Gezondheid

Het nieuwe jaar is er weer en wat gaat de tijd snel. Een jaar vervliegt als het ware en wat staat ons te wachten in 2022. Als de pandemie iets heeft gebracht is het wel het besef bij iedereen dat een goede gezondheid het allerbelangrijkste is in ons leven. In maart zijn er de verkiezingen weer en de politieke partijen zijn druk bezig met het samenstellen van programma’s, kandidatenlijsten, enz.

Lokaal gaat in het nieuwe jaar de verkiezingen in met dit onderdeel als
een belangrijk thema. Bij alle besluitvorming zal een eventueel risico voor de gezondheid van ons allemaal daarbij een belangrijk onderdeel worden. Ook is duidelijk geworden dat
samenwerking echt noodzakelijk is om iets te bereiken; dat geldt niet alleen op lokaal niveau maar ook op regionaal niveau. Mensen zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook; anders zou de wereld er saai uitzien. Maar om samen iets te bereiken zullen we ook samen moeten werken ondanks de veronderstelde tegenstellingen. Die tegenstellingen zijn er ook niet altijd. Alle politieke partijen in onze gemeente hebben het beste met ons voor.

Lokaal wil liever niet meer denken in termen van coalitie en oppositie, maar in het SAMEN realiseren van de doelstellingen. Lokaal daagt alle politieke partijen uit om daarover samen met ons van gedachten te wisselen om te komen tot een gezamenlijk raadsprogramma na de verkiezingen.

Frans van de Ven, Raadslid