Het kompas van LOKAAL

Bij Lokaal zijn we natuurlijk bezig met de verkiezingen. Maar, daarvoor zijn we intensief bezig geweest met een andere zoektocht: Wie zijn we? Waar staan we voor? Hoe willen we
(samen)werken binnen en buiten de partij. En hoe doen we dat zonder eigen identiteit te
verliezen en juist op elkaars kracht bouwen? Hoe willen we met inwoners samen bouwen aan een fijne gemeente voor ons allemaal? Al die vragen, en nog veel meer, hebben we met elkaar besproken om ons innerlijke kompas vorm te geven. U herkent de zoektocht misschien ook bij uzelf?

Gewoon de balans opmaken: oude ervaringen, oordelen, belemmeringen, voorwaarden
etc. opnieuw te bekijken. Een manier vinden om in deze, als een sneltreinvaart veranderende, wereld toch proberen te blijven staan. Om een stevig anker te hebben, hebben we de kernwaarden van Lokaal op een rijtje gezet: we willen LUISTEREN naar inwoners, al het gehoorde nemen we in onze overleggen mee. Zo kunnen we daarvan LEREN. De input van inwoners leggen we naast onze kennis en ervaring en dat resultaat gaan we COMMUNICEREN. En dan pas, als laatste gaan we ernaar HANDELEN. Zo is ons kompas ontstaan. En vanuit dit kompas willen wij werken: met elkaar onderling en met inwoners.

Dit is nu precies het voordeel van een lokale partij: zélf zoiets ontwikkelen. Onze eigen koers varen en zelf aan het roer staan! Zo kunnen we de koers die ú voor ons bepaalt vanuit ons kompas, bewust en veilig varen.


Hieke Stek, bestuurslid