met ingang van 2019 een lager OZB tarief te hanteren. Dit tarief zou dan gelijk worden aan het tarief voor woningen. Wij denken dat verlaging van het OZB tarief ertoe zal bijdragen dat deze organisaties hun belangrijke maatschappelijke en sociale functie ook in de toekomst kunnen blijven vervullen. Wij gaan daarom in de raadsvergadering van 13 december een motie indienen om deze mogelijkheid voor Bernheze nader uit te werken. Daarna moet er dan aan de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.

Lees meer

Reactie op begroting 2019 en bestuursprogramma

3 jaar geleden door Jan Bouwman

Op donderdag 1 november heb ik namens de fractie de navolgende reactie gegeven op het bestuursprogramma 2018-2022 alsmede de begroting van 2019 van onze gemeente. De vaststelling van beide beleidsdocumenten zal plaats vinden in de gemeenteraadsvergadering van 8 november. Voorzitter, collega raadsleden en belangstellenden, Vandaag wordt van de gemeenteraad een reactie gevraagd op twee belangrijke voorliggende documenten, te weten het bestuursprogramma Samen voor Bernheze 2018-2022 en de begroting 2019. De fractie van Lokaal wil daar graag haar bijdrage aan leveren en wil beginnen met het bestuursprogramma omdat daarin de beleidsvoornemens en doelstellingen voor deze raadsperiode zijn neergelegd. Natuurlijk zijn er vele paralellen te trekken met de begroting 2019 en wat het meeste daaraan opvalt is dat in beide documenten het woord duurzaam en duurzaamheid veelvuldig voorkomt. Maar daar draait het in het bestuursprogramma echter niet alleen om. Laat ik vooropstellen dat wij als Lokaal verheugd zijn dat het college gehoor heeft gegeven aan de uitgebrachte adviezen van de rekenkamercommissie, die in de vorige raadsperiode in een uitgebracht rapport in september 2016 kritische opmerkingen plaatste bij het voor die periode vastgestelde bestuursakkoord. De doelstellingen, wat wilden we bereiken, waren erg globaal geformuleerd en daardoor voor de raad niet evalueerbaar. De kwaliteit van de beleidsinformatie richting de gemeenteraad moest beter, waardoor met de juiste informatie de raad zijn kaderstellende- en controlerende taak niet alleen beter, maar ook gemakkelijker kan uitvoeren. U bent in dit bestuursprogramma daar veel beter in geslaagd, hoewel…………… ik kom daar straks nog op terug. In mijn inleiding sprak ik over duurzaamheid, maar ook een verantwoord en een evenwichtig en financieel verantwoord leef-en werkklimaat als ook het herstel van vertrouwen van de inwoners in de overheid zijn belangrijke thema’s. En om op dat laatste aspect verder in te gaan: belangrijk naar onze mening is dat je als raadslid de inwoner deel-c.q. lotgenoot van jouw werk maakt, in een vroegtijdig stadium bij beleidsvorming betrekt en deelgenoot maakt om zodoende ook over en weer begrip en vertrouwen te kweken. Het bestuursprogramma heet niet voor niets “samen voor Bernheze”. De doelstellingen die daarin zijn opgenomen willen we bereiken in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers, en met de inwoners van onze gemeente, zo staat te lezen. Er zal meer dan tot op heden moeten worden ingezet op burgerparticipatie en het bestuursprogramma zoomt daar op de verschillende beschreven doelstellingen ook op in. Wij als Lokaal zijn daar een groot voorstander van. Gemeenten hebben steeds meer taken op zich zien afkomen: het begon met de decentralisaties jeugd, werk en zorg, maar wordt gevolgd door de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken. Een ander proces dat zich al jaren in steeds toenemende mate ontwikkelt is dat inwoners bereid zijn om taken over te nemen als zij denken dat slimmer of goedkoper te kunnen doen. Geef inwoners de ruimte en laat hen zelf de verantwoordelijkheid nemen. Als Lokaal hebben we een aantal jaren geleden een voorstel daarvoor gedaan. Toen kon het nog niet op steun rekenen van het college en een meerderheid van de raad. Wij rekenen nu op voortschrijdend inzicht. Maar inwoners eisen heden ten dage ook vaak hun inspraak op. Liever meer betrokkenheid vooraf, in plaats van bezwaren achteraf. Een paar kanttekeningen daarbij: in een vroegtijdig stadium inwoners, verenigingen, ondernemers betrekken prima. Maar niet met de gedachte in het achterhoofd dat participatie erbij hoort, we dat dan ook maar gedaan hebben, maar we als gemeente het toch doen zoals we dat oorspronkelijk zelf hadden voorgesteld. Inspraak geven betekent ook kaders meegeven in startnotities bijvoorbeeld, waarbinnen de beleidsvorming kan plaatsvinden. Inwoners kunnen achteraf dan niet verrast zijn of zich niet serieus genomen voelen. Niet uit het oog mag worden verloren dat de raad uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. We zijn immers gekozen volksvertegenwoordigers. Een voorbeeld in dit verband: bij de omgevingswet is het in de ogen van Lokaal belangrijk om voordat het plan, de visie wordt ontwikkeld, eerst de vraag aan betrokkenen voor te leggen waar bij de planontwikkeling rekening mee moet worden gehouden. Tot slot in dit verband, zijn wij benieuwd naar de verkenning die gaat plaatsvinden naar een nieuw vergadermodel, zonder het huidige daarmee te diskwalificeren. Maar het kan de betrokkenheid vanuit de samenleving mogelijk wel vergroten. Voorzitter, u hoorde mij op een bepaald moment het woordje “hoewel” uitspreken. Ik gaf uw college een compliment waar het betrof de kwaliteit van de beleidsinformatie. Dat is echter niet in alle gevallen gelukt. De informatie dient immers “SMART” te zijn geformuleerd. (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) Bij het onderdeel “de Pas” vervalt u in de oude stijl: vaag, onduidelijk, geen tijdpad, de vraag of een en ander acceptabel en realistisch is. Het bevat bovendien een ondubbelzinnige toezegging die wij nog niet kunnen accorderen, zoals vooral de passage waarin wordt gesteld dat wij de Pas gaan verbouwen tot de “huiskamer” van Heesch waar iedereen welkom is. Betekent dit dan ook dat het College bereid is het benodigde budget nu al daar voor uit te trekken? De verbouwing is meer ingegeven door de diverse (afwijkende) wensen van de diverse organisaties, waarbij eenieder toch nog voldoende ruimte voor zichzelf claimt en er in mindere mate sprake zal zijn van een multifunctionele inzet c.q. gebruik. Graag een nadere toelichting hierop. Ook het onderdeel “subsidiebeleid” is uitermate vaag geformuleerd. U komt niet verder dan dat de bespreking van de startnotitie sociaal domein in de commissie MZ van 9 oktober jl. leidt tot vervolgstappen. Ook hier graag een nadere uitleg. Resumerend: dit bestuursprogramma is de uitwerking van het coalitieakkoord dat de fracties van CDA, Lokaal en SP met elkaar na de gemeenteraadsverkiezingen sloten, en borduurt voort op de goede basis die in de afgelopen bestuursperiode is gelegd. Wij zien alle reden om het voortgezette beleid zoals uitgewerkt in dit programma, verder uit te werken. Begroting 2019 Voorzitter, ik ben mijn beschouwing begonnen met de opmerking dat zowel in het bestuursprogramma als in de begroting 2019 veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Welnu, ik som zomaar een aantal belangrijke aandachtspunten op die in deze begroting zijn opgenomen: In samenwerking met de woningcorporaties op huurwoningen zonnepanelen aanleggen, met ondernemers aan tafel om energie neutrale bedrijven na te streven, waarbij de maximale inzet is gericht op energie besparing of het opwekken van duurzame energie, de verduurzaming van de openbare verlichting, een stimuleringsregeling in het leven roepen om verduurzaming van sportaccommodaties na te streven, de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, in Heesch-west streven naar het meest duurzame bedrijventerrein in de regio, in 2030 streven dat geen huishoudelijk afval meer vrijkomt dat als restafval verwerkt moet worden. (afval loos dus) en tot slot de mogelijkheid creëren om meer zonneparken aan te leggen. Wanneer kunnen wij overigens een voorstel verwachten waarbij de randvoorwaarden worden opgenomen om de aanleg van een dergelijk park mogelijk te maken. Kortom dit college legt de lat hoog en kent een hoge prioriteit toe waar het gaat om een duurzame energie agenda. Een ambitie die wij van harte ondersteunen en ook nauw aansluit bij het verkiezingsprogramma van Lokaal. Een en ander laat onverlet dat vele andere zaken ook hun aandacht en investeringen vragen. Binnen het tijdsbestek dat ons is gegeven voor deze beschouwingen willen wij een aantal daarvan in willekeurige volgorde naar voren brengen: Wij vragen nadrukkelijk aandacht vragen voor de toekomstige verkeersafwikkeling op de Cereslaan. De Kruishoekstraat wordt gereconstrueerd, en de rotonde Cereslaan-Bosschebaan wordt aangepast, maar toekomstgericht ontstaat er een gecumuleerd aantal verkeersbewegingen vanuit de Erven, Heesch-West en de snelweg A59 op de Cereslaan. In het verkeersonderzoek van de nieuwe Erven is de afwikkeling van het verkeer Bosschebaan naar de Cereslaan niet meegenomen. Deelt u onze zorg en zo ja hebt u al ideeën hoe dit aan te pakken. Wij zijn blij met de ontwikkelingen op de Traverse in Heeswijk-Dinther. Prima dat door betrokkenen en stakeholders kan worden meegepraat en meegedacht. Echter de eerste schop gaat pas over exact een jaar de grond in. Dat duurt nog een hele tijd. Kan e.e.a. worden versneld? Wij willen benadrukken dat wij blij zijn met de inzet die wordt gepleegd waar het betreft de veiligheid van fietsers en voetgangers. De ontwikkeling van Heesch-West financieel gezien blijft voor ons een zorgpunt. Jammer dat het groenonderhoud de laatste jaren minder aandacht heeft gekregen waardoor nu een inhaalslag middels een forse financiële impuls moet plaatsvinden. Wij onderschrijven in grote lijnen de startnotitie “sociaal domein” zoals deze onlangs opiniërend in de commissie is besproken. Wij zien uit naar de verdere procedurele stappen die genomen gaan worden alsmede naar de uitvoeringsagenda. Opgemerkt mag worden dat bij de beleidsindicatoren (waarstaatjegemeente.nl) Bernheze het “goed” doet op dit terrein. De decentralisatie uitkering wordt nu onderdeel van de algemene uitkering waardoor het oormerken van de uitkeringen niet meer is te doen. Zou indexatie met de “trap op- trap af methode toch een hulpmiddel kunnen zijn? De transitie van het buitengebied kent voor een reeks van jaren een grote dynamiek: boeren stoppen, stallen komen leeg, inwoners klagen over overlast en voorzieningen staan onder druk. Hoe houden we het snel veranderende platteland leefbaar? Een grote vraag is wat er met al die leegkomende stallen moet gebeuren? Woningen, zorgboerderijen of recreatie? Veel agrarische bedrijven zijn op ondernemerschap en technologie gaan drijven. Machines hebben veel werk overgenomen. Dat leidt weer tot schaalvergroting met gevolgen voor de intensieve veeteelt en de volksgezondheid. Wij denken dat het mede een van de grootste opgaven is van dit moment. Wij onderschrijven de 2 fte capaciteitsuitbreiding. Goed om te constateren dat de veiligheid in onze gemeente ten opzichte van de landelijke cijfers op een goed niveau ligt en Bernheze met veel minder misdrijven te maken heeft. De verhoging van de bijdrage per inwoner van €4,06 is te billijken gerelateerd aan een verhoging van het kwaliteitsniveau binnen de veiligheidsregio. Wij hebben hoge verwachtingen van de inzet van het Zorg- en veiligheidshuis. Tot slot een paar financiële kanttekeningen: Prima dat het weerstandsvermogen zich op een ruim voldoende niveau bevindt. De lastendruk voor onze inwoners stijgt in 2019 ten opzichte van dit jaar met 4,1%. Hoofdzakelijk door een verhoging van de OZB met 2,4% door aanpassing middels de prijsindex en een verhoging van de afvalstoffenheffing. Inwoners kunnen echter door een betere afvalscheiding de kosten drukken. Zeker nu is gebleken dat 62% van het restafval geen restafval betreft. Wij kunnen instemmen met de tarieven. Voorzitter, wij bedanken het college en de ambtelijke organisatie voor de heldere en uitvoerige uiteenzetting in beide door ons besproken documenten.

