Klimaat adaptieve maatregelen

Op 20 april jongstleden woonde ik een bijeenkomst bij in Nistelrode. Het betrof hier een avond over een groener centrum in Nistelrode in het kader van klimaatadaptieve projecten in Bernheze. Al eerder heeft de gemeenteraad via het rioleringsplan akkoord gegeven dat er maatregelen zouden worden getroffen om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderend klimaat. 

 

Klimaatadaptie houdt in dat we onze omgevingen gaan aanpassen om onszelf voor te bereiden op risico’s van het veranderende klimaat. Dit kan onder andere door het vergroenen van steden en dorpen. Gemeente Bernheze heeft in haar bestuursprogramma opgenomen dat er moet worden ingezet op het vergroenen van onze kernen en dit in goede afstemming met onze bewoners. Aan alle voorwaarden voldaan….zou je zeggen. 

Het voorstel wat er lag voor de kern van Nistelrode deed mijn wenkbrauwen wel fronsen. Moest dit nu het deel van de kern Nistelrode zijn wat mede bijdraagt aan klimaatadaptie? Kleine aanpassingen en mogelijk niet eens te bekostigen? 

 

Komende periode zal de raad alsnog gevraagd worden om extra krediet beschikbaar te stellen om alle plannen uit te kunnen voeren. Kleine plannen voor een groot klimaatprobleem, maar in ieder geval een goede eerste stap, zullen we maar zeggen. 

Maar wat Lokaal betreft zijn we er nog niet. Wij willen dat er nog meer wordt geïnvesteerd in bomen en groen in de wijken en het buitengebied. 

Maar wellicht ook voor u dichterbij…. rondom uw huis en in uw tuin. Helpt u mee?

 

Archel Kerkhof, Burgerlid