Leefbare kernen

Past het beleid van de gemeente Bernheze binnen het Bestuursprogramma? Helaas moet ik concluderen dat dat voor Vorstenbosch niet telt. Drie voorbeelden;
Door werkzaamheden Kerkstraat, die al vanaf 1997 op de plank lagen, heeft de Dagwinkel 30% minder omzet gemaakt door beperkte bereikbaarheid en het besluit moeten nemen om de deuren te sluiten. Het college noemt dit ondernemersrisico!
De tennisvereniging wil graag uitbreiden met twee Padelbanen, echter krijgt de financiering niet rond. Ondanks dat zij financiële hulp krijgt van haar leden en het dorp. Elders in de gemeente worden renteloze leningen verleent aan verenigingen! Het college geeft aan geen financiële ruimte te hebben voor hulp. 
Een ondernemer uit het dorp wil graag op een locatie (binnen het aangewezen zoekgebied) zijn bedrijf voortzetten en met voldoende volume nieuw bouwen. Echter geven de beleidsambtenaren een negatief advies richting het college. Zonder naar de verdere gevolgen te kijken en naar de belofte die gedaan zijn in het Bestuursprogramma. Op de huidige locatie van deze ondernemer is een mooi inbreidingsplan mogelijk voor woningbouw.
Voor deze drie voorbeelden geldt: Zonder naar de verdere gevolgen te kijken en naar de beloftes die gedaan zijn in het Bestuursprogramma. Om een kern als Vorstenbosch leefbaar te houden voor jong en oud is het belangrijk dat het college verder kijkt dan regels, wetgeving en beleid. Wij zullen de komende periode kritisch zijn richting het college met het Bestuursprogramma in de hand. Niet alleen voor de kern Vorstenbosch maar voor alle kernen