Lees meer

Bestemmingsplan Zwarte Molenweg vastgesteld

3 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Op 5 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zwarte Molenweg definitief vastgesteld. In eerste instantie komen daar ca 120 woningen, waaronder 25 huurwoningen en 30 huur middelhuur. Met het laatste getal zijn wij blij; eerst werd er gesproken over 5 middelhuur, maar dankzij ons pleidooi zijn er dit nu 30 geworden. Ideaal voor jongeren die net teveel verdienen voor sociale huur maar weer te weinig om zelf een woning te kunnen kopen. Zo kunnen ook zij in Nistelrode blijven wonen. Met de vaststelling van dit plan kunnen ook de CPO bouwers in dit gebied eindelijk aan de slag na het langdurig wachten. Als dit plan vol is, dan is er nog sprake van een wijzigingsbevoegdheid, zodat er tzt nog ca 50 woningen bij kunnen worden gebouwd. Dit plangebied zal rechtstreeks worden aangesloten op Delst zodat straks het bouwverkeer niet door de bestaande wijk gaat rijden.

Lees meer

Realisatie zonnepark Achterste Groes stap dichterbij

3 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Op 5 juli nam de gemeenteraad het besluit om verder te gaan met de realisatie van een zonnepark op Heesch-West. De bedoeling is dat daar volgend jaar 21.000 zonnepanelen komen te liggen. Met dit park kunnen ca 1.700 huishoudens worden voorzien van zonne-energie en krijgen een directe mogelijkheid om via de zgn "postcoderoos" te participeren. Investeert een burger of bedrijf mee in dit park, dan geeft dat recht op korting op de energiebelasting tot nihil in de eerste schijf van de energiebelasting, en dat 15 jaar lang. Dit park gaat dus een bijdrage leveren aan onze doelstelling voor duurzame energie, maar ook voor een groter draagvlak. Met deze regeling kunnen dus ook burgers en bedrijven, die zelf geen geschikt dak of terrein hebben voor zonnepanelen, gebruik maken van dit fiscaal voordeel. Wij zijn dus heel blij met dit raadsbesluit en zeker ook met de steun van de oppositiepartijen D66 en Progressief Bernheze, die ook dit belang zien.

Lees meer

Handtekeningen gezet onder coalitieafspraken

4 jaar geleden door Mieke Dobbelsteen-de Mol

Op vrijdag 18 mei hebben we de handtekeningen gezet onder de coalitieafspraken met het CDA en de SP. Alle afspraken zijn te lezen via deze link: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=39f8adee-3bf1-4785-acb2-1115bc4024f5

