Onze visie

Wie zijn wij?

Lokaal is 8 jaar geleden ontstaan, toen de lokale partijen ABB, Bernheze Solidair en OPG samen hun krachten bundelden, om zo alle dorpskernen sterker te kunnen vertegenwoordigen binnen één partij. Lokaal is niet gebonden aan een grote landelijke politieke partij. Wij zijn onafhankelijk en dus volledig vrij in het bepalen van onze standpunten. Wij vertalen geen landelijke programma’s naar lokale thema’s. Daarom wordt ons verkiezingsprogramma zelf geschreven door en voor inwoners en ondernemersvan Bernheze.

Onze leden hebben wel verschillende inzichten en juist dat is een grote kracht, naast het feit dat we een groot gezamenlijk doel voor ogen hebben: Een samenleving creëren waarin het welzijn voor inwoners en ondernemers van Bernheze voorop staat. Wij staan voor een toegankelijke politiek, dicht bij de inwoners, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de kernen en het vergroten van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. Als daarbij hulp nodig is vanuit netwerken of professionals, ondersteunen wij dat graag. Wij staan voor een praktische, duidelijke en transparante wijze van besturen. Een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Wij doen dit met respect voor de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lokaal wil een transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Niet de gemeente alleen bepaalt wat er moet gebeuren, maar in toenemende mate de inwoners en ondernemers zelf. De gemeente mag natuurlijk aanschuiven. Lokaal is niet alleen bezig met het nu, maar werkt ook aan een toekomst waar het voor ons en onze kinderen goed leven en ondernemen is in een gezonde en
schone omgeving.

De gemeente alleen bepaalt niet wat er moet gebeuren, maar in toenemende mate de inwoners en ondernemers zelf. De gemeente mag natuurlijk aanschuiven. Lokaal is niet alleen bezig met het nu, maar werkt ook aan een toekomst waar het
voor ons en onze kinderen goed leven en ondernemen is in een gezonde en schone omgeving.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Betrouwbaar zijn is ook vertrouwen geven. Lokaal vindt dat een betrouwbare overheid een
overheid is ‘die zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt’. Wij vinden dat een College en
gemeenteraad integer, open en bereikbaar moeten zijn. Een betrouwbare overheid
respecteert de rechten van inwoners en ondernemers, past de regels voor iedereen gelijk
toe en zorgt ervoor dat de regels niet steeds wijzigen.
De gemeente Bernheze is een gemeente die:

 •  Met de inwoner en ondernemer meedenkt
 •  Denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
 • Inwoners en ondernemers zien als klanten die geholpen willen worden
 • Tijdig informeert
 • Klachten serieus neemt en onafhankelijk behandelt
 • Duidelijk is: afspraak is afspraak. U weet waar u aan toe bent
 • Regels eenduidig zonder aanziens des persoons uitlegt en toepast
 • Initiatieven vanuit de samenleving omarmt en stimuleert
 • Bevorderen van dienstbaarheid aan inwoners en ondernemers

Wat hebben we bereikt?

 • Het merendeel van ons vorige verkiezingsprogramma hebben wij de afgelopen 4 jaren
  kunnen realiseren. Dit zijn de volgende punten:
  Behoud van zelfstandigheid van onze gemeente
 • Bouw van woningen op Bergakkers en Eggerlaan Vorstenbosch
 • Bouw van woningen op de Erven in Heesch
 • Bouw van woningen Laar-Achterstraat en Zwarte Molenweg Nistelrode
 • Vaststelling bestemmingsplan Schaapsdijk in Loosbroek voor ca 45 woningen
 • Bouw van woningen Rodenburg in Heeswijk-Dinther
 • Uitbreiding bedrijventerrein Retsel, Heeswijk-Dinther

 

 • Aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris
 • Aanleg snelfietsroute Oss-Uden
 • Start herinrichting Traverse Heeswijk-Dinther
 • Start herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch
 • Herinrichting voormalige locatie Brouwershoeve Nistelrode
 • Aanleg tennisbanen in Loosbroek
 • Glasvezel voor iedereen, inwoners en bedrijven
 • Een toegang tot de zorg met de Wegwijzer met betere informatie voorziening op website
 • In november 2021 nam de gemeenteraad ons amendement over om een extra
  OZB-stijging van 2% in 2022 niet door te voeren