Laten we naar elkaar omkijken

De plek waar je wieg staat, is helaas nog steeds bepalend voor de kansen die je in het latere leven krijgt. De sociale ongelijkheid zie ik vanuit mijn werk in het Sociaal Domein met enige regelmaat voorbijkomen. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en legio mensen maken gebruik van een uitkering. Wat ik heb geleerd is, dat een tegenslag in je leven ervoor kan zorgen dat alles op zijn kop staat. Het is dan lastig om te denken voor de langere termijn en te denken in mogelijkheden om weer te participeren in de samenleving. Lokaal vindt dat de verantwoording en zelfredzaamheid betreft participatie bij de inwoners zelf ligt. De uitvoering van het participatiebeleid doen we samen met hulpinstanties en de gemeente. Laten we naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Als Lokaal vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen.

Laten we daarom verder investeren in álle kinderen en jeugd, zodat het onderwijs gelijke kansen biedt. Een goede opleiding is een belangrijke basis voor de toekomst. Jongeren dienen gestimuleerd worden om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Met die talenten maak je goede kans op de arbeidsmarkt. Creëer die mooie baan, zorg voor een goede fysieke en mentale balans, een prettige leefomgeving én koop lokaal. Dat is mijn ideaalbeeld en wens voor iedereen in de gemeente Bernheze. En dat begint bij jezelf. Denk lokaal, koop lokaal en stem LOKAAL.

Ellis van den Dobbelsteen, Burgerlid