Lees meer

Concept Coalitieaccoord CDA, SP en Lokaal

4 jaar geleden door Rien Wijdeven

Op maandag 7 mei willen wij onderstaand concept akkoord opiniërend bespreken (na afloop van de commissie Bestuur en Strategie) met de oppositie partijen. Wij zijn daarbij op zoek naar suggesties ter verbetering van dit stuk. De bedoeling is dat daarna een definitief coalitieaccoord op 24 mei aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het concept accoord ziet er als volgt uit: Participatie van onze inwoners en maatschappelijke organisaties: De verhouding tussen overheid en samenleving verandert. De overheid werkt steeds meer samen met partijen uit de samenleving. De overheid treedt daarbij steeds meer terug en verwacht van de burgers meer zelf invulling geven aan de samenleving. Dit college wil graag samen met haar inwoners zoeken naar mogelijkheden om de burgers meer te betrekken bij besluitvorming. Zowel in de beleidsvormende als uitvoerende fase. Wij dagen hen daartoe uit, ook naast de mogelijkheid van het indienen van burgerinitiatieven. Wij doen dat als gemeentebestuur niet alleen, maar zullen dit oppakken met inwoners en maatschappelijke partners. Hiervoor zal afhankelijk van het onderwerp, in overleg met de gemeenteraad, gezocht worden naar participatiemogelijkheden. Participatie Gemeenteraad: Coalitiepartijen vinden het belangrijk om de gemeenteraad vroegtijdig te betrekken bij dossiers. Het is van belang hierover nadere proces- en werkafspraken te maken. We houden rekening met de rol en taakverdeling tussen de bestuurlijke gremia (college, gemeenteraad, organisatie). We willen samen met de gemeenteraad komen tot een meer eigentijds bestuur. Duurzaamheid: Het wordt voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier omgaan met grondstoffen, energie en onze leefomgeving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie worden de belangrijkste thema’s. De ingezette lijn van gasloos bouwen voor nieuwe (bestemmings)plannen zetten wij door. We willen afspraken maken met woningbouwcorporaties over duurzame energie waardoor we de energielasten verlagen. Tevens zetten we in op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Wij zien bewustwording als een basis voor verandering. Hiermee creëren wij een toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen. Zorgvuldig ruimtegebruik is een voorwaarde. Onze prioriteit ligt daarom in bestaand bebouwd gebied. Kijken we naar het buitengebied, dan moeten we daar de focus leggen op bestaande bouwblokken (bebouwd en onbebouwd). Daarmee willen wij de wildgroei van zonnevelden in ons mooie buitengebied voorkomen. Tenslotte vragen we bij initiatieven en stuk wederkerigheid (voor wat hoort wat principe) met als doel dat onze inwoners en bedrijven ook gebruik kunnen maken van deze duurzame opgewekte energie. Afvalscheiding gaan we verder optimaliseren. Zo kunnen we een nuttige toepassing en hergebruik van verschillende afvalstromen verhogen. Klimaatverandering leidt tot meer intensieve buien en hittestress. Daarom gaan wij onze leefomgeving meer klimaatbestendig inrichten, met name in onze openbare ruimte. Regionale Samenwerking: Alleen zijn we sneller, maar samen komen we verder en staan we sterker. We doen lokaal wat lokaal kan en regionaal wat moet. Hierdoor zijn we beter in staat ons te verbinden met provinciale en/of landelijke programma’s. Daarom kiezen wij voor verdere intensivering van de samenwerking in de regio en blijven een actieve (financiële) bijdrage leveren aan Agrifood Capital. Onze drie belangrijke strategische thema’s landbouw, recreatie en wonen moeten ook in de regio een plek krijgen. Zelfstandigheid gemeente Bernheze: Er is geen aanleiding om de discussie rondom zelfstandigheid opnieuw op te starten. Wel kiest de coalitie voor het samenwerken op thema’s die voor Bernheze en de regio van belang zijn om de strategische slagkracht te vergroten. Zo leggen we de verbindingen van binnen (Bernheze) naar buiten (regio, provincie). Denk daarbij aan Woningbouw, Landbouw en Toerisme en Recreatie. Komende jaren zullen we dan ook geen discussie voeren over de zelfstandigheid van Bernheze tenzij externe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Investeringsagenda: In de informatienota zijn de investeringen die al zijn afgesproken voor de komende jaren genoemd. Wij willen structureel meer geld uitgeven voor de verbetering van de kwaliteit van het groen in onze kernen en buitengebied. Ook het bermenonderhoud moet daarbij mee worden genomen. Ons beleid over maatschappelijk vastgoed wordt uitgevoerd. Dit betekent verdere optimalisatie van gebruik. Niet alles kan dus we willen samen met de gemeenteraad de discussie aan voor welke overige investeringen en uitgaven we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen, en wat we daartegenover los willen laten. Investering in ICT: Het is voor ons duidelijk dat we de komende periode moeten investeren in automatisering, om de kwaliteit van dienstverlening en service naar onze inwoners en bedrijven op peil te houden en te verbeteren. We hebben kennis genomen van het bedrijfs- en transitieplan van het “BLOU”, wat in samenwerking met de gemeenten Oss, Uden en Landerd tot stand is gekomen. Wij vragen ons af of dit toekomstgericht is nu er een tendens is naar outsoursing en in de Cloud werken. Hebben we dan nog wel een eigen “rekencentrum” nodig en staat een “statisch” besluit tot samenwerking in BLOU niet op gespannen voet met de dynamische ontwikkelingen op het gebied van ICT? Sociaal domein; Ondersteuning en zorg: We zijn een zorgzaam bestuur en bieden maatwerk aan elke inwoner met een hulpvraag. Inwoners proberen eerst problemen zelf of met hun familie of bekenden op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Zo krijgt iedereen de hulp die nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat wonen, inkomen, participatie en zorg met elkaar verbonden zijn. Door dit met elkaar te verbinden komen we tot een doelmatigere aanpak, waardoor knelgevallen voorkomen kunnen worden. We organiseren één toegang voor ondersteuning en zorg. Om dit te bereiken gaan we in overleg met alle betrokken partijen. Samen met inwoners, het maatschappelijk middenveld en professionals zorgen we voor draagvlak en verbeteren we de toegang tot ondersteuning en zorg. Zo organiseren we de hulp voor iedereen laagdrempelig en dichtbij. Het voorkomen van problemen is een belangrijk aandachtspunt. Om zelfredzaam te kunnen zijn, is mantelzorg belangrijk. We zetten het beleid voort om mantelzorgers te ondersteunen bij hun belangrijke taak en organiseren aanvullend respijtzorg. We gaan samen met de regio en onze gemeenteraad de inkoop van de jeugdzorg en WMO evalueren. Daarbij staan we open voor verbeteringen. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen zorg- en welzijnaanbieders, het basisteam jeugd en gezin, het sociaal team en de huisartsen. Om escalatie te voorkomen is het noodzakelijk om tijdig de passende hulp te bieden. We zetten ons daarom in om de wachtlijsten die er zijn te verkorten. We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen die kunnen werken aan werk te helpen. Hiervoor is een optimale samenwerking tussen IBN en onze sociale dienst die bij Meijerijstad is ondergebracht nodig. Ook bekijken we de samenhang tussen partijen waarbij een uitvoeringsinstantie in de backoffice mogelijk is. Wat gaan we verder doen? • We zetten ons actief in om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden. Daarom zetten we concrete acties op om laaggeletterdheid blijvend aan te pakken. • Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijke opgave. Samen met inwoners en verenigingen komen we met concrete voorstellen om de eenzaamheid in Bernheze aantoonbaar terug te dringen. • We zetten het armoedebeleid voort. Daarbij gaan we inzetten op voorkomen dat inwoners in armoede komen. • We zijn een dementievriendelijke gemeente. Daartoe nemen we maatregelen zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. • Met maatschappelijke partijen, pakken we, in samenwerking met de gemeenteraad, de adviezen van de OOB op. • We brengen de eigen bijdrage in de Wmo de komende periode omlaag. • We bestrijden actief fraude en schijnconstructies in de zorg. • Door de vergrijzing verwachten we een groeiende vraag naar ondersteuning en zorg. In overleg met de inwoners, maatschappelijk middenveld en professionals brengen we deze hulpvraag in beeld, zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. • De oormerking van de gelden voor het sociaal domein blijft intact in deze bestuursperiode. We zijn bereid om, indien nodig, te investeren wanneer het om duurzame oplossingen gaat. • We doen mee aan de maatschappelijke dienstplicht als de rijksoverheid dit besluit. Social return: Ons huidige beleid op het terrein van Social Return willen we graag actief voortzetten, en bedrijven ertoe verleiden om dit certificaat te behalen. De PSO certificering is een uitstekend instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame werkplek te geven. In Bernheze willen we een substantiële uitbreiding van het aantal PSO gecertificeerde bedrijven. Ook streven we ernaar om in de regio BNO als kartrekker/aanjager te fungeren. Bedrijven met een PSO certificaat krijgen bij ons de voorkeur bij aanbestedingen. Arbeidsmigranten: Wij vinden het belangrijk dat huisvesting van arbeidsmigranten goed geregeld is. Ons huidige beleid waarin we kijken naar spreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten en maximering per soort woning gekoppeld aan de SNF normering zorgt voor duidelijkheid in de markt. Het vermijd overlast en de arbeidsmigranten beschermen we tegen uitbuiting. Handhaving op dit beleidsterrein is wenselijk. En als Bernheze gaan we pleiten voor een meer eenduidige regionale aanpak. Statushouders / vluchtelingenwerk: De Gemeente Bernheze zal de haar toegewezen statushouders huisvesten. De begeleiding en integratie van vluchtelingen zal vluchtelingenwerk uitvoeren samen met instanties als Ons Welzijn, IBN en de sociale dienst. De nadruk zal komende periode liggen op het integratieproces en doorleiden van de statushouders naar werk. We gaan hierin versnellen door een combinatie van werk, taallessen en integratie . Subsidiebeleid: Wij gaan geen uitvoering geven aan de aangenomen motie van de gemeenteraad over een nieuwe visie en het nut en noodzaak van verenigingen en hun vrijwilligers, en dit uit werken naar een nieuw subsidiebeleid ( Gemeenteraad 4 juni 2015). Het nut en noodzaak van subsidie voor verenigingen en hun leden staat voor ons buiten kijf dus een heroverweging is niet nodig. Voor de komende 4 jaar beloven wij geen verdere bezuinigingen voor verenigingen en zullen steun verlenen aan verenigingen die in de knel komen. Wel willen wij verdere professionalisering en verzakelijking van onze subsidieafspraken met onze professionele instellingen en daarmee sturen op de doelen die wij als gemeente wensen. Als dat niet lukt, dan overwegen wij om taken weer terug te leggen bij de gemeente zodat we zelf meer de regie krijgen. Woningbouw in de raadsperiode 2018 – 2022: “Betaalbaar, duurzaam, genoeg en passend bij de vraag” In de nieuwe periode gaan we door met het actieve woningbouwbeleid van de afgelopen periode. Er is in de afgelopen periode veel werk gemaakt van onder andere nieuwe bestemmingsplannen, een onderzoek naar de woningbehoefte en daaruit volgend een nieuwe vorm van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Dit zorgt voor een uitdaging om de komende jaren zo’n 1150 woningen te bouwen. In 2020 evalueren we de huidige woonvisie en zullen we de woonvisie actualiseren, ze loopt namelijk tot 2021. We zetten de komende periode in op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. De betaalbaarheid van woningen is een van de belangrijkste aandachtspunten. We willen inzicht in de wachttijden voor sociale huurwoningen en gaan daarom met de corporaties in overleg, om zo gezamenlijk de wachttijden waar nodig te verkorten. Bij de verkoop van woningen door corporaties wordt eerst gekeken of deze voor speciale doelgroepen inzetbaar zijn, ons doel is een netto toename van 250 sociale huurwoningen in 2022. De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd de komende jaren, en we blijven bouwen in alle kernen. We hebben speciale aandacht voor de starters en de ouderen op de woningmarkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om specifieke types van woningen, of bijvoorbeeld mogelijkheden tot mantelzorg. Er is daarbij ruimte voor andere en vernieuwende woningbouwconcepten en woonvormen, denk hierbij aan ‘tiny houses’, inzet van vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s) of maatschappelijk vastgoed, maar ook voor projecten met een vernieuwende aanpak zoals een CPO duurzaamheidsproject voor jongeren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Individueel Particulier Opdrachtgeverschap blijven prominent op de agenda van dit college staan. De Brabantse Agenda Wonen maakt het nodig om te kijken naar de mogelijkheden voor inbreidingslocaties. We gaan daarvoor meer ruimte bieden. Niet alles hoeft op eigen grond van de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt is het behoud van groen in de wijken, wanneer er sprake is van inbreiding. De verbetering van de verblijfskwaliteit in de woonwijken wordt samen met de woningcorporaties en de inwoners opgepakt. We maken ons hard voor een regionale agenda wonen. Waarbij wij speciale aandacht hebben voor het wonen in kleine kernen. Speciale aandacht hebben we ook voor het wonen voor speciale doelgroepen, we moeten oplossingen vinden voor mensen die echt in de knel zitten en met spoed een woning zoeken. Het is belangrijk dat mensen deel uitmaken van de maatschappij en dat er een goede spreiding is over de wijken. Ook beschermd wonen en wonen met zorg blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt waarbij we ons beleid in overleg met sociale en maatschappelijke partners doorzetten. Toekomst gericht denken over wonen wordt de kernboodschap in onze communicatie. Denk hierbij aan bewust nadenken over ‘anders’ te gaan wonen, bewust zijn van het feit dat je samen verantwoordelijk bent voor je leefomgeving en bewust zijn van de mogelijkheden tot verduurzaming en de eventuele mogelijkheden tot subsidie op dat gebied. Grondbeleid: In 2019 gaan we ons grondbeleid actualiseren. Daarin willen wij dan ook de “Brabantse Agenda Wonen” meenemen met een focus op het optimaal inzetten op inbreiden, herstructureren en transformeren van bestaande gebouwen in de diverse kernen. Om de woningvoorraad daarbij te kunnen verduurzamen en geschikt te maken voor mensen met een zorgvraag, willen wij daarin betrekken. Stokt het in de woningbouwproductie, dan overwegen wij om een (grond)positie in inbreidingslocaties te nemen om zo de woningbouw voor onze doelgroepen weer vlot te trekken. In de komende periode gaan we onze strategische voorraad gronden drastisch afbouwen zodat de financiële lasten die hierop drukken afnemen en het geïnvesteerde geld weer terugkomt naar de gemeente Transitie buitengebied: De ingezette lijn programma Landbouw zoals dit in 2017 door de gemeente is opgezet, willen wij verder doorontwikkelen. Daarbij willen wij de focus gaan leggen op reeds gestopte bedrijven en bedrijven die in de komende 4 jaar hun bedrijf gaan beëindigen. Onze verwachting is dat dit minimaal 1 op de 4 bedrijven in Bernheze zal zijn. Hiermee wordt “automatisch” die gezondheidswinst geboekt die we allemaal wensen. Wij willen deze ondernemers in beeld krijgen, in beweging krijgen en een nieuw perspectief bieden binnen het kader van ons VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid. Niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal maatschappelijk en economisch. Voor nieuwe duurzame vormen van (agrarisch) ondernemen (vb Herenboeren, energiebedrijf, combi landbouw/bosbouw en streekproducten) staan wij open. Dat er gesloopt moet worden, is in onze ogen onvermijdelijk. Enerzijds biedt de provincie een oplossing via haar stalderingsloket voor bedrijven die gaan stoppen. Maar wij hebben in Bernheze ook te maken met reeds gestopte bedrijven die van deze mogelijkheid geen gebruik kunnen maken. Ook deze specifieke doelgroep willen wij perspectief bieden en voor deze specifieke doelgroep willen wij een eigen “sloop bonus” regeling ontwikkelen. Een inwoner krijgt dan extra ruimtelijke mogelijkheden in ruil van sloop van deze locaties binnen onze eigen gemeentegrenzen. Wij gaan dus onze nek uitsteken voor vernieuwende ideeën en concepten om sloop te stimuleren. Daarmee voorkomen wij ook het “ongewenst” gebruik van leegkomende stallen voor mogelijke criminele activiteiten. We willen voorwaardelijk ruimte bieden aan duurzame doorontwikkeling van agrarische bedrijven binnen het kader van de Verordening Ruimte daar waar dit nog mogelijk is. Het volledig voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is daarbij een vereiste: aandacht voor gezondheid van mens en dier, de zorg voor de fysieke leefomgeving en dierwelzijn worden hierbij als maatlat gehanteerd. Toerisme en Recreatie: Wij vinden toerisme en recreatie een belangrijke nieuwe economische drager voor onze gemeente. Daarom gaan we samen met de sector uitvoering geven aan de, samen met het maatschappelijk middenveld en ondernemers, tot stand gekomen visie Toerisme en Recreatie. Bernheze zegt de toerist niets, maar wel de Maashorst en het AA-dal met kasteel Heeswijk, wat een verbinding moet worden naar het Groene Woud. Het aspect cultuurhistorie is de basis voor een visie op het Aa-dal. Het aspect natuur is de basis voor alles wat rondom de Maashorst speelt. Om de toerist langer in Bernheze te houden, willen we ruimte bieden aan meer (kleinschalige) verblijfsrecreatie, ook in vrijkomende agrarische bebouwing. Bernheze is geen eiland, dus onze ambitie op het terrein van toerisme en recreatie gaan we in regionaal verband oppakken. Als aanjaagfunctie gaan we opbrengsten uit toeristenbelasting aantoonbaar in de sector zelf investeren in samenspraak met de sector. De Maashorst: De Maashorst is voor deze streek een uniek gebied met veel potentie voor natuur en recreatief gebruik. Het zoeken naar een goede balans tussen deze elementen blijkt telkens weer een lastige opgave. In september 2017 hebben de vier Maashorst gemeenten hun akkoord gegeven op het aangepaste IBEP. In 2018/2019 zullen er nog besluiten genomen moeten worden over de Governance/aansturing, de financiële bijdrage van de Gemeente en de een loketgedachte. De een loket gedachte vloeit voort uit de wens om een aantal zaken gezamenlijk te doen. Hierbij moeten we denken aan uitvoeringszaken zoals beheer, onderhoud, evenementen en coördinatie van de community gedachte. Economische zaken: Het gaat gelukkig weer goed met onze economie en er wordt weer volop geïnvesteerd. Om onze eigen MKB bedrijven ruimte voor ontwikkeling te bieden, gaan we aan de slag met de bestemmingplannen op ’t Retsel, de Vismeerstraat en ’t Runneke zodat we in deze periode daar bedrijfskavels gaan uitgeven. Ook de werkgelegenheid groeit. Wij vinden dat iedereen die kan werken gaat werken. Dit pakken we samen op met de bijstandsgerechtigde, Meierijstad, IBN en werkgevers in onze regio. Concentratie van detailhandel in de diverse centra heeft onze voorkeur. Samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren willen we daarover afspraken maken. Dit komt uiteindelijk de levendigheid van de centra ten goede en daarmee voorkomen we ook ongewenste leegstand. We blijven onderhouden relaties met bedrijven, kopen zoveel mogelijk lokaal in en geven hen advies. Heesch-West Voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Noordoost Brabant is het noodzakelijk dat Heesch West als een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Wij willen daarom medewerking verlenen aan de uitvoering van het in 2017 vastgestelde “Masterplan Heesch-West” met de focus op logistiek, bouw en circulaire economie. Als grondgebiedgemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om hiervoor het benodigde bestemmingsplan vast te stellen en een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dit terrein. Nimby bedrijven: Bedrijven die willen verhuizen vanwege een ongunstige locatie willen wij faciliteren waarbij wij volgend zijn. Het initiatief moet bij de verzoeker liggen en zal zelf met plannen moeten komen.

