Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen

Het zal u niet zijn ontgaan dat binnen twee maanden gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindenen wel op 14, 15 en 16 maart.

Het vertrouwen in de (landelijke) politiek is stevig gedaald, maar wij hopen dat Lokaal in de huidige raadsperiode uw vertrouwen niet heeft beschaamd. Veel van ons verkiezingsprogramma van 2018 is gerealiseerd. Binnenkort op onze website
Lokaal.nu kunt u dat in ons nieuwe verkiezingsprogramma teruglezen. Lokaal staat voor een toegankelijke politiek, dichtbij de inwoners, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de kernen en het vergroten van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers.

Wij staan voor een praktische, duidelijke en transparante wijze van besturen. Een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost, met respect voor de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De komende weken zullen wij u onze prioriteiten voor de diverse kernen voor de komende vier jaar presenteren. Vandaag de kern waar ik zelf woonachtig ben, Heeswijk-Dinther. Een belangrijk project is natuurlijk de afronding van de Traverse. Binnenkort wordt met de volgende fase gestart, het verder verkeersluw maken van het traject door Dinther. Het bedrijventerrein “het Retsel” zal verder worden uitgebreid. Een nieuw perspectief voor “de Wildhorst “zal geboden moeten worden. De aanzetten daartoe zijn al gegeven. Het toerisme, de recreatie en natuurontwikkeling in het Aa dal zal verder gestalte dienen te krijgen.

En tot slot hechten wij bijzondere waarde aan het behoud van de cultuurhistorische gebouwen in onze kern: de kerken, de abdij en de kasteelboerderijen.

Jan Bouwman, fractievoorzitter