Ont-moeten

Het is eigenlijk een bijzonder woord: ontmoeten. Ont – heeft een ontkenning met andere woorden; het moet niet. Het mag dus. Ontmoeten is communiceren door te ont-moeten…door niet te moeten, maar te mogen: het mogen ontmoeten van een ander. We hebben de hele week contact met onze naasten, op het schoolplein, mensen zomaar in het voorbij gaan, cliënten en met collega’s. Ondanks het onderling ‘gecommuniceer’, weet je vaak maar weinig van elkaar. Van een echte ontmoeting is feitelijk geen sprake. Om elkaar wezenlijk te ontmoeten mag je de ‘opgelegde’ wijze van communicatie naast je neer leggen. Bij het échte ontmoeten komt namelijk ons hart om de hoek kijken. Echte communicatie is zonder gedachten en niet jouw woorden constant door allerlei ‘opgelegde filters’ heen te halen. Je mag de ander laten zien wie jij bent, waardoor de ander zich ook aan jou laat zien. Daar is lef voor nodig, omdat het tegen regels, waarden en normen botst. Vaak willen we niets met elkaar ‘moeten’, maar willen we wel met elkaar ‘zijn’ om zo elkaar op een mooie manier te ontmoeten en dat je in elke ontmoeting jezelf mag zijn. Op 9 december was het Paarse Vrijdag en ik vind dat het elke dag, overal, Paarse Vrijdag zou mogen zijn. Wij spreken elkaar niet meer voor Kerstmis en Oud op Nieuw, denk ik, daarom wens ik jullie mooie ontmoetingen toe deze dagen…en alle 365 dagen in 2023.

Namens bestuur Lokaal, Hieke Stek