Lees meer

Verslag van ons overleg met informateur Jan van Loon

4 jaar geleden door

Kort verslag van het gesprek van informateur J. van Loon met Lokaal op 4 april 2018 Aanwezig: J. van Loon, informateur R. Wijdeven, Lokaal F. van de Ven, Lokaal J. Bouwman, Lokaal J. van den Oever, griffier Opening 
De heer Van Loon heet de vertegenwoordigers van de Lokaal welkom. Hij feliciteert hen met de verkiezingswinst. 
 Verkiezingsuitslag: 
Lokaal is zeer tevreden met de uitslag. Deze is boven verwachting. 
 Coalitievorming: In het duidingsdebat heeft Lokaal aangegeven dat de brede coalitie (van vier partijen) in de afgelopen raadsperiode goed gefunctioneerd heeft en dat voortzetting daarvan op zich zou kunnen. Men heeft echter ook aangegeven scherper op de wind te willen varen, daarom vindt men een kleinere coalitie (van drie partijen) nu beter. Gezien de verkiezingsuitslag vindt Lokaal (zoals ook meerdere partijen in het duidingsdebat aangaven) dat het CDA en Lokaal samen de kar moeten gaan trekken. Eerste voorkeur heeft de combinatie CDA – Lokaal – SP. De ervaringen met de SP in de voorbije vier jaren zijn goed. Voor de SP geldt: afspraak is afspraak, wij zijn nooit verrast geweest. Dat is prettig werken in een coalitie. Tweede voorkeur heeft de combinatie CDA – Lokaal – D66. De samenwerking met D66 binnen het college is prima, de heer Glastra van Loon is een goede wethouder op zijn vakgebieden.Het kwam nog wel eens voor dat de fractie van D66 in de gemeenteraad bij belangrijke dossiers een afwijkend standpunt innam ten opzichte van de coalitiepartijen. Lokaal sluit geen enkele partij uit voor samenwerking. Men heeft een duidelijke voorkeur voor bovengenoemde combinaties. Samenwerking met Politieke Partij Blanco zou ook nog een optie kunnen zijn, gezien de nieuwe mensen bij VVD en Progressief Bernheze ligt dat daar lastiger. Lokaal is voorstander van 3 fulltime wethouders, die op basis van gelijkwaardigheid binnen het college functioneren. Ook bij de coalitie vorming en de onderhandelingen die moeten leiden tot een coalitieakkoord moet er tussen de partijen sprake zijn van gelijkwaardigheid. Kernpunten
Beleidsmatige prioriteiten van Lokaal Transities in sociaal domein. Herinrichting centra/doorgaande wegen Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch. Investeren in regionale samenwerking. Verbetering verblijfskwaliteit in kernen en woonwijken, samen met de woningbouwvereniging en de inwoners zelf (inrichting, groen, sociale cohesie). Sturen op bouwen (conform de woonvisie, met nadruk op goedkope en middelbare huurwoningen). Keuze bij nieuw voor oud beleid: 
Lokaal zou een soort van kerntakendiscussie willen voeren. In goede tijden moet je kijken waar we kunnen bezuinigingen of heroverwegingen doen om zaken anders/minder te doen of los te laten.
 Grootste uitdagingen voor Bernheze
, dat zijn voor Lokaal: Transformatie van het buitengebied Invoering omgevingswet Duurzaamheidsopgave Sterke vergrijzing van de bevolking Breekpunten, 
de volgende onderwerpen kunnen voor Lokaal een breekpunt vormen bij de coalitieonderhandelingen: De komende vier jaar geen discussie starten over de zelfstandigheid van Bernheze, tenzij externe ontwikkelingen daartoe aanzetten. Afwikkeling van het dossier Heesch West. Inzet overschot zorggelden (doelmatige besteding). 
 Discussie en besluitvorming raad: 
Lokaal deelt niet de analyse dat er in de raad een gebrek aan discussie was. Vaak genoeg is wel op inhoud gedebatteerd. Meestal was het moeilijk de coalitie op andere gedachten te brengen en dat leidde dan tot reacties bij de oppositie. Dit ging soms zover dat er bij de coalitiepartijen zoiets ontstond van ‘bekijk het maar’. Dat is niet goed, maar wel menselijk. Dat de coalitie getalsmatig zo groot was, was in de ogen van Lokaal overigens een probleem binnen de coalitie zelf. Dit leidde tot een zekere vrijblijvendheid, gemaakte afspraken (ook op grote dossiers) werden niet altijd nagekomen. Dat was mogelijk omdat bij de besluitvorming de stemmen van één van de coalitiepartijen altijd gemist konden worden. Dit soort problemen zijn er niet bij een kleinere coalitie, waar de partijen elkaar nodig hebben.
 Overige aandachtspunten: 
Lokaal wil graag duidelijkheid wie de kandidaat-wethouders van de andere partijen zijn. De heer Van Loon geeft aan dat men deze vraag in de raadsbijeenkomst op 10 april (waar het eindrapport van de informateur gepresenteerd wordt) kan stellen aan de andere partijen. 
 Tot slot: 
De heer Van Loon schetst kort de verdere procedure. Hij zegt dat hij – na de gesprekken met de zeven partijen deze week – op dinsdag 10 april verslag uitbrengt. Hij informeert tevoren geen enkele partij over zijn advies en spreekt zich niet uit over het vervolg van het proces. Dat is aan de raad zelf. Lokaal is daarmee akkoord. 
De heer Van Loon dankt de vertegenwoordigers van Lokaal voor het prettige en constructieve gesprek en sluit hierna de bijeenkomst. 
 Heesch, 5 april 2018.

