Netwerk Congestie

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is ooit aangelegd om te voorzien in de vraag naar elektriciteit. Het ontwerp is destijds gebaseerd op het afleveren van energie bij klanten en behoord nog steeds tot een van de betrouwbaarste en stabiele netwerken ter wereld.

Met de opgave om te verduurzamen hebben alle gemeentes de opgave om energie neutraal te worden en zijn er twee termijnen gesteld zijnde 2030 en 2050. Dat lijkt ver weg maar deze opgave is enorm om evenveel op te wekken ten opzichte van het verbruik waarbij we ook nog steeds meer energie gaan verbruiken. Kijk maar eens rond in je eigen huis en je realiseert snel hoeveel apparaten stroom verbruiken, los van je gas aansluiting en eventuele elektrische scooter/auto. We ontkomen er dan ook niet aan om op verschillende fronten grootschalige initiateven uit te werken zoals zonneweiden en windmolens. Hierbij zal het energienetwerk ook deze terug levering moeten gaan verzorgen. De beheerder Enexis heeft een toelichting gegeven en zal in de komende jaren flink moeten investeren om de gezamenlijke doelstelling te halen. Een vergelijk werd getrokken met een snelweg waarbij uitvoegen (stroom afnemen) voor doorstroming zorgt maar bij invoegen (toevoegen initiatieven) er opstoppingen en files ontstaan (congestie). Meerdere gemeentes lopen tegen deze netwerk congestie aan waarbij afstemming van initiatieven met Enexis cruciaal wordt en het ook provinciaal de aandacht krijgt. Naast deze gemeentelijke opgave kun je ook zelf een steentje bijdrage door kritische naar je eigen verbruik te kijken bij vervanging van appraten en/of isolerende maatregelen te treffen om verbruik te verlagen.

Sander Schaareman