Woonvisie en vermindering woningnood!

In heel Nederland en ook in Bernheze kampen wij al jaren met een tekort aan betaalbare
woningen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er diverse bureaus ingeschakeld om de
mogelijkheden voor de invulling van woningbouw in Bernheze en eventuele
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. Een voorbeeld van één van die plannen betrof het bestemmingsplan “De Kommen van Bernheze” uit 2011. Uitgangspunt was om de Noordrand Heesch onder de kom van Heesch te laten vallen, en de kom van Heesch als verstedelijkt gebied aan te merken. Het bureau heeft de planning “wonen in het landschap” echter willekeurig ingevuld met als gevolg op sommige plaatsen “doorkijken” naar ……, ja wat eigenlijk?

Niet duidelijk is welke criteria gehanteerd zijn in het vaststellen van wat een “doorkijk” is. De huidige situatie laat zien dat als “doorkijk” ook een bestaande tuin en/of afzetting met gaas of een geluidwal aangeduid is. Maar ook de locatie van de “doorkijken” is willekeurig te noemen.

Volgens velen werd het principe van gelijke monniken gelijke kappen met voeten getreden. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen, zoals (tijdelijke) “tiny houses” maar inbreidingslocaties zijn er niet veel meer en bouwen in het buitengebied mag niet van de Provincie. Dus hoog tijd dat er een bezinning komt op de zogenaamde doorkijken. Ik hoop dat de woonvisie en ook de nieuwe omgevingsplannen straks meer transparant en open tot stand zullen komen waarbij bovenstaande niet controleerbare uitgangspunten niet meer zullen voorkomen!

Bestuurslid Hans Vos