J. van den Oever, griffier

Lees meer

WEL VERHOGING OZB IN 2018!!

4 jaar geleden door Jan Bouwman

Op 3 maart jl. hebben vele burgers en bedrijven een brief gekregen van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, waarin staat geschreven: "De gemeente Bernheze heeft ons vlak voor het versturen laten weten dat zij de tarieven voor zowel de onroerende zaakbelasting en de rioolheffing wil laten DALEN!!!". Verderop staat geschreven "Dat betekent dat ook u wat minder belasting hoeft te betalen. De gemeenteraad vergadert daarover op 15 maart". Welnu, wat heeft de gemeenteraad nu op 15 maart besloten? De tarieven voor de OZB STIJGEN dit jaar met 2%!!!!!!!!! Met andere woorden, onze burgers en bedrijven zijn met deze brief gewoon voor de gek gehouden. Dat kan in onze ogen niet en wij vinden een rectificatie op de plaats. Daarnaast hebben wij als enige partij in de gemeenteraad TEGEN de stijging van 2% gestemd. CDA, D66, VVD, Progressief Bernheze, Blanco en SP stemden allen VOOR. Wij vinden deze tariefstijging absurt gezien de forse overschotten op onze begroting. Op 21 maart krijgt u een herkansing, #stemLOKAAL

Lees meer

OPROEP WONINGBOUW VOOR EN DOOR JONGEREN ZELF

4 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Ik vind het belangrijk dat we onze jongeren zoveel mogelijk de kans moeten geven om in hun eigen dorp te blijven wonen. Het samen zelf een woning bouwen vind ik daarvoor een heel interessante optie. Waar dit bij ouderen wel lukt in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zou dit volgens mij voor en door jongeren zelf ook moeten kunnen. Recent is het ontwerp bestemmingsplan Zwarte Molenweg in Nistelrode in procedure gegaan. Omdat dit plan nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, ligt hier wellicht een unieke kans om zo’n project voor jongeren op te starten. Op 5 april trouwens is er een inloopavond over dit plan in Cultureel centrum Nestelre van 19.00 tot 21.00 uur. Ik wil me voor dit project voor en door jongeren inzetten. Daarom, als je hiervoor interesse hebt, stuur me dan een mail. Ik zal daarna het initiatief nemen om belangstellenden uit te nodigen om hier verder samen actie op te nemen. Mijn e-mail adres is gerjo@lokaal.nu

Lees meer

VAN WELVAART NAAR WELZIJN

4 jaar geleden door Rien Wijdeven, lijsttrekker

Wij willen de komende 4 jaar een sterker sociaal beleid ontwikkelen, waardoor er niemand in de knel raakt. We willen een vangnet creëren voor inwoners die tussen de wal en het schip dreigen te raken. Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen. Als wettelijke regels een noodzakelijke oplossing in de weg zitten, moeten wij toch regelruimte bieden aan hulpverleners om aan de vraag te voldoen. Meer mensen zullen korter of langer op de solidariteit van de samenleving aangewezen zijn. Daarom willen wij dat wij ons samen meer verantwoordelijk gaan voelen voor de zorg aan anderen in onze gemeente, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven. De bestaande financiele overschotten in ons sociaal domein willen wij vooralsnog gelabeld houden omdat wij nog steeds niet klaar zijn met de 3 grote transities in de zorg. Ouderen en mensen met een beperkingen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Daar zijn wij het mee eens, maar wij willen voorkomen dat dan mantelzorgers uitvallen door overbelasting. Deze groep moet dus goed worden ondersteund, door tijdelijk zorg over te laten nemen door een beroepskracht of vrijwilliger. Daarnaast vinden wij een soepele in- en bijwoonregeling ten behoeve van mantelzorg belangrijk. De burgers moeten nog steeds een hoge drempel nemen voor het aanvragen van een WMO voorziening. Dit moet makkelijker, laagdrempeliger en beter. Daarnaast moet er een onafhankelijk meldpunt komen of een ombudsman, waar iedereen terecht kan met zorg gerelateerde klachten. En wachtlijsten voor de jeugdzorg? Dat willen wij helemaal niet. Zorg op maat en dicht bij huis, daar gaan wij voor.

Lees meer

WAT HEEFT LOKAAL DE AFGELOPEN 4 JAAR BEREIKT?

4 jaar geleden door bestuur

Een groot gedeelte van ons verkiezingsprogramma hebben we de afgelopen periode kunnen realiseren: we zeggen wat we doen en doen daarna wat we zeggen. - gratis glasvezel voor iedereen vooral dankzij de inzet van onze wethouder Rien Wijdeven - het afschaffen van welstand bij bouwplannen - een prima minimabeleid zodat niemand in de knel komt - extra geld voor onderhoud fietspaden, wegen en bermen - realisatie ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther - herinrichting van het Stationsplein in Heesch - nieuwe kleedlokalen voor voetbalvereniging HVCH - facelift centrum van Heesch - plan voor nieuwbouw gymzaal Vorstenbosch - zorg-initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund - meer sociale huurwoningen in bestemmingsplannen - ruimte voor particuliere woningbouw - een gezonde financiele huishouding van onze gemeente - daling van de afvalstoffenheffing - een besluit over nieuwe tennisbanen in Loosbroek wordt binnenkort genomen Helaas lukt niet alles. Ons amendement om de OZB in 2018 te verlagen, heeft het helaas niet gehaald bij stemming in de gemeenteraad. Alle partijen waren tegen, behalve de VVD.

Lees meer

RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID

4 jaar geleden door Rien Wijdeven

Om te kunnen voldoen aan de lokale vraag naar nieuwe vestigingslocaties, moeten we dit jaar aan de slag met het maken van bestemmingsplannen. In Heesch aan de Vismeerstraat, in Nistelrode aan het Runneke en in Heeswijk-Dinther op het Retsel. Om te voldoen aan de bovenregionale vraag wil Lokaal medewerking verlenen aan de realisatie van bedrijventerrein Heesch-West, wat een heleboel extra werkgelegenheid gaat opleveren. Voorwaarden zijn wel een perfecte verkeersaansluiting en zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Samen met de ondernemers en vastgoed-eigenaren moeten we kijken hoe we de leegstand van winkels in de centra gaan oplossen. Enerzijds door winkels in de periferie naar het centrum toe te halen in combinatie met transformatie naar woningbouw zijn volgens ons een oplossing voor dit probleem. Samen met de ondernemers willen wij de invoering van een Bernhezer Ondernemers Fonds verkennen. Door het afzonderen van een bepaald percentage van de OZB opbrengsten van bedrijven, kan dat bedrag worden besteed aan activiteiten die de ondernemers zelf bepalen. Wij willen dat er een centraal aanspreekpunt voor ondernemers komt, waar alle ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ook het pro-actief benaderen van ondernemers hoort daar bij, zeker als wij zelf kansen zien voor onze lokale bedrijvigheid. Tenslotte willen wij dat onze gemeente haar producten en diensten zoveel als mogelijk Lokaal inkoopt. Waarom ver weg als deze ook in Bernheze voor handen zijn.

