Democratische vernieuwing

Het imago van de politiek, van onze democratie, loopt de laatste jaren schade op en steeds meer breken wij bij Lokaal ons het hoofd over hoe het tij te keren. Het onderwerp dat steeds terugkomt is democratische vernieuwing en vooral hoe deze dan te laten slagen. Onze gemeente wordt gevormd door iedereen die daar op enige wijze werkzaam is, met een belangrijke rol voor onze raadsleden! De landelijke politici zijn de afgelopen periode niet bepaald het voorbeeld geweest voor een politicus waar mensen op kunnen vertrouwen. Als we alles doen zoals altijd, krijgen we wat we altijd kregen. Zo zullen de oppositiepartijen met argusogen kijken naar voorstellen die van de zijde van de coalitiepartijen komen. Kan dat niet anders? Na de verkiezingen gaan alle partijen vanuit de nieuwe zetelverdeling het gesprek met elkaar aan en zal er een coalitie gevormd gaan worden die normaalgesproken het zogenaamde coalitieakkoord opstelt. In de landelijke politiek werd gesproken over een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het gaat er niet van komen, maar op gemeentelijk niveau gebeurt dit al wel! De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een bundel opgesteld waarin zij 10 gemeenten voorstelt die het anders hebben aangepakt. Laten we als partijen, die mee gaan doen aan de verkiezingen in maart, dit ook een andere aanpak in overweging nemen. Een bestuursakkoord op hoofdlijnen, een raadsbreed bestuursakkoord en -programma spreekt ons bij Lokaal aan. En het is mogelijk!

Mieke Dobbelsteen, bestuursvoorzitter