Hoe verder

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en er maandagavond jl. afscheid is genomen van 12
raadsleden, en vanavond (woensdag) de nieuwe raad is geïnstalleerd, verkeert de raad in
een soort overgangsperiode.
Het huidige college van burgemeester en wethouders neemt de zaken nog waar totdat
duidelijk is geworden welke partijen een coalitie gaan vormen en wie de wethoudersposten
gaan invullen. De burgemeester blijft de continue factor in het geheel.
En hoewel zij van de onderhandelingen op de hoogte wordt gehouden, is het voor haar toch
afwachten wie deel gaat uitmaken van het dagelijks bestuur.
Een integriteitstoets voor de kandidaat wethouders maakt deel uit van de procedure.
De eerstvolgende raadsvergadering is 21 april. Er staat tot op dit moment slechts een drietal
voorstellen geagendeerd, die niet veel discussie zullen opleveren.
De afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
alle zeven partijen en zal hij mede aan de hand daarvan en het bestuderen en het vergelijken
van de verkiezingsprogramma’s met een advies aan de raad komen welke coalitie het meest
voor de hand ligt en een garantie biedt voor een stabiel bestuur.
Zijn advies maar ook datgene wat partijen hebben ingebracht zal openbaar zijn, want het
uitgangspunt is dat dit proces zo transparant mogelijk dient te zijn. Wees attent op de data
waarop u de vergaderingen, ook thuis via internet, kunt volgen.
Nog even terug naar de inleiding: er komen dus 12 nieuwe raadsleden in de raad. De griffie
draagt zorg voor een inwerkprogramma.
Jan Bouwman, Raadslid Lokaal.