Lees meer

TENNISBANEN IN LOOSBROEK

4 jaar geleden door Bas van der Heijden

Voor Lokaal staat als een paal boven water dat we in Loosbroek aan de slag moeten met de aanleg van tennisbanen. Niet alleen vanuit ons eigen verkiezingsprogramma destijds en ook nu, maar ook vanwege de unaniem aangenomen motie van 2 juni 2016. Hierin kreeg ons college de opdracht van onze gemeenteraad om “te komen tot zo spoedig mogelijke realisatie van een tennispark in Loosbroek”. Hieraan werden door de raad geen nadere (financiele) randvoorwaarden gesteld, zodat we in feite het college met een volledig blanco cheque op pad hebben gestuurd. Daarna heeft zich een bepaalde evolutie voorgedaan in dit dossier. Werd eerst gedacht aan tennisbanen op het parkeerterrein bij Lunenburg, in een latere fase werd de samenwerking gezocht met WHV en Korloo om te kijken of men in gezamenlijkheid tot een invulling zou kunnen komen waarbij er diverse scenario’s werden uitgewerkt. Als Lokaal vinden wij dat een prima ontwikkeling in het kader van overheidsparticipatie, waarbij de gemeente een gemeente is die los laat, faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving. Wij zijn daar als Lokaal een groot voorstander van. Wat nu duidelijk wordt is dat deze ambitie veel geld gaat kosten. Het realisatiebudget van € 580.000, wat we overigens vorig jaar pas bij de vaststelling van de begroting voor 2018 hebben opgenomen, zal niet toereikend zijn, welke optie we ook kiezen. Het gaat om veel geld en als we als raad daarover een besluit gaan nemen, moet dit ook uit te leggen zijn naar de andere verenigingen in Bernheze toe. Zeker als het college de zorg uit spreekt over de toekomstige exploitatie waarbij een tennisparticipatie van 21% als erg hoog wordt ervaren. Dit is bepalend voor de discussie over de aanleg van 3 of 4 banen. Daartegenover staat dat, als de omni-vereniging er is, een bepaalde mate van financiele compensatie over en weer mogelijk is en er mogelijkheden zijn voor nieuwe inkomsten. Een nieuwe bal die nu in het spel gekomen is vanuit de kerncommissie Loosbroek is, in hoeverre het niet verstandig is om elders in Loosbroek een nieuw sportcomplex aan te leggen, en de velden van WHV en Korloo daarna te gebruiken voor woningbouw. Daarmee zou er in theorie zelfs een terugverdien model zijn voor de gemeente omdat de grondopbrengsten straks nu ingezet kunnen worden voor een investering in een nieuw sportpark elders. Daarmee zou in theorie het beschikbaar gestelde budget van € 580.000 meer dan toereikend kunnen zijn, en wellicht zelfs niet meer nodig. Daarom zouden wij als Lokaal deze nieuwe optie ook graag uitgewerkt willen zien, zodat we dan een totaal overzicht hebben van kosten en baten en op basis daarvan een weloverwogen keuze kunnen maken voor welke optie we moeten gaan. In dat opzicht is het inderdaad zo dat de situatie en wensen zodanig zijn gewijzigd om op basis daarvan het kader aan te passen en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk als gemeenteraad een integrale afweging te kunnen maken.

Lees meer

Bestemmingsplan Zwarte Molenweg komt er aan!!

4 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Het heeft even geduurd maar het nieuwe bestemmingsplan voor de Zwarte Molenweg komt binnenkort in procedure. Het college heeft het ontwerp-plan al vastgesteld. Dit plan voldoet in belangrijke mate aan onze woonwensen, zoals die in ons verkiezingsprogramma staan: huurwoningen, betaalbare starterswoningen voor de jeugd, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en nog ruimte voor zelfbouwers. Wat wij nog wel belangrijk vinden, is dat deze wijk gasloos wordt aangelegd net zoals we recent in Heesch bij de Erven hebben besloten. Hiermee lopen we enerzijds vooruit op een toekomstige verplichting, maar van de andere kant voorkomt dit dubbele kosten voor de woningeigenaar als hij/zij straks alsnog moet omschakelen naar "all-electric". Daarnaast moeten er meer middel dure huurwoningen komen dan de 5 die nu zijn gepland Wij zouden graag zien dat dit segment als aparte categorie expliciet wordt opgenomen in dit bestemmingsplan omdat de vraag naar dit segment sterk toe neemt.

Lees meer

OP WEG NAAR VEILIGE DOORGAANDE ROUTE DOOR HEESWIJK-DINTHER

4 jaar geleden door Jan Bouwman

Nu al enige tijd een verbindingsweg is aangelegd in Heeswijk-Dinther Zuid naar de N279, wordt het de hoogste tijd dat de doorgaande weg door Dinther en Heeswijk wordt aangepakt. De voormalige OPG die vier jaar geleden samen met de partijen ABB en Bernheze Solidair, de nieuwe partij LOKAAL heeft gevormd, heeft hier al decennialang aandacht voor gevraagd. Ook wij als Lokaal hebben de afgelopen jaren uiteraard gepleit voor een aanpak van deze traverse door de kernen, hetgeen ertoe heeft geleid dat zowel voor 2019, 2020 als 2021 in de meerjarenbegroting hiervoor jaarlijks €1 miljoen is gereserveerd. Ter voorbereiding op het herindelingsplan van deze route heeft het college nu €50.000 uitgetrokken voor een onderzoek en verbeterplan. Daar zijn wij zeer tevreden over, nu ook de resultaten van recente verkeerstellingen beschikbaar komen. De verkeersafwikkeling naar de “weg langs het kanaal” heeft zeker enige verkeersdruk weggenomen. Een ander belangrijk pluspunt is dat er al contacten zijn gelegd met actief burgerschap zodat u als inwoner straks zult kunnen meepraten over de mogelijkheden en oplossingen om de doorgaande weg anders te gaan inrichten. Lokaal is bovendien groot voorstander van het houden van een onderzoek naar het ontwikkelen van de “4e” poot bij de rotonde Beugt om te bezien of het “zware” verkeer ook via Retsel kan worden afgewikkeld.

Lees meer

BESTEMMINGSPLAN "DE ERVEN" HEESCH

4 jaar geleden door Frans van de Ven

Als Lokaal hebben wij ingestemd met het bestemmingsplan "De Erven" in Heesch. Een mooie, nieuwe, gasloze, duurzame wijk met sociale woningbouw, koopwoningen en ruimte voor zelfbouwers. Kortom, een prima mix en toekomstbestendig, zeker nu de gaskraan in Groningen dicht wordt gedraaid. Uiteindelijk worden er ruim 400 woningen gebouwd. Dit plan is uitermate geschikt om de jeugd in Bernheze te laten en blijven wonen. Dat vinden wij heel belangrijk. Ook is plan het plan goed voor de lokale economie en werkgelegenheid in onze regio. Het zijn vooral lokale en regionale bouwbedrijven die hier aan de slag gaan, waarvan veel werknemers afkomstig zijn uit onze gemeente. Gezien de grote druk op de woningmarkt, moeten we snel aan de slag zodat we nog dit jaar met de verkoop van woningen en kavels kunnen starten.

Lees meer

MEER RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID

4 jaar geleden door Hieke Stek

Wij vinden het heel belangrijk onze ondernemers te blijven ondersteunen en stimuleren, ook de starters en de ZZP-ers. Dat houdt niet alleen de Bernhezer economie op peil, maar geeft ook een positief impuls aan de werkgelegenheid. Daarom staan de uitbreiding van ’t Retsel in Heeswijk-Dinther, een nieuw bedrijfsterrein aan de Vismeerstraat in Heesch en het opnieuw in procedure brengen van bestemmingsplan ’t Runneke in Nistelrode op basis van actuele inzichten, hoog op onze agenda. Eén bedrijfscontactfunctionaris als centraal aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen en hem/haar proactief inzetten speelt daarbij een grote rol. Als gemeente moeten we zoveel mogelijk producten en diensten lokaal inkopen (voor zover dat aanbod aanwezig is) en anders in de regio As50, waarbinnen veel van onze inwoners werkzaam zijn bij daar gevestigde bedrijven. Waarom zaken ver inkopen als we die ook in de Bernheze hebben? Als Bernheze moeten we blijven samenwerken in Agrifood Capital verband met als focus: een toekomstbestendige arbeidsmarkt, innovatie en versterking van de regionale bedrijvigheid. Hierin zal het nieuwe bedrijventerrein Heesch-West een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast moeten wij als overheid samen optrekken met de ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio. Samen de schouders er onder zetten zodat meer mensen aan de slag komen wat uiteindelijk ten goede komt aan het welzijn van onze inwoners in Bernheze.

Lees meer

Leegstand Lokaal, dat is niet normaal!

4 jaar geleden door Marianne van Berloo

Al enige tijd leeft de wens in Heeswijk-Dinther om het centrum meer aanzien te geven. In 2017 is een begin gemaakt met herstructurering van Plein 1969. Plannen worden dit jaar verder uitgevoerd. Een goed initiatief. Zeker waar het bestrating, parkeergelegenheid en afwatering betreft. Ik maak me echter zorgen over de verdere invulling van het plein en de rest van het centrum. De sloop van Ter Weer liet lang een triest braakliggend terrein achter. Door de komst van de nieuwe supermarkt Coop ging een wens in vervulling. Echter hebben we nu een nieuw triestig uitzicht op het leegstaande oude pand. Het lijkt dat er met de verhuizingen van supermarkt Coop, Koppig, Etos, Sterrin, Halte 5, Miranda's, enzovoort wel beweging is in het centrum. Er komt echter niets voor terug. Zo hebben we straks een mooi hervormd plein, met leegstand eromheen! Het plein zal op zichzelf waarschijnlijk niet voldoende aantrekkingskracht hebben om verloedering tegen te gaan. Hoewel ondernemers vrij zijn om eigen keuzes te maken, heeft de gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid om zich hard te maken voor een goed centrum. Dit begint met een duidelijke en inspirerende koers en ruimte om mee te bewegen met initiatieven. Ga in gesprek met potentiële ruimtegebruikers, waarbij we best buiten gebaande paden mogen denken. Goede plannen ten spijt, we zijn er zelf bij dat straks niet alleen het plein, maar het hele centrum een facelift krijgt! Zodat Heeswijk-Dinther blijft wat het altijd geweest is: een gemoedelijke kern met ruime voorzieningen.

Lees meer

Zorgen over ontwikkelingen Biospares Nistelrode

4 jaar geleden door Frans van de Ven

In het Brabants Dagblad verscheen recent een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de agrariër Coppens uit Boekel of de mesttransporteur Jennissen uit Den Dungen, voornemens zijn om op het terrein van de eerdere mestverwerker Biospares aan de Loosbroekseweg te Nistelrode de mestverwerking te hervatten en mogelijk zelfs ook een intensieve veehouderij op te gaan zetten. Daar maken wij ons grote zorgen over omdat dit waarschijnlijk een forse toename van verkeersbewegingen in ons buitengebied met zich mee zal brengen wat wij ongewenst vinden. Provinciaal beleid gaat er volgens ons van uit dat mestverwerking primair op bedrijventerreinen moet plaatsvinden om zodoende overlast en hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld: 1. is het College bekend met deze berichtgeving en is er al een concrete aanvraag voor de mestverwerking ingediend ? 2. Is er een aanvraag voor de intensieve veehouderij ingediend ? 3. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of -vergisting, anders dan voor de dieren ter plekke, meer thuis hoort op een industrieterrein ? 4. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of –vergisting leidt tot een onaanvaardbare hoeveelheid van transportbewegingen en de verkeersveiligheid in Nistelrode (bij komst Coppens) of Heeswijk-Dinther-Loosbroek (bij komst Jennissen) daarmee nog verder onder druk komt te staan ? 5. Is er overleg met de Provincie om te voorkomen dat op dit terrein wederom mestverwerking en vergisting gaat plaatsvinden ? 6. Is er door de eigenaar van de desbetreffende onroerende zaken, Rijkers, een subsidieaanvraag ingediend om de mestverwerking c.q. mestvergisting te kunnen realiseren ? 7. Is er voor de desbetreffende locatie nog een geldende milieuvergunning voor het houden van dieren ? 8. Is het College bereid al datgene te ondernemen om te voorkomen dat er op de desbetreffende locatie wederom een mestverwerking en/of –vergisting gaat plaatsvinden ?

Lees meer

DICHT(ER) BIJ EIGEN KRACHT!

4 jaar geleden door Gwendy Jacobs

De kerstvakantie zit er op. Goede voornemens zijn gemaakt. Op naar weer een mooi jaar! Wat zijn jouw goede voornemens voor 2018? Mijn goede voornemen is om ook dit jaar weer op te komen voor de mensen voor wie alles niet vanzelfsprekend is en gaat. Voor mensen die de grip op zichzelf en/of hun omgeving kwijt raken. Maar ook voor mensen die gewoon even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wat zou het toch fijn zijn als de sociale cohesie in alle dorpen van Bernheze versterkt wordt! Zodat ook die mensen, bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, een beroep kunnen doen op hun omgeving. Wat zou het fijn zijn wanneer, als je het even niet meer weet, je gemakkelijk de weg kunt vinden naar de hulpverlening. En wat zou het toch fijn zijn, dat wanneer je dan uiteindelijk je hart hebt gelucht bij de huisarts, het basisteam jeugd en gezin of het sociaal team, je met een doorverwijzing naar buiten loopt en je ook echt die hulp krijgt die ervoor zorgt dat het weer wat beter met je gaat.

Lees meer

LOKAAL STEMT TEGEN VERHOGING OZB TARIEVEN 2018

4 jaar geleden door Jan Bouwman

Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft onze fractie tegen de verhoging van de OZB tarieven in 2018 gestemd. Omdat wij de komende jaren structurele overschotten hebben in onze begroting, oplopend tot meer dan 400.000 euro, vinden wij het niet gepast om daarnaast ook nog eens extra geld te gaan vragen bij onze inwoners en bedrijven door verhoging van belastingen.

Lees meer

75% van stallen in buitengebied Bernheze wordt gesloopt

4 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Als Lokaal zijn wij ervan overtuigd dat er in de komende 2 jaar veel gaat veranderen in ons buitengebied. Enerzijds als gevolg van de aanscherping van de Verordening Ruimte door de Provincie, maar ook als gevolg van het regeerakkoord voor onze regio waarin o.a. 200 miljoen is gereserveerd voor een warme sanering van de intensieve veehouderij. Wat zeker is dat er ca 50 bedrijven nu daadwerkelijk gaat stoppen en zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld in kader van de zgn Stoppersregeling. Dit betekent dan of sloop van stallen of hergebruik in kader van het Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB) beleid. Wij zouden graag zien dat het college meer de focus legt op nadrukkelijke sloop van stallen. Immers, het is een utopie dat al deze ruimten binnen nu en pakweg 5 jaar weer omgeturnd kunnen worden voor nieuwe activiteiten die daarin kunnen plaatsvinden. Kortom sloop heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit om uiteindelijke verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Voor de financiele compensatie van sloop moet de sector zich primair richten tot het stalderingsloket, wat recent door de provincie hiervoor is ingesteld. Onze conclusie is dat het VAB beleid uiteindelijk bedoeld is voor een zeer beperkte groep stoppende agrariers in het buitengebied. Waar kansen liggen voor herbestemming, moeten we die zeker benutten, zolang dit maar niet leidt tot nieuwe vormen van overlast. Een goede dialoog met de omgeving, wat ook past binnen de toekomstige omgevingswet, past daar volledig bij. Wij zijn echter geen voorstander van een dubbel gebruik van regelingen door de stoppende agrarier waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van de provinciale stalderingsregeling en men daarnaast ook nog eens van de gemeente de ruimte krijgt om nog 5 jaar een tijdelijke invulling te geven aan de stallen middels een “VAB-vergunning”. Het stalderingsloket is wat ons betreft DE voorliggende voorziening om een mogelijk financieel probleem bij sloop op te vangen.

Lees meer

GEEN VERLAGING OZB IN 2018

4 jaar geleden door Gerjo van Kessel

Helaas is het ons niet gelukt om de OZB tarieven voor burgers en bedrijven in 2018 te verlagen. De meerderheid van de raad stemde tegen de 2 amendementen die wij hiervoor hadden ingediend. Niet op basis van inhoudelijke argumenten maar onze voorstellen benoemen als "cadeautje" of "het is zo weinig voordeel dus je kunt het net zo goed niet doen". Wij zijn van mening dat we onze burgers en bedrijven niet extra moeten belasten, als er sprake is van structurele financiele overschotten in de gemeentebegroting. In de lijst van goedkoopste gemeenten van Nederland is Bernheze in 4 jaar tijd gezakt van plek 123 naar 214 volgens het COELO.

Lees meer

RIEN WIJDEVEN KANDIDAAT LIJSTTREKKER

4 jaar geleden door bestuur

Het bestuur van Lokaal heeft besloten om Rien Wijdeven voor te dragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Hiermee volgt hij Roel Monteiro op. Als bestuur hechten wij veel waarde aan een vertrouwd, resultaatgericht en bekwaam persoon. Zijn "trouwe" dienstjaren bij de gemeente Bernheze geven zijn grote betrokkenheid bij de samenleving aan. Hij wil daadwerkelijk bijdragen. Niet alleen met raad, maar ook met daad. Rien heeft laten zien dat hij ook met moeilijke dossiers goed kan omgaan en de dialoog zoekt om in samenspraak met de burgers, bedrijven en gemeenteraad naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Daarin heeft hij gedurende zijn wethouderschap aantoonbare resultaten laten zien zoals verbetering van sportaccommodaties, de zuidelijke ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther en natuurlijk de gratis aanleg van glasvezel in heel Bernheze. Proactief, duidelijke doelen stellen en een goed zakelijk en financieel inzicht zijn kenmerkend voor hem zonder daarbij de menselijke maat der dingen uit het oog te verliezen. Op 11 december zullen de leden van Lokaal een besluit nemen over onze voordracht en wordt ook ons verkiezingsprogramma vastgesteld

Lees meer

Tweede Supermarkt in Nistelrode

5 jaar geleden door Bas van der Heijden

Op 10 mei werden wij door het college en de initiatiefnemer in kennis gesteld over de nieuwvestiging van een supermarkt op de voormalige locatie van de Brouwershoeve in Nistelrode. Dit als reactie op de door ons ingediende motie dat er snel duidelijkheid moest komen over dit plan eind vorig jaar. Het college kreeg van ons de volgende opmerkingen en huiswerk mee: - zorgen voor draagvlak in de omgeving - geen kiosk midden op het plein - geen bevoorrading van de winkel via Toniesplein en Julianastraat - ook zekerheid over vestiging van nieuwe horeca aan het plein, anders kijken we tegen de supermarkt aan - is plan haalbaar nu een onderzoek aangeeft dat er slechts ruimte is voor 400m2 Supermarkt in Nistelrode - klan plan zodoende de Ladder van duurzame verstedelijking doorstaan? - zorg over een goede verkeersafwikkeling in het centrum College en initiatiefnemer hebben nog maximaal 6 maanden nodig om duidelijkheid te geven en met antwoorden te komen op onze vragen.

Lees meer

VAB beleid

5 jaar geleden door Hieke

Het gemeentelijke VAB beleid komt binnenkort op de agenda van de commissie RZ. Het wat, denkt u misschien? Zonder het BVA (boek van afkortingen) is het wel eens lastig om te weten te komen wat we precies bedoelen. Maar het VAB beleid gaat over Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Daarvan hebben we in onze gemeente al aardig wat en daar komt de komende jaren nog veel bij als we de prognoses over de hoeveelheid stoppende agrarische bedrijven erbij nemen. Daar komt niet vanzelf een oplossing voor. Toekomst zit er niet of weinig in deze locaties. Een alternatief is niet zomaar voorhanden. Verbrede landbouw met neven activiteiten in de zorg of recreatie is zeker niet voor iedereen een oplossing. Zelfs alle bebouwing opruimen en er een woonbestemming aan geven, is lang niet altijd mogelijk vanwege de plek waar het staat. Een andere bestemming in de vorm van bedrijven aan huis of kleinschalig industrie? Dat gaat zomaar niet en degene die het proberen moeten diepe zakken en veel doorzettingsvermogen hebben om het voor elkaar te krijgen. Niet in de laatste plaats door het beperkte meedenken van de gemeentelijke organisatie. Nee, hier ligt nog een hele uitdaging om met bruikbare en uitvoerbare oplossingen te komen. En oplossingen hebben we nodig, want ik moet er niet aan denken dat alles wat er vrij komt leeg komt te staan en gaat vervallen. Zo’n spooklandschap, daar zitten we al helemaal niet op te wachten. Wij als Lokaal gaan er mee aan de slag en hopen dat u met ons meedenkt. John van den Akker

Lees meer

Kunst in openbare ruimte

5 jaar geleden door hieke

In het Brabants Dagblad van afgelopen week stond een artikel over ‘Entree De Hoef omhoog om wateroverlast te voorkomen’, omdat diverse fikse regenbuien overlast hadden veroorzaakt: het voetpad was onbegaanbaar en de auto’s moesten stapvoets over de toegangsweg rijden i.v.m. aquaplaning. ‘Entree De Hoef’ is, inclusief de rotonde van De Ploeg, onderdeel van een kunstproject waarin water centraal staat. Het hemelwater wordt verzameld in wadi’s. Als er te veel regen in korte tijd valt, stroomt het water uit die wadi’s over de toegangsweg. Bij dit soort wateroverlast moet het probleem opgelost worden, zonder de intentie van het kunstproject aan te tasten. Uit jurisprudentie blijkt dat er risico’s verbonden zijn aan het zélf doen van onderhoud - en/of restauratie van kunstwerken. Herstel of aanpassing van kunstwerken is specialistisch werk. Er moet ook rekening gehouden worden met de auteursrechten van de kunstenaar of zijn/haar nabestaanden. Er is toestemming nodig van de kunstenaar of van de nabestaanden, die tot 70 jaar na zijn/haar overlijden de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaar behartigen. Het is dus zaak om als gemeente goed de gevolgen te beoordelen en af te wegen. Een ander probleem is vandalisme, zoals onlangs van het kunstwerk in Loosbroek en de aansprakelijkheidsstelling bij een ongeluk door een kunstwerk. Een oplossing voor bovenstaande problemen zou kunnen zijn: het werken met contracten voor bepaalde tijd. Hierin zouden dan tevens de risico’s, het beheer en onderhoud in vastgelegd kunnen worden. Hans Vos

Lees meer

Jeugdbeleid Bernheze

5 jaar geleden door hieke

Afgelopen week waren de gemeentelijke budgetten op het gebied van zorg weer volop in het landelijke nieuws. Gemeenten houden zorggeld op de plank, terwijl de klachten in de jeugdzorg toenemen. De wachtlijsten lopen op, ouders zijn ontevreden over de communicatie en de kwaliteit van zorg en het aantal suïcide pogingen lijkt toe te nemen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de transitie? Gemeenten moeten maatwerk bieden. Is het binnen onze gemeente ook zo zwart/wit? Kun je Bernheze rekenen op maatwerk? Kennen onze burgers de weg naar het BJG (basisteam jeugd en gezin)? Weten hulpverleners elkaar voldoende te vinden? Hoe verloopt de communicatie? Is er al voldoende sprake van 1 kind 1 plan? Binnen de werkgroep “jeugdbeleid gemeente Bernheze” zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. Lokaal vindt het ook erg belangrijk dat er los van de landelijke ontwikkelingen, goed wordt gekeken of de inwoners van Bernheze die zorg krijgen die ze nodig hebben om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving. Speerpunten voor de komende periode zijn dan ook het verbeteren van de verbinding tussen het basisteam jeugd en gezin (BJG), de zogenoemde vindplaatsen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen enz.) en de huisartsen. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de nazorg na behandeling. Zo komt het nog te vaak voor dat mensen een behandeling krijgen en daarna de geleerde vaardigheden niet kunnen toepassen in de voor hun vertrouwde omgeving. Wil je meedenken over het jeugdbeleid, of heb je vragen n.a.v. dit stuk? Neem gerust contact op via jacobsgwendy@gmail.com.

Lees meer

Werk aan de winkel

5 jaar geleden door mieke

Een overschot van meer dan 2 miljoen euro op de beschikbare middelen in het sociaal domein. Nou dat is niet alleen nieuws, dat is een duidelijk sein dat er werk aan de winkel is. Hier moeten we iets mee. Het bericht roept veel vragen op. Toen de taken werden overgedragen aan de gemeenten werd er tegelijk ook 40% gekort. Iedereen was bang dat er te weinig geld zou zijn, een overschot is wel het laatste dat er verwacht werd. Ontzettend veel mensen die in de zorg werkten hebben ook hun baan verloren of zijn flink terug gezet in salaris. Kan de gemeente dan zoveel beter onderhandelen dan de rijksoverheid? Blijkt uit het tekort niet dat er misschien wat te ver gegaan is? Een nog belangrijkere vraag is volgens mij of dat iedereen wel de zorgt krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit lijkt wel het geval te zijn, omdat er weinig klachten zijn en er ook geen signalen komen van de dienstverleners in de zorg. Maar het overschot vraagt zeker op dit punt om een “dubbel-check”. Al tijdens de verkiezingsperiode heeft Lokaal aangehaald dat het allerbelangrijkste van de transitie was te voorkomen dat niemand tussen de wal en het schip geraakt. Mocht dat wel zo zijn, neem dan contact op met de gemeente of met ons. Ook alle andere vragen zullen wij de komende tijd proberen te beantwoorden. Mieke Dobbelsteen

Lees meer

Met de grootste precisie

5 jaar geleden door hieke

Elke keer als ik uit Den Bosch naar Heeswijk-Dinther rijd, rijd ik bijna de afslag voorbij. Maar dan zie ik het pand van Gebroeders Dijkhoff in de verte en denk ik: Oh ik ben er al! Alle huizen, die mij erop alert maakten dat ik af moet slaan, zijn verdwenen. Het verbaasde mij elke keer weer hoe de machinisten van de enorme grijpers en schuivers met de grootste precisie de aarde verplaatsten. Precies daar een berg creëerden door de aarde, daar waar het niet moet liggen weg te halen. De samenwerking van mensen en hun machines is essentieel en dat gebeurt ook. Ik mis wel de prachtige bomen en de karakteristieke huizen die langs de N279 stonden. Maar verandering is keuzes maken. Zo werkt het ook in de politiek. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, moet dat ook met de grootste precisie gebeuren én ook hier is samenwerking essentieel. Met elkaar goed overleggen, voordat er besluiten worden genomen over veranderingen. Natuurlijk kun je het niet altijd met elkaar eens zijn. Soms moet je afwijken van ingenomen standpunten om dichter bij elkaar te komen. Zo is het leven: samen bewegen. Bewegen zorgt voor verandering. Door verandering ontstaat groei, maar altijd en in alles is er die eerste stap..... Door samen die stap te durven maken ontstaan er weer nieuwe kansen. Ik heb er vertrouwen in dat de politiek van Bernheze met elkaar, weloverwogen, stappen durft maken en dat ze dat ook met de grootste precisie doen! Hieke Stek.

Lees meer

Lokale omroep Bernheze uitgevoerd door SOM- Dtv

5 jaar geleden door Hieke

In de afgelopen jaren zal u vast en zeker wel eens iets hebben opgevangen over de discussie tussen de staatssecretaris Sander Dekker en de publieke omroepen over de taakopdracht/programmering van deze omroepen. Waarbij wellicht het meest bekende stokpaardje van de staatssecretaris is dat amusement zonder publiek belang, zoals bijvoorbeeld bananasplit en Lingo, niet langer bij de publieke omroep thuishoren. Ook Bernheze is op haar beurt ,weliswaar in het klein, medeverantwoordelijk voor een omroep, namelijk Stichting omroep Maasland/Dtv, nadat per 1 november 2014 de Bernhezer Omroep Stichting hierin is opgegaan. Stichting omroep Maasland heeft onlangs een hernieuwd subsidie verzoek ingediend met een viertal keuzes. Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit hierover nemen. De hoogte van de subsidie zal met name worden bepaald door de keuze om vrijwilligers wel, gedeeltelijk of niet te laten ondersteunen door één van de professionele krachten die in dienst zijn. Wij, als Lokaal, vinden het van belang dat u als inwoner van Bernheze op de hoogte blijft van het lokale nieuws en zien hierin voor de lokale omroep zeker een rol weggelegd. Maar we zijn zeker ook van mening dat het subsidiebedrag dat we als gemeente dienen te gaan bijdragen in de juiste verhouding dient te blijven staan. Daarbij past in onze visie niet dat het subsidiebeleid gebaseerd dient te worden op het inzetten van een fulltime professionele kracht , hetgeen zou betekenen dat het huidige subsidieniveau bijna verdrievoudigd zou dienen te worden. Dat gaat ons een stap te ver! Gerjo van Kessel

